نویسنده = عیسی علیزاده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی حیات جنین در اسلام و غرب

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 309-328

عیسی علیزاده؛ احمد غریبی