موضوعات = حقوق عمومی
تعداد مقالات: 34
1. حقوق تنظیمی بانکی و آسیب‌های آن در نظام بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

محمدحسین زارعی؛ محمدعلی متانی


2. به دنبال سنجه‌ای برای تبیین مشروعیت در نظام حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

رضا اسلامی؛ مهشید آجلی لاهیجی


3. تنظیمگری آزادی بیان در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

محمد حسین زارعی؛ سعیده مزینانیان


4. اصل برابری در استفاده از خدمات عمومی: مطالعه در حقوق ایران با نگاهی به آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1396

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ نیکزاد مرادی یکجفتی


5. هستی شناسی قصد مؤلّف در تفسیر قواعد حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1396

ولی الله چراغی(نویسنده مسئول)؛ محمدرضا ویژه


6. نافرمانی مدنی در جوامع و نظام های حقوقی- سیاسی باز و بسته (بررسی نظریه های جان رالز و هانا آرنت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

زرین مدنی؛ امیر نیک پی


7. کمیسیون اصل نود یا سازمان بازرسی کل کشور؟ مقایسه با نهاد آمبودزمان (با تأکید بر آمبودزمان پارلمانی انگلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

امیرحسین صادقی؛ مسیح بهنیا


8. جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

سید محمد حسینی؛ مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی


9. وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ الیاس کلکلی


10. جایگاه نهاد دادستانی در پرتو اصل تفکیک قوا (مطالعه موردی ایران و ایالات متحده آمریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

حسن شریفیان؛ رضا اسلامی


11. نسبت قاضی با ایدئولوژی نظام سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

فرشید مقیمیان بروجنی؛ محمدحسین زارعی


12. تأملی بر آسیب شناسی سازمان‌های تابعه قوه قضائیه از منظر تفکیک قوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

علی مشهدی


13. چالش‌ها و الزامات انتصاب قضات در دیوان عدالت اداری با نگاهی به محاکم اداری فرانسه

دوره 23، شماره 90، تابستان 1399، صفحه 431-459

ولی الله حیدرنژاد؛ غلامرضا مولابیگی


14. حقوق و تکالیف دولتها در فضا از منظر حقوق بین الملل

دوره 23، شماره 90، تابستان 1399، صفحه 185-206

نبی اله مجد؛ حسن سواری؛ نریمان فاخری


15. مفهوم اعمال عمومی درپرتو آراء دیوان عدالت اداری

دوره 23، شماره 90، تابستان 1399، صفحه 315-340

کورش استوارسنگری


16. جماعت گرایی و حقوق عمومی؛ نسبت سنجی و تحلیل

دوره 23، شماره 89، بهار 1399، صفحه 371-397

امید شیرزاد


18. تحلیل حقوقی و آسیب شناسی ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیات وزیران و آثار مترتب بر آن

دوره 22، شماره 88، زمستان 1398، صفحه 39-62

مهناز مددکار حق جو؛ بیژن عباسی؛ خیراله پروین؛ سید محمد هاشمی


19. جستاری بر مفهوم عدالت اداری

دوره 22، شماره 88، زمستان 1398، صفحه 289-314

بابک باصری


21. حق بر داشتن سواد رسانه ای؟

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 327-352

مهناز بیات کمیتکی؛ زین العابدین یزدان پناه


22. اخلاقیات درونی قانون در اندیشه لون فولر

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 147-168

حسین رحمت اللهی؛ فاطمه یزدی زاده البرز


23. آسیب‌شناسی کارکرد مراجع سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در حوزۀ آموزش عالی

دوره 22، شماره 85، بهار 1398، صفحه 273-292

محمد جلالی؛ کیومرث قنبری


24. انواع روش‌های دسترسی به دادرس اساسی با تأکید بر دادخواهی اساسی

دوره 22، شماره 85، بهار 1398، صفحه 321-372

غزاله فریدزاده؛ محمد حسن کبگانی


25. اصل مشارکت عمومی برای حفظ منابع آبی در آئینه قوانین و مقررات

دوره 22، شماره 85، بهار 1398، صفحه 245-272

افسون غفوری؛ صابر نیاورانی