کلیدواژه‌ها = دیوان بین المللی دادگستری
تعداد مقالات: 2
1. نگرشی به مزایا و چالش های رسیدگی به اختلاف های بین المللی در شعب دیوان بین المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1397

ابراهیم بیگ زاده؛ وحید بَذّار