نویسنده = گودرز افتخار جهرمی
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل فقهی حقوقی مشتقات ارزی وآثار آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1397

محمد رضا صاحبی پسندیده؛ گودرز افتخار جهرمی


2. اصلاحات ارضی در خالصجات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

گودرز افتخار جهرمی؛ علی محمودیان


3. قواعد حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1396

گودرز افتخار جهرمی؛ ابراهیم رضوانی


4. مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهدات پولی

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 11-42

گودرز افتخار جهرمی؛ مهدی الهویی نظری


6. تحلیل و نقد اقوال فقهی پیرامون خسارات کاهش ارزش پول پس از تأخیر در تأدیه

دوره 18، شماره 71، زمستان 1394، صفحه 1-41

گودرز افتخار جهرمی؛ سید محسن حسینی پویا