موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
تعداد مقالات: 33
1. چالش های دفاع در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

نادر دیوسالار؛ علی نجفی توانا


2. حقوق کیفری ایران در سنجه آموزه های جرم شناسی فمینیسم پست مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

فرزانه واحد؛ شهلا معظمی؛ تهمورث بشیریه؛ عباس شیخ الاسلامی


3. پزشکی شدن جرم و انحراف ؛ درآمدی بر تحلیل گفتمان انتقادی رویکرد بالینی به مسئله بزه‌کاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1397

محمدعلی اردبیلی؛ یاسمن سعیدی نژاد


4. وجه التزام در حقوق ایران با رویکرد فقه و رویه قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1398

یوسف یعقوبی محمود آبادی


5. امکان‌سنجی فقهی تعیین میزان دیه اقلیت‌های دینی با توجه به حکم حکومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

فضل الله رنجبر؛ محمدکاظم قاضی زاده؛ محمدکاظم رحمان ستایش


6. مبانی و جلوه های قضازدایی پلیسی در نظام حقوق کیفری انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

حسن رودسرابی؛ نسرین مهرا


7. حق بر سلامت روان کودکان و نوجوانان بزهکار در پرتو عدالت کیفری افتراقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

انسیه حسینی؛ باقر شاملو


8. اصلاح دادگستری در پرتو تنقیح قوانین و مقررات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

امیر لطف اله پیرنیاکان؛ مهدی اسماعیلی؛ سید رضا احسانپور


9. خشونت جنسیِ علیه زنان در نظام تقنینیِ ایران و افغانستان؛ از به ستوه‌آوری جنسی تا تجاوز

دوره 23، شماره 91، پاییز 1399، صفحه 351-376

سودابه رضوانی؛ اعظم مهدوی پور؛ عبدالمتین منیب


11. جرایم محیط زیستی ناشی از کوویدـ19: جلوه‌ها و کاستی‌ها

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 303-328

مهدی صبوری پور؛ اصغر احمدی


12. حاکمیّت اصل قانونی بودن مجازات‌ها در تعزیرات منصوص شرعی

دوره 23، شماره 90، تابستان 1399، صفحه 133-158

عباس شیری ورنامخواستی


13. بازخوانی سیاست جنایی پیشگیرانه در پرتو پاندمی کووید 19 و تئوری آشوب

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 111-142

باقر شاملو


14. مسوولیت دولت در جبران خسارت قربانیان کرونا

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 143-161

نسرین مهرا


15. اصول اجراء کیفر زندان پس از شیوع ویروس کووید19(کرونا)

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 277-301

امیرحسن نیازپور


16. وظایف حمایتی دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب های شغلی قضات در ایران

دوره 23، شماره 90، تابستان 1399، صفحه 359-382

امیر لطف اله پیرنیاکان؛ مهدی اسماعیلی؛ سید رضا احسانپور


21. تاثیر مشخصه های جرم بر تعیین مجازات

دوره 22، شماره 88، زمستان 1398، صفحه 63-84

نسرین مهرا


22. فرضیه حقوق کیفری منطقی

دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 101-126

جعفر کوشا؛ علی پورحسن سنگری


23. رویکرد نظام تقنینی دادرسی کیفری نوین ایران مبتنی بر نظریه برچسب زنی

دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 275-302

تهمینه شاهپوری؛ تهمورث بشیریه


24. تاثیر متقابل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 353-381

فرید محسنی؛ رضا انصاری


25. نیابت قضائی در حقوق کیفری ایران

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 193-216

ابوالحسن شاکری؛ سید رضا فقیهی