موضوعات = حقوق عمومی
تعداد مقالات: 29
1. تأملی بر آسیب شناسی سازمان‌های تابعه قوه قضائیه از منظر تفکیک قوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

علی مشهدی


2. جایگاه نهاد دادستانی در پرتو اصل تفکیک قوا (مطالعه موردی ایران و ایالات متحده آمریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

حسن شریفیان؛ رضا اسلامی


3. مفهوم اعمال عمومی درپرتو آراء دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

کورش استوارسنگری


4. حقوق و تکالیف دولتها در فضا از منظر حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1399

نبی اله مجد؛ حسن سواری؛ نریمان فاخری


5. هستی شناسی قصد مؤلّف در تفسیر قواعد حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1396

ولی الله چراغی(نویسنده مسئول)؛ محمدرضا ویژه


6. نسبت قاضی با ایدئولوژی نظام سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

فرشید مقیمیان بروجنی؛ محمدحسین زارعی


7. دموکراسی مستقیم در ایران، بررسی تطبیقی شیوه و گستره اجرای اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1398

سیدمجتبی واعظی؛ رضا زیرایی


8. جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

سید محمد حسینی؛ مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی


9. جماعت گرایی و حقوق عمومی؛ نسبت سنجی و تحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1398

امید شیرزاد


10. حقوق تنظیمی بانکی و آسیب‌های آن در نظام بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

محمدحسین زارعی؛ محمدعلی متانی


11. وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ الیاس کلکلی


12. اصل برابری در استفاده از خدمات عمومی: مطالعه در حقوق ایران با نگاهی به آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1396

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ نیکزاد مرادی یکجفتی


13. جستاری بر مفهوم عدالت اداری

دوره 22، شماره 88، زمستان 1398، صفحه 289-314

بابک باصری


14. تحلیل حقوقی و آسیب شناسی ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیات وزیران و آثار مترتب بر آن

دوره 22، شماره 88، زمستان 1398، صفحه 39-62

مهناز مددکار حق جو؛ بیژن عباسی؛ خیراله پروین؛ سید محمد هاشمی


16. اخلاقیات درونی قانون در اندیشه لون فولر

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 147-168

حسین رحمت اللهی؛ فاطمه یزدی زاده البرز


17. حق بر داشتن سواد رسانه ای؟

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 327-352

مهناز بیات کمیتکی؛ زین العابدین یزدان پناه


18. آسیب‌شناسی کارکرد مراجع سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در حوزۀ آموزش عالی

دوره 22، شماره 85، بهار 1398، صفحه 273-292

محمد جلالی؛ کیومرث قنبری


19. اصل مشارکت عمومی برای حفظ منابع آبی در آئینه قوانین و مقررات

دوره 22، شماره 85، بهار 1398، صفحه 245-272

افسون غفوری؛ صابر نیاورانی


20. انواع روش‌های دسترسی به دادرس اساسی با تأکید بر دادخواهی اساسی

دوره 22، شماره 85، بهار 1398، صفحه 321-372

غزاله فریدزاده؛ محمد حسن کبگانی


21. اصول بنیاین اخلاق عمومی در تحدید حقوق و آزادی های فردی

دوره 21، شماره 84، زمستان 1397، صفحه 191-213

محمدرضا ویژه؛ رضوان پویا


22. مبانی و ریشه های شکل گیری نظریه مصلحت دولت

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 239-259

فردین مرادخانی


24. نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 63-85

محمد راسخ؛ مهناز بیات؛ سارا محمدی


25. مطالعه تطبیقی حیات جنین در اسلام و غرب

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 309-328

عیسی علیزاده؛ احمد غریبی