تعداد مقالات: 971
1. تحلیل و نقد اقوال فقهی پیرامون خسارات کاهش ارزش پول پس از تأخیر در تأدیه

دوره 18، شماره 71، زمستان 1394، صفحه 1-41

گودرز افتخار جهرمی؛ سید محسن حسینی پویا


3. مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهدات پولی

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 11-42

گودرز افتخار جهرمی؛ مهدی الهویی نظری


5. رویکردی عدلیه‌ای به نظریه مقاصد و پیامدهای حقوق بشری

دوره 19، شماره 73، بهار 1395، صفحه 11-38

سید محمد قاری سید فاطمی


6. نوآوری‌های سید طباطبایی یزدی در مورد ضمان عقدی (2)

دوره 19، شماره 75، پاییز 1395، صفحه 11-29

سیدمصطفی محقق داماد


8. فاعل معنوی در حقوق کیفری ایران

دوره 19، شماره 74، بهار 1395، صفحه 11-34

محمد علی اردبیلی؛ مصطفی فروتن


10. نوآوری های سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در ضمان عقدی 1

دوره 18، شماره 72، زمستان 1394، صفحه 11-34

سید مصطفی محقق داماد


11. از تعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابل سرکوب

دوره 19، شماره 76، زمستان 1395، صفحه 11-36

ابراهیم بیگ‌زاده


12. ایراد عدم استماع در حقوق فرانسه و ایران

دوره 21، شماره 82، تابستان 1397، صفحه 11-29

عبدالله شمس؛ مصطفی کردزنگنه


17. بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 11-34

علی ساعت چی؛ سید مصطفی محقق داماد؛ سعید حقانی


21. از جرم شناسی علت شناختی تا جرم شناسی شناختی

دوره 18، شماره 69، تابستان 1394، صفحه 247-271

سعید قماشی


22. «سبب»، امور موضوعی و توصیف آن‌ها در دعوای مدنی

دوره 17، شماره 68، زمستان 1393

عبدالله شمس


23. تحولات دادگستری بین المللی

دوره 1، شماره 120، بهار 1373

هدایت الله فلسفی


24. قراردادهای اجباری

دوره 14، شماره 55، پاییز 1390

منصور امینی؛ علی صداقتی