نویسنده = محمد روشن
تعداد مقالات: 5
1. دیدگاه اخلاقی – التزامی یا دیدگاه ابزاری در حقوق قرارداد: یک تحلیل اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1396

علیرضا ایمانی پیرآغاج؛ محمد روشن


2. بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین

دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 49-78

محمد روشن؛ مصطفی مظفری؛ هانیه میرزایی


3. ارث خیار در فقه امامیه و حقوق ایران بارویکردی انتقادی به ماده 445

دوره 21، شماره 82، تابستان 1397، صفحه 31-60

محمد روشن؛ سید علی رضوی؛ سیدمحمد رضوی؛ سیدمحمدعلی موسوی فخر


4. مطالعه فقهی و حقوقی پیمان آتی

دوره 15، شماره 148، بهار 1391

محمد روشن؛ مصطفی مظفری؛ قاسم علی جمالی؛ علیرضا باغبان