بازتاب مفهوم بشریت در آیینه‌ مکاتب حقوق بین الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق

2 CHAMRAN HIGHWAY, VELENJAK, DANESHJO bLV. SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY,law faculty

چکیده

در ادبیات حقوقی معاصر اختلاف نظر بسیاری پیرامون مفهوم بشریت وجود دارد. هریک از مکاتب و رویکردهای حقوقی، با توجه به مبنای مورد قبول خود، نسخه ای متفاوت از مفهوم بشریت و جایگاه آن در حقوق بین الملل به تصویر می کشند. مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتیویستی و نرماتیویستی برداشت مورد نظر خود را بر این مفهوم حقوقی تحمیل می کنند. در نقطه مقابل، نگرش انتقادی به حقوق بین الملل نارسایی های این اندیشه ها را عنوان می کند. نکته ی قابل تامل در این خصوص، تأثیر جدال های نظری موجود درخصوص ظرفیت این مفهوم در تغییر روند تحولات حقوق بین الملل است. وگرنه، در چارچوب تحلیل های فنی، در خصوص صورت حقوقی بالفعل این مفهوم مناقشه چندانی وجود ندارد. در این پژوهش، بشریت بر اساس معیارها و ضوابط حاکم بر چارچوب های فکری مکاتب عمده حقوق بین الملل، مورد سنجش قرار خواهد گرفت تا تصاویر مختلفی که از مفهوم بشریت در قالب تئوری های حقوقی ترسیم شده است، مورد تحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of the concept of Humanity in schools of thoughts of international law

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Beigzadeh 1
  • Esmaeil Tavar 2
1 professor of international law, Shahid Beheshti University of Tehran, law faculty
2 CHAMRAN HIGHWAY, VELENJAK, DANESHJO bLV. SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY,law faculty
چکیده [English]

The concept of Humanity is one of the most controversial concepts in the contemporary literature of public international law. Every legal school of thoughts and legal approaches present a different version of the concept and their claims differs on its legal statues in international law, based on their approved premises. Natural law school along with positivists and normativist are imposing their reading on this concept, but on the other hand, critical approaches of international law have exposed their theoretical flaws. The core of this discourse has been focused on the potentials of the concept on diverging the trend of evolution in international law, but in the positivistic view, there is not that much of controversy. This study will evaluate the concept of humanity based on the diverse criteria of aforementioned schools of thoughts, in order to depict and analyze the diversity of different version of the concept of Humanity in legal theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concept of Humanity
  • Réductionnisme
  • Natural law
  • legal positivism
  • critical approach to International law

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397
  • تاریخ دریافت: 04 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 20 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 28 فروردین 1397