حملات سایبر به مثابه توسل به زور در سیاق منشور سازمان ملل متحد

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از مسائل چالش­برانگیز حقوق بین­الملل در ادوار مختلف، تنظیم روابط دولت­های متخاصم و شیوه­ حل و فصل اختلافات آنها با یکدیگر بوده است. در این میان، تا مدت‌های مدید، اصلی­ترین راه حل اختلاف، جنگ و توسل به زور بود؛ هرچند به مرور نهادینه کردن حقوقیِ این امرِ مذموم با هدف کاهش و سپس حذف آن، وجهه همت جامعه بین­المللی قرار گرفت. از زمانی که اسناد بین­المللی، جنگ و حمله­ نظامی را به طور مطلق ممنوع کردند، این اندیشه قوت گرفت که بشریت می­تواند در سایه­ این تدبیر، به تحقق صلح و امنیت بین­المللی امیدوار شود. با این وجود، رشد و توسعه­ فناوری­های نوین، چالش­هایی را در این خصوص ایجاد کرد. فضای سایبر و حملات صورت گرفته در قالب آن، یکی از این چالش­ها است. نوشتار حاضر، درصدد معرفی این فضا و بررسی نسبت حملات سایبری با حقوق توسل به زور از یک­سو (Jus ad bellum) و منشور ملل متحد به خصوص مواد (4) 2 و 51 آن از سوی دیگر است. Cyber Attacks as Use of Force in the Context of the UN Charter

کلیدواژه‌ها