کلیدواژه‌ها = حقوق رقابت
تعداد مقالات: 6
1. تحلیلی تطبیقی بر ابعاد اجرای برنامه ارفاقی در گستره کارتلهای ضدرقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

ابراهیم رهبری


3. ماهیت حقوقی شورای رقابت و تجدیدنظر از آرای آن

دوره 19، شماره 73، بهار 1395، صفحه 201-225

رضا خشنودی؛ مینا حسینی


4. قرارداد فرانشیز در عرصه‌ی حقوق رقابت

دوره 17، شماره 563، زمستان 1393

حمید نجات‌زادگان؛ سعید نجات‌زادگان


6. تحلیل رقابتی تحدیدات مظنون در قراردادهای لیسانس فناوری

دوره 14، شماره 146، پاییز 1390

میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری