نویسنده = هوبر تییری
تعداد مقالات: 1
1. برنامه برای صلح و منشور ملل متحد

دوره 1، شماره 118، پاییز 1373

هوبر تییری؛ ابراهیم بیگ زاده