نویسنده = محمد راسخ
تعداد مقالات: 7
1. امر اخلاقی و حق

دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 19-48

محمد راسخ؛ مائده تسخیری؛ علیرضا اسکندری؛ فائزه عامری


2. نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 63-85

محمد راسخ؛ مهناز بیات؛ سارا محمدی


4. نگاهی انتقادی به شکل‌گرایی در حقوق

دوره 19، شماره 75، پاییز 1395، صفحه 69-84

محمد راسخ؛ سیدحمید پورسید آقایی


5. مفهوم مصلحت عمومی

دوره 14، شماره 147، زمستان 1390

محمد راسخ؛ مهناز بیات کمیتکی


6. تئوری حق و حقوق بشر بین الملل

دوره 8، شماره 134، پاییز 1384

محمد راسخ


7. بیوتکنولوژی و انسان:مسائل و دیدگاهها

دوره 7، شماره 133، تابستان 1383

محمد راسخ