نویسنده = رحیم نوبهار
تعداد مقالات: 2
2. ممنوعیت مطلق شکنجه: چشم‌اندازی اسلامی

دوره 21، شماره 81، بهار 1397، صفحه 163-190

رحیم نوبهار؛ سیدحسین علیزاده طباطبایی؛ سید محمد رضا آیتی