نویسنده = حسن بادینی
تعداد مقالات: 5
1. قواعد حاکم بر ورشکستگی شرکت‌های تجارتی از منظر حمایت از نیروی کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1399

حسن بادینی؛ مصطفی کوشکی


2. بررسی تطبیقی تقصیر نابخشودنی زیان دیدگان ممتاز در حوادث رانندگی و کار

دوره 22، شماره 85، بهار 1398، صفحه 35-60

حسن بادینی؛ فرناز فروزان بروجنی


3. خسارات تبعی در بیع بین المللی کالا

دوره 20، شماره 79، پاییز 1396، صفحه 99-122

حسن بادینی؛ ابراهیم تقی زاده؛ ناصر علی دوستی شهرکی؛ پانته آ پناهی اصانلو


4. مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما

دوره 18، شماره 72، زمستان 1394، صفحه 177-200

حسن بادینی؛ حسین داوودی بیرق


5. صندوق تامین خسارت های بدنی: ترسیم وضع موجود و چشم انداز آینده

دوره 17، شماره 566، پاییز 1393

حسن بادینی؛ علی اسلامی فارسانی