کلیدواژه‌ها = قرینه
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم قرینه و نقش آن در فهم معنای یک متن

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 71-98

سید مصطفی محقق داماد؛ محمد عبدالصالح شاه نوش فروشانی