اصل استقلال و بی طرفی داور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق

2 وکیل دادگستزی

چکیده

اصل استقلال و بی طرفی داور ریشه در حقوق طبیعی (عدالت طبیعی) داشته و ضامن رسیدگی های عادلانه و از خصایص نهاد داوری است . اصول مزبور از یکدیگر متمایز و دارای مفاهیمی جدا و مستقل بوده که در تضمین حق اجرای عدالت در طول هم و در تضمین حق احساس اجرای عدالت در عرض و هم طراز یکدیگر قرار می گیرند. استقلال به روابط داور و طرفین در دنیای خارج و واقع اشاره داشته و فقدان آن سبب وابستگی و خروج داور از حالت آزادی می‌گردد، در حالی که بی طرفی به شرایط و حالت درونی و ذهنی داور بر می گردد بدین معنا که داور نباید نسبت به طرفین یا موضوع اختلاف، نظر شخصی مثبت یا منفی داشته باشد. در ادامه جهت سنجش و ارزیابی دو اصل موصوف می توان به معیار مختلط روی آورد با این توضیح که از منظر شخص متعارفی که به شخصیت و موقعیت داور توجه می کند، استقلال و بی طرفی داور مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد. همچنین باید توجه داشت که علی رغم ریشه دار بودن اصل استقلال در حقوق فطری (عدالت طبیعی)، طرفین داوری می‌توانند برخلاف آن توافق نمایند ؛ در حالی که اصل بی طرفی از اصول تخلف ناپذیر بوده و توافق برخلاف آن به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل و کان لم یکن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Independence and Impartiality of arbitrator

نویسندگان [English]

  • godarz eftekhar jahromi 1
  • sayed yaser hoseini 2
1 professor of law
2 attorney at law
چکیده [English]

The Principles of Independence and Impartiality of arbitrators are rooted in Natural Law. Independence and Impartiality are distinct principles bearing different concepts. Independence refers to the external objective - the relationship of the arbitrator and the parties- and lacking it causes to the dependence of the arbitrator and reduces his freedom. However, impartiality refers to inner conditions - attitude of the arbitrator towards the parties or the subject matter itself and emphasizes on the arbitrator’s state of mind in fondness or despise -. In order to assessment the mentioned principals in this text, we used a mixed standard. This means that independence and impartiality should be reviewed and analyzed via a common person vision. This is remarkable that, while the principal of independence rooted in Natural Law but litigants may agree on dismissing it; on the other hand, principal of Impartiality is an infrangible principal and any agreement against it, is against the public order and therefore null.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Independence"
  • " impartiality"
  • "natural law"
  • "mixed criteria"
  • "freedom of will"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1397
  • تاریخ دریافت: 05 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 26 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1397