تعداد مقالات: 973
951. دسترسی فرامرزی به دادههای رایانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1398

توقان نظامی نرج‌آباد؛ لیلا رئیسی دزکی


952. پیمان جهانی محیط زیست؛ از قوام نیافتگی منابع تا توسعه‌ی هنجارهای زیست محیطی ملل متحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

علی مشهدی؛ وحیدو کوثری


953. تحلیلی تطبیقی بر ابعاد اجرای برنامه ارفاقی در گستره کارتلهای ضدرقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

ابراهیم رهبری


954. خوانشی تلفیقی از مفهوم جرم و نقش آن در کاربست تدابیر پیشگیرانه برای جرایم حکومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1398

نبی اله غلامی؛ حسین غلامی


955. وظایف حمایتی دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب های شغلی قضات در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

امیر لطف اله پیرنیاکان؛ مهدی اسماعیلی؛ سید رضا احسانپور


956. سازماندهی موسسات حقوقی در پرتو ویژگیهای موضوع فعالیت (با بهره مندی از آورده های حقوق تطبیقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

سیدعباس سیدی آرانی


957. توازن میان منافع سرمایه گذار و دولت میزبان در حوزه ‏انرژی در پرتو نظام حل و ‏فصل اختلافات سرمایه ‏گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

مهدی میهمی؛ محمد حسین معصومی


958. قواعد حاکم بر ورشکستگی شرکت‌های تجارتی از منظر حمایت از نیروی کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1399

حسن بادینی؛ مصطفی کوشکی


959. آثار الزام‌آور اظهارات نمایندگان دولت‌ها در رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1399

ستار عزیزی؛ سیامک کریمی


960. حقوق و تکالیف دولتها در فضا از منظر حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1399

نبی اله مجد؛ حسن سواری؛ نریمان فاخری


961. تحلیلی بر نحوه ی ارائه ی ادله و استنادپذیری داده های سنجش از راه دور در محاکم بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1399

احمدرضا توحیدی؛ فاطمه افضل پور


962. واکاوی وجوه اشتراک و افتراق «اقدامات مجرمانة مشترک» و «سردستگی گروه مجرمانه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

حسین میرمحمدصادقی؛ علی ایزدیار


963. کاربرد اوراق بهادار در تامین مالی پروژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

نوید رهبر؛ محسن معصومی مهر؛ مجتبی قاسمی


964. سرمایه‌گذاری ثالث در داوری تجاری بین المللی(TPF)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

عباس کریمی؛ مجید قربانی زلیخائی


965. وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ الیاس کلکلی


966. تاثیر سازمان ملل متحد در توسعه جایگاه حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

حسن صالح مجد؛ سید قاسم زمانی؛ مسعود علیزاده


967. خشونت جنسیِ علیه زنان در نظام تقنینیِ ایران و افغانستان؛ از به ستوه‌آوری جنسی تا تجاوز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

سودابه رضوانی؛ اعظم مهدوی پور؛ عبدالمتین منیب


968. امکان‌سنجی فقهی تعیین میزان دیه اقلیت‌های دینی با توجه به حکم حکومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

فضل الله رنجبر؛ محمدکاظم قاضی زاده؛ محمدکاظم رحمان ستایش


969. حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام بانکی کشور با تمرکز بر قراردادهای اعتبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

سعید رحمانی؛ محمود باقری


970. تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

مهراب داراب پور؛ محمدرضا داراب پور؛ جواد مجروحی سردرود؛ غلامعلی طبرسا


971. جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

سید محمد حسینی؛ مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی


972. تأملی بر آسیب شناسی سازمان‌های تابعه قوه قضائیه از منظر تفکیک قوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

علی مشهدی


973. نسبت قاضی با ایدئولوژی نظام سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

فرشید مقیمیان بروجنی؛ محمدحسین زارعی