نویسنده = میر شهبیز شافع
تعداد مقالات: 4
1. چالش های معاهده منشور انرژی، ربع قرن پس از تصویب آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

میر شهبیز شافع


2. جانشینی دولت ها در مسوولیت بین المللی

دوره 21، شماره 81، بهار 1397، صفحه 315-336

میر شهبیز شافع؛ وحید بَذّار


3. کارآیی حق وتو در پیشگیری از نقض حقوق بشر با تاکید بر مناقشه فلسطین

دوره 20، شماره 78، تابستان 1396، صفحه 107-130

عبدالصمد دولاح؛ میرشهبیز شافع