نویسنده = محمدعلی اردبیلی
تعداد مقالات: 16
1. پزشکی شدن جرم و انحراف ؛ درآمدی بر تحلیل گفتمان انتقادی رویکرد بالینی به مسئله بزه‌کاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1397

محمدعلی اردبیلی؛ یاسمن سعیدی نژاد


3. اهداف نظام کیفری بین‌المللی در اسناد و رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

دوره 21، شماره 81، بهار 1397، صفحه 65-87

محمدعلی اردبیلی؛ فاطمه وحیددستجردی


4. فاعل معنوی در حقوق کیفری ایران

دوره 19، شماره 74، بهار 1395، صفحه 11-34

محمد علی اردبیلی؛ مصطفی فروتن


5. اکراه در نظریات حقوقی بین المللی

دوره 18، شماره 70، پاییز 1394، صفحه 35-55

محمد علی اردبیلی


7. ماده8 قانون مجازات اسلامی و اصل صلاحیت جهانی

دوره 13، شماره 143، زمستان 1389

محمدعلی اردبیلی


8. همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی

دوره 10، شماره 137، تابستان 1386

محمدعلی اردبیلی


9. حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجوانان بزهکار

دوره 2، شماره 125، تابستان 1378

محمدعلی اردبیلی


10. مجازات اعدام از دیدگاه حقوق بشر

دوره 1، شماره 122، پاییز 1376

پتر سونکا؛ محمدعلی اردبیلی


11. پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا

دوره 1، شماره 121، تابستان 1374

منوچهر خزانی؛ محمدعلی اردبیلی؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی


12. مسوولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در حقوق کیفری ایران

دوره 1، شماره 121، تابستان 1374

محمدعلی اردبیلی


13. الغای مجازات اعدام در مجارستان

دوره 1، شماره 118، پاییز 1373

تی بور هورواث؛ محمدعلی اردبیلی


14. جامعه بین المللی و کشتار جمعی

دوره 6، شماره 115، زمستان 1371

محمدعلی اردبیلی


15. جایگزینهای زندانهای " کوتاه مدت" در حقوق کیفری ایران

دوره 1، شماره 116، بهار 1371

محمدعلی اردبیلی


16. شکنجه

دوره 1، شماره 112، بهار 1370

محمدعلی اردبیلی