کلیدواژه‌ها = قانون‌کپموگ
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی دعوای نمونه در حقوق آلمان و ایران

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 213-238

ناهید صفری؛ محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی