تعداد مقالات: 973
154. حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟

دوره 2، شماره 125، تابستان 1378

سید مصطفی محقق داماد


155. وضعیت حقوقی معامله فضولی مسبوق به منع

دوره 18، شماره 70، پاییز 1394، صفحه 23-33

سید مصطفی محقق داماد


156. حقوق اقتصادی

دوره 18، شماره 69، تابستان 1394، صفحه 31-55

عباس قاسمی حامد


157. بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین

دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 49-78

محمد روشن؛ مصطفی مظفری؛ هانیه میرزایی


159. «بهینه‌یابی در کارکرد قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر با تأکید بر مسئولیت مدنی پزشک»

دوره 19، شماره 76، زمستان 1395، صفحه 57-82

منصور امینی؛ سید علیرضا شکوهیان


160. بررسی جرم و جنایت در ایران با استفاده از چند الگوی اقتصادی

دوره 19، شماره 74، بهار 1395، صفحه 59-78

یدالله دادگر؛ روح الله نظری


162. مدل اشمیتی حقوق بین‌الملل؛ خودسازگی مفهومی و نابسندگی مبنایی

دوره 22، شماره 85، بهار 1398، صفحه 61-96

سید محمد قاری سید فاطمی؛ مریم حاجی‌عرب


163. نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 63-85

محمد راسخ؛ مهناز بیات؛ سارا محمدی


164. تاثیر مشخصه های جرم بر تعیین مجازات

دوره 22، شماره 88، زمستان 1398، صفحه 63-84

نسرین مهرا


165. چند فرهنگ‌گرایی، دولت و حقوق اقلیت‌ها

دوره 19، شماره 73، بهار 1395، صفحه 65-93

ندا کردونی؛ امیر نیک پی


166. ویتگنشتاین متأخر و حقوق

دوره 20، شماره 80، زمستان 1396، صفحه 65-88

سید محمد قاری سید فاطمی؛ پرهام مهرآرام


167. اهداف نظام کیفری بین‌المللی در اسناد و رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

دوره 21، شماره 81، بهار 1397، صفحه 65-87

محمدعلی اردبیلی؛ فاطمه وحیددستجردی


168. اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران

دوره 20، شماره 77، تابستان 1396، صفحه 67-89

جواد تقی‌زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ کوثر آملی جلودار


169. نگاهی انتقادی به شکل‌گرایی در حقوق

دوره 19، شماره 75، پاییز 1395، صفحه 69-84

محمد راسخ؛ سیدحمید پورسید آقایی


170. بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال گروههای تروریستی

دوره 21، شماره 84، زمستان 1397، صفحه 71-90

سیدعلی هنجنی؛ سعید فرهادنیا


171. چرایی و چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی

دوره 18، شماره 72، زمستان 1394، صفحه 71-95

محمد جواد شریعت باقری


172. مفهوم قرینه و نقش آن در فهم معنای یک متن

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 71-98

سید مصطفی محقق داماد؛ محمد عبدالصالح شاه نوش فروشانی


175. اندیشه آزادسازی مبادلات تجاری و ظهور رویکردهای زیست‌محیطی

دوره 17، شماره 563، زمستان 1393

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی