تببین بزه‌دیدگی کودکان در داستان «مدیر مدرسه» از منظر آموزه‌های بزه‌دیده‌شناسانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ دانشگاه بوعلی سینا/ همدان

2 18 متری چمران / نیایش 17 / منزل محمود مولابیگی / پلاک 16

10.22034/jlr.2019.184205.1439

چکیده

جلال آل احمد نویسنده‌ای آشنا و تاثیرگذار در ادبیات معاصر ایران، به ویژه داستان‌های کوتاه بوده و در سفرنامه‌نویسی و تک‌نگاری، هم‌چون حوزه پژوهش و ترجمه مهارت خود را نشان داده است. او در داستان‌هایش به ویژه «مدیر مدرسه»، کوشیده است واقعیت‌های زندگی اجتماعی را با نگاه انتقادی ارائه کند و در این راه واقعیت و بیان آن را فدای تصویرسازی هنری نکند. سوال اصلی تحقیق پیش‌رو آن است که آیا جلال آل احمد با توجه به نگاه ویژه‌اش به نظام آموزشی و دوران کودکی، به بزه‌دیدگی و علت‌های آن در داستان مدیر مدرسه توجه نموده است؟ با نگاه به داستان «مدیر مدرسه» با روش تحلیل محتوا مشخص می‌گردد، اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بیشتر خانواده‌ها ضعیف بوده و این موضوع موجب توجه کمتر آنان به کودکان شده است. جلال تأثیر این موضوع را بر بزه‌دیده شدن کودکان بارز دانسته است. او در این داستان از میان انواع بزه‌دیدگی بیشتر به بزه‌دیدگی جسمی اشاره نموده، ولی با این حال توضیح‌های کامل‌تری در خصوص بزه‌دیدگی جنسی داده است. نگاه علت‌شناسانه او موجب گردیده به توان از لحاظ بزه‌دیده‌شناسی نظری داستان مدیر مدرسه را مورد بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Exploitation of Child Victimization in the Director of School Story from the Perspective of Victimology

نویسندگان [English]

  • Hadi Rostami 1
  • ali molabeigi 2
1 Department of Law / Faculty of Literature & Humanities / Bu Ali Sina University / Hamedan
2 18 yards Chamran / Prayer 17 / House of Mahmoud Molabigi / Plate 16
چکیده [English]

Jalal Al-Ahmad is a well-known and influential writer in contemporary Iranian literature, especially short stories, and has demonstrated his expertise in travel and monographs as well as in research and translation. In his stories, especially The School Principal, he has tried to present the realities of social life with a critical view, not sacrificing reality and expression in artistic imagery. The main question of the present study is whether Jalal Al-Ahmad has paid attention to the victimization and its causes in the story of the school principal with regard to his special view on the educational system and childhood. Looking at the story of the school principal from the perspective of content analysis, the social, cultural and economic situation of most families has been poor and this has led families to focus less on children. Al-Ahmed considers the impact of this issue on child abuse to be significant. He refers to physical victimization as the most common form of victimization in this story, but nevertheless provides more detailed explanations of sexual victimization. His causal perspective has enabled us to examine the story of the school principal in Theoretical Victim Theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jalal Allahmad
  • school principal
  • content analysis
  • child victimization
  • daily activities