نویسنده = مهراب داراب پور
تعداد مقالات: 4
1. تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

مهراب داراب پور؛ محمدرضا داراب پور؛ جواد مجروحی سردرود؛ غلامعلی طبرسا


2. ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 59-89

مهراب داراب پور؛ مریم داراب پور


3. تقدم کارآمدی اقتصادی قوانین بر سنت گرایی در حقوق جدید تعهدات فرانسه

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 87-111

مهراب داراب پور؛ الهام انیسی