نویسنده = خیرالله پروین
تعداد مقالات: 15
1. تعامل سازمان بین المللی کار و سازمان تجارت جهانی در تضمین استانداردهای بنیادین کار (موضوع اعمال تحریم ها)

دوره 18، شماره 70، پاییز 1394، صفحه 83-105

سعید رضا ابدی؛ سعیده مزینانیان؛ فائزه صفی زاده


2. روش ‏شناسی بومی ‏سازی در حقوق

دوره 16، شماره 588، بهار 1392

ناصرعلی منصوریان


7. مفهوم دولت در آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

دوره 16، شماره 588، بهار 1392

کورش استوار سنگری


10. اخذ تأمین یا ضامن برای اجرای حکم غیابی

دوره 16، شماره 152، بهار 1392

حمید ابهری


11. تأخیر اجرای حکم دادگاه

دوره 16، شماره 152، بهار 1392

فریدون نهرینی


12. به سویِ روزنِ چشم در حقوقِ نفسانی

دوره 16، شماره 588، بهار 1392

حسن جعفری‌تبار