نویسنده = سید مصطفی محقق داماد
تعداد مقالات: 20
1. حق بر انجمن‌های حمایت کننده از حقوق مصرف کننده محصولات پزشکی و دارویی در حقوق ایران و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

سید مصطفی محقق داماد؛ امین امیرحسینی


2. واکاوی جایگاه حق بر چانه زنی مصرف کننده محصولات دارویی و درمانی در حقوق ایران و فقه امامیه با رویکردی به اسناد اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1397

سید مصطفی محقق داماد؛ امین امیرحسینی


3. بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 11-34

علی ساعت چی؛ سید مصطفی محقق داماد؛ سعید حقانی


4. نوآوری های سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در ضمان عقدی 1

دوره 18، شماره 72، زمستان 1394، صفحه 11-34

سید مصطفی محقق داماد


5. وضعیت حقوقی معامله فضولی مسبوق به منع

دوره 18، شماره 70، پاییز 1394، صفحه 23-33

سید مصطفی محقق داماد


6. نوآوری های طباطبائی یزدی در وکالت و نقد آن

دوره 16، شماره 153، تابستان 1392

سیدمصطفی محقق داماد


10. تحولات اجتهاد شیعی، سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها(3)

دوره 12، شماره 141، تابستان 1388

سید مصطفی محقق داماد


11. تحولات اجتهاد شیعی: سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها(2)

دوره 10، شماره 138، پاییز 1386

سید مصطفی محقق داماد


12. تحولات اجتهاد شیعی: سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها

دوره 9، شماره 136، بهار 1385

سیدمصطفی محقق داماد


13. تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی

دوره 7، شماره 132، بهار 1383

سید مصطفی محقق داماد


14. حق تقدم:احکام و آثار آن در حقوق اسلامی

دوره 4، شماره 129، تابستان 1380

سید مصطفی محقق داماد


15. حقوق جزای کلیسای کاتولیک

دوره 3، شماره 127، زمستان 1379

سید مصطفی محقق داماد


16. حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟

دوره 2، شماره 125، تابستان 1378

سید مصطفی محقق داماد


17. تدوین و تحول علم "سیر"(حقوق بین الملل اسلامی)

دوره 1، شماره 124، بهار 1377

سیدمصطفی محقق داماد


18. تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی و مفهوم اسلامی آن

دوره 1، شماره 119، زمستان 1375

سید مصطفی محقق داماد


19. تعهد به نفع شخص ثالث از نظر شیخ انصاری و دکترین های حقوقی

دوره 1، شماره 121، تابستان 1374

سیدمصطفی محقق داماد


20. اصل لزوم در عقود و مجاری آن در فقه امامیه

دوره 1، شماره 116، بهار 1371

سید مصطفی محقق داماد