کلیدواژه‌ها = تروریسم
تعداد مقالات: 4
3. تحول مفهوم دفاع مشروع: حقوق بین‌الملل و بازیگران غیردولتی

دوره 21، شماره 81، بهار 1397، صفحه 89-113

محسن محبی؛ ایمان شفیعی


4. تروریسم: نقض یا استثنای در حال ظهور اصل مصونیت قضایی دولت

دوره 16، شماره 153، تابستان 1392

محسن عبدالهی؛ حسین خلف رضایی