نویسنده = نسرین مهرا
تعداد مقالات: 11
1. تاثیر مشخصه های جرم بر تعیین مجازات

دوره 22، شماره 88، زمستان 1398، صفحه 63-84

نسرین مهرا


3. نگرش تطبیقی به تحولات قانون مجازات اسلامی راجع به تعدد جرم

دوره 19، شماره 75، پاییز 1395، صفحه 95-115

نسرین مهرا؛ عباس موذن


4. مبانی حق انحصاری دولت بر اعمال کیفر

دوره 15، شماره 110، پاییز 1391

نسرین مهرا؛ محمد یکرنگی


5. ابعاد جبران خسارت قربانی جرم در حقوق کیفری انگلستان

دوره 14، شماره 107، زمستان 1390

نسرین مهرا؛ حجت سبزواری نژاد


6. جنگ با تروریسم با نبرد با عدالت

دوره 14، شماره 108، بهار 1390

نسرین مهرا؛ نوروز کارگری


7. نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوان در انگلستان ولز

دوره 10، شماره 138، پاییز 1386

نسرین مهرا


10. بزه دیده شناسی

دوره 1، شماره 122، پاییز 1376

امیلییو ویانو؛ نسرین مهرا


11. نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز

دوره 1، شماره 121، تابستان 1374

گوردن بارکلی؛ نسرین مهرا