قواعد حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجو حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
در این مقاله قواعد حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق ‌آزاد ایران بررسی می‌شود. این قواعد در ارتباط با تشریفات ورود سرمایه‌گذار، استثنائات سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیت‌ها و الزامات مربوط به‌سرمایه‌گذار خارجی است. پس از بررسی تطبیقی در برخی کشورهای پیشرو در جذب سرمایه‌گذار خارجی و با مطالعه مقایسه‌ای با «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» (FIPPA) به ‌این نتیجه رسیده‌ایم که قواعد حاکم بر ورود سرمایه‌گذار خارجی نقش بسیار زیادی در انگیزه و تصمیم سرمایه‌گذار دارد و به‌‌عنوان یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده حقوقی در جذب سرمایه‌گذار خارجی در مناطق ‌آزاد محسوب می‌شود. جایگزین کردن سیستم تأیید و تصدیق به‌وسیله سیستم اعلام و اطلاع، محدود کردن بخش‌های استثنای از سرمایه‌گذاری خارجی، تعدیل ممنوعیت در تملک اموال غیر منقول، حذف محدودیت در تملک سهام و کاهش الزامات اجرایی برای سرمایه‌گذار خارجی از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند فضای سرمایه ‌گذاری مناطق ‌آزاد ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر کنند.
واژگان کلیدی: سرمایه‌گذاری خارجی ـ مناطق ‌آزاد ـ‌ تشریفات ورود سرمایه‌گذار ـ تملک اموال غیرمنقول ـ‌ تملک سهام ـ‌ الزامات سرمایه‌گذار – فیپا.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Rules Governing Foreign Direct Investment in Free Trade Zones

نویسندگان [English]

  • Goodarz Eftekhar Jahromi 1
  • ebrahim rezvani 2
1 shahidbeheshti
2 Employee of shahidbeheshti university
چکیده [English]

Abstract

This article examines the rules governing Foreign Direct Investment in Iran’s Free Zones.
These rules are pertaining to investor’s entry procedures, exceptions in foreign investment, restrictions and requirements of foreign investment.
The results, found through a comparative study of some leading countries to attract foreign investment and Foreign Investment Promotion and Protection Act (FIPPA), indicated that the rules governing foreign direct investment play a significant role to stimulate the investor’s incentive and are considered one of the imperative and determinant legal factors to attract foreign investment in free zones.
Solutions to make the Iran’s free zone investment climate more attractive to foreign investors include substitution of approval and confirmation system by informing and notifying one, limitation of exceptional segments from foreign investment, redundancy prohibition of possession or ownership of property, elimination of share ownership limitation and reduction of administrative requirements for the foreign investor.

Key Words: Foreign Investment, Free Zones, Investor’s Entry Procedures, Ownership of Property, Share Ownership, Investor’s Requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Investment
  • Free Zones
  • Investor’s Entry Procedures
  • Ownership of Property
  • Share Ownership

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1396
  • تاریخ دریافت: 16 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 21 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 06 اسفند 1396