کلیدواژه‌ها = دوست دادگاه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی تطبیقی مفهوم و کارکرد «دوست دادگاه» در حقوق ایران و کامن لا

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 286-307

دکتر حمید ابهری؛ دکتر مهدی فلاح خاریکی