تعداد مقالات: 982
226. حاکمیت قانون در اندیشه‌ی فلاسفه‌ی بزرگ مغرب زمین

دوره 15، شماره 113، تابستان 1391

سید محمد هاشمی؛ سید جواد میرقاسمی


227. جایگاه مسئولیت محض در مسئولیت مدنی نسبت به صدمات بدنی و فوت

دوره 15، شماره 114، پاییز 1391

میرحسین عابدیان؛ محمدرضا محمدی


228. ماهیت ویژه ی صلاحیت اختیاری و روش های نظارت بر آن در بستر حقوق عمومی مدرن

دوره 15، شماره 117، تابستان 1391

محمدحسین زارعی؛ رضا فنازاد


229. اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

دوره 1، شماره 116، بهار 1371

منوچهر خزانی


231. مدل شناسی سیاست ‌جنایی اسلام

دوره 16، شماره 152، بهار 1392

رحیم نوبهار


233. ثالث در صحنه توقیف

دوره 1، شماره 123، زمستان 1377

عبدالله شمس


234. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن

دوره 2، شماره 125، تابستان 1378

گودرز افتخار جهرمی


235. اکراه در نظریات حقوقی بین المللی

دوره 18، شماره 70، پاییز 1394، صفحه 35-55

محمد علی اردبیلی


236. استفاده دستگاه قضایی از نظرات کارشناسی سازمان هواپیمایی کشوری

دوره 18، شماره 69، تابستان 1394، صفحه 57-86

منصور جباری


237. شناسایی بازیگران غیردولتی در درگیری‌های نظامی سوریه

دوره 19، شماره 74، بهار 1395، صفحه 79-105

سید قاسم زمانی؛ سورنا زمانیان


238. آثار غیرمالی تدلیس در باروری‌های پزشکی

دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 79-100

محسن صفری؛ فائزه آخوندی


239. مطالعه تطبیقی تحولات حقوق بشری در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

دوره 20، شماره 78، تابستان 1396، صفحه 83-106

عصمت شاهمرادی؛ محمد جواد جاوید


240. جایگاه تفکیک اتلاف و تسبیب در حقوق مسئولیت مدنی

دوره 19، شماره 76، زمستان 1395، صفحه 83-108

ایرج بابائی


244. آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری

دوره 23، شماره 89، بهار 1399، صفحه 85-107

محسن صفری؛ محمدرضا شاهینی


245. تقدم کارآمدی اقتصادی قوانین بر سنت گرایی در حقوق جدید تعهدات فرانسه

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 87-111

مهراب داراب پور؛ الهام انیسی


246. عقد ضمان به مثابه وثیقۀ عینی

دوره 20، شماره 80، زمستان 1396، صفحه 89-111

جلیل قنواتی؛ محمد محلی


247. تحول مفهوم دفاع مشروع: حقوق بین‌الملل و بازیگران غیردولتی

دوره 21، شماره 81، بهار 1397، صفحه 89-113

محسن محبی؛ ایمان شفیعی


248. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حاکم بر تبلیغ در فضای مجازی در چارچوب حقوق مصرف

دوره 20، شماره 77، تابستان 1396، صفحه 91-115

عباس قاسمی حامد؛ زهره نبی؛ فهیمه آقابابایی


249. شناخت نهاد پسینگ‌آف در نظام کامن لا و تطبیق با حقوق ایران

دوره 21، شماره 84، زمستان 1397، صفحه 91-108

سعید حبیبا؛ فاطمه صادقی