موضوعات = حقوق مالکیت فکری
تعداد مقالات: 5
2. آثار حقوقی الحاق ایران به موافقتنامه تریپس

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 241-264

توکل حبیب زاده؛ معصومه صد خسروی


3. شناخت نهاد پسینگ‌آف در نظام کامن لا و تطبیق با حقوق ایران

دوره 21، شماره 84، زمستان 1397، صفحه 91-108

سعید حبیبا؛ فاطمه صادقی