نویسنده = ابراهیم بیگ زاده
تعداد مقالات: 34
1. نگرشی به مزایا و چالش های رسیدگی به اختلاف های بین المللی در شعب دیوان بین المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1397

ابراهیم بیگ زاده؛ وحید بَذّار


2. حل و فصل اختلافات در مورد شیوه های جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت

دوره 15، شماره 110، پاییز 1391

ابراهیم بیگ زاده؛ زیبا صادقی دزکی


3. دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها

دوره 15، شماره 110، پاییز 1391

ابراهیم بیگ زاده؛ غزال مجدزاده


6. تغییرات آب و هوایی از امنیت بین المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین الملل

دوره 14، شماره 107، زمستان 1390

ابراهیم بیگ زاده؛ مریم افشاری


7. بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشر دوستانه

دوره 14، شماره 109، تابستان 1390

ابراهیم بیگ زاده؛ عباس باقر پور اردکانی


8. نظام حقوقی مناسب برای مهاجران: ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران

دوره 14، شماره 109، تابستان 1390

ابراهیم بیگ زاده؛ فرشید سرافراز


9. دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها

دوره 14، شماره 109، تابستان 1390

ابراهیم بیگ زاده؛ غزال مجدزاده


10. تغییرات آب و هوایی و پاهندگان زیست محیطی در حقوق بین الملل

دوره 14، شماره 108، بهار 1390

ابراهیم بیگ زاده؛ مریم افشاری


11. دادگاه ویژه لبنان:گامی در راه گسترش مبارزه با بی کیفری

دوره 12، شماره 141، تابستان 1388

ابراهیم بیگ زاده


12. روابط دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد

دوره 7، شماره 133، تابستان 1383

ارتلا پورچیا؛ ابراهیم بیگ زاده


13. جهانی شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی

دوره 6، شماره 131، زمستان 1382

هکتور گروس اسپیل؛ ابراهیم بیگ زاده


14. حقوق بین الملل در تکاپوی ارزشهای خود:صلح، توسعه، دموکراسی

دوره 5، شماره 130، پاییز 1381

بطروس بطروس غالی؛ ابراهیم بیگ زاده


15. چه آینده ای در انتظار حقوق بشر است

دوره 4، شماره 129، تابستان 1380

ماری رابینسون؛ ابراهیم بیگ زاده


16. مسوولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر

دوره 3، شماره 127، زمستان 1379

آمپارو سان خوزه جیل؛ ابراهیم بیگ زاده


17. سازمانهای غیر دولتی و حقوق بین الملل

دوره 3، شماره 128، بهار 1379

ابراهیم بیگ زاده


18. دیوان کیفری بین المللی

دوره 2، شماره 125، تابستان 1378

ابراهیم بیگ زاده


19. دولت و جهانی شدن حقوق

دوره 2، شماره 125، تابستان 1378

ابراهیم بیگ زاده


21. دیوان بین المللی دادگستری و حل مسالمت آمیز اختلافات

دوره 1، شماره 124، بهار 1377

ژان مارک سورل؛ ابراهیم بیگ زاده


22. تکاپو در جهت مشروعیت دموکراتیک؟

دوره 1، شماره 122، پاییز 1376

سلیم لقمانی؛ ابراهیم بیگ زاده


23. مین های زمینی:از ضرورت تا بشر دوستی

دوره 1، شماره 122، پاییز 1376

ابراهیم بیگ زاده


24. سازمان ملل متحد محاکم کیفری بین المللی:تئوری و عمل

دوره 1، شماره 119، زمستان 1375

ابراهیم بیگ زاده


25. گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه(2000-1990)

دوره 1، شماره 121، تابستان 1374

هدایت الله فلسفی؛ ابراهیم بیگ زاده