نویسنده = علی اکبر گرجی ازندریانی
تعداد مقالات: 3
1. اصل برابری در استفاده از خدمات عمومی: مطالعه در حقوق ایران با نگاهی به آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1396

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ نیکزاد مرادی یکجفتی


2. شورای نگهبان به مثابه سوزنبان قانون اساسی

دوره 21، شماره 82، تابستان 1397، صفحه 153-180

علی اکبر گرجی ازندریانی


3. تبعیض مثبت : تبعیض عادلانه یا درمان اثرات تبعیض

دوره 14، شماره 146، پاییز 1390

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ حامد طبری؛ مریم میرمحمدصادقی