مجله‌ی تحقیقات حقوقی به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین و پربارترین مجلات علمی حوزه‌ی علوم انسانی، در سال 1348 با عنوان « نشریه دانشکده حقوق» فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1364 موفق به کسب درجه‌ی علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.
اهداف و زمینه ها
هیئت تحریریه محترم مجله از صاحب‌نظران بنام کشور در گرایش‌های مختلف علم حقوق هستند که همواره هدف ارائه‌ی مقالات پربار تحقیقاتی و انتشار آخرین یافته‌های علمی خود در رشته‌های مختلف حقوق را دنبال نموده و در تلاش هستند زمینه‌ها و زوایای ژرف و نادیده علم حقوق کشور را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند. از سوی دیگر، سایر مسئولین مجله همواره در تلاش بوده و هستند تا از مسیر داوری‌های دقیق و تخصصی و تقید به قیود شکلی مهم، وجاهت علمی و پژوهشی این فصلنامه را حفظ و به صورت پیوسته ارتقاء دهند. دفتر مجله و بخش چاپ نیز سعی مستمر خود بر ارائه‌ی نسخه‌ای بدون ایراد را دنبال نموده و در این راستا از هیچ تلاشی مضایقه نمی نماید.
 
 هزینه ثبت مقاله در این فصلنامه یک میلیون ریال و در صورت تایید مقاله، هزینه چاپ دو میلیون ریال می باشد.
 
شماره جاری: دوره 23، شماره 90، تابستان 1399، صفحه 1-480 

5. دسترسی فرامرزی به دادههای رایانه ای

صفحه 107-132

توقان نظامی نرج‌آباد؛ لیلا رئیسی دزکی


12. موقعیت و اعتبار شمّ قضایی در تصمیم‌گیری‌های قضات

صفحه 289-314

امیرعباس بزرگمهر؛ مهدی ناصری دولت آبادی


14. اوصاف قرارداد با داور

صفحه 341-358

محسن سلیمی؛ بهنام انصافی آذر


15. وظایف حمایتی دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب های شغلی قضات در ایران

صفحه 359-382

امیر لطف اله پیرنیاکان؛ مهدی اسماعیلی؛ سید رضا احسانپور


17. تهاتر قضایی

صفحه 407-430

جمشید یحیی پور (نویسنده مسئول)؛ علی محمد زاده