جایگاه مرتکبان جرایم تروریستی در احراز وضعیت پناهندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج البرز ایران

10.22034/jlr.2019.149917.1235

چکیده

هدف کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگی ارائه حمایت بین‌‌المللی به افرادی است که از حمایت ملی در برابر آزار محروم هستند. منظور از حمایت بین‌‌المللی حمایتی است که از جانب دولتی غیر از دولت متبوع یا محل اقامت فرد (در مورد افراد بی‌‌تابعیت) به او ارائه می ‌شود. اعطای این حمایت موکول به احراز شرایطی است که در کنوانسیون 1951 پیش‌بینی شده است. کنوانسیون 1951 همچنین مقرراتی برای جلوگیری از هر نوع سوء استفاده از وضعیت پناهندگی دارد. این مقررات دولت‌ ها را از اعطای پناهندگی به مرتکبان جرایم غیرسیاسی مهم و جنایاتی چون جنایت علیه بشریت یا اقدام علیه اهداف و اصول ملل متحد، حتی با داشتن شرایط برخورداری از وضعیت پناهندگی، منع می‌کند. این مقاله به دنبال پاسخ به این مساله است که مرتکبان جرایم تروریستی از چه جایگاهی در کنوانسیون پناهندگی برخوردارند؟ مقاله در پاسخ به مساله فوق این فرضیه را دنبال می کند که مرتکبان جرایم تروریستی به علت قرار گرفتن در حیطه ماده (و)1 کنوانسیون پناهندگی شایسته احراز وضعیت پناهندگی نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Perpetrators of Terrorist Crimes in Acquiring the Status of Refugee

نویسنده [English]

  • Fatemeh Keyhanlou
Faculty of Law and Political Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran
چکیده [English]

The purpose of the 1951 Geneva Convention on the Status of Refugees is to provide international protection to those who have been deprived from national protection against persecution. International protection is the protection granted by any country other than the country of nationality or the country of residence (in the case of those not having a nationality). This protection is granted when the conditions set forth in 1951 Convention are met. Moreover, the Convention includes provisions to ensure that the refugee protection regime would not provide a cover for persons involved in serious not political crimes, crimes against humanity, crimes against peace, war crimes or acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. In considering the status of terrorist criminals in the Refugee Convention, this article seeks to show that the perpetrators of terrorist crimes are covered by these regulations and could not benefit from refugee status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Refugee Convention
  • Refugee
  • Political crime
  • Terrorism
  • Exclusion Clauses