موقعیت و اعتبار شمّ قضایی در تصمیم‌گیری‌های قضات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه عدالت

2 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عدالت

10.22034/jlr.2020.184567.1517

چکیده

سبک‌های تصمیم‌گیری در میان قضات متنوع می‌باشد. هر قاضی برای رسیدن به یک تصمیم، از ساختار و الگوی ذهنی منحصر به‌فردی پیروی می‌کند که این الگو در پیوند با عوامل متعدد دیگر در گرفتن تصمیم نمود می‌یابد. ریشه این تفاوت به این دلیل است که قضات در تصمیم‌گیری‌هایشان بر مبنای ویژگی‌های هوش هیجانی، شخصیتی-روانی، دانش ضمنی، ادارک از پدیده‌های گوناگون، نگرش‌ها و یا تجربیات و استراتژی‌های ویژه‌ای که در دوران کار قضایی به‌دست آورده‌اند، عمل می-کنند. آنچه که در اصطلاح از آن با عنوان شمّ قضایی یاد می‌شود در حیطه سبک تصمیم‌گیری شهودی جای دارد و با درگیر شدن تمامی عوامل یاد شده برتری یک قاضی نسبت به قاضی دیگر را در کیفیت شمّ قضایی مشخص می‌سازد. در خصوص اعتبار تصمیم گیری بر مبنای شم قضایی اختلاف دیدگاه وجود دارد در این مقاله تلاش می‌‌شود مفهوم شمّ قضایی در بستر سبک تصمیم‌گیری شهودی و مفاهیم مرتبط با آن و همچنین عواملی که باعث بروز تفاوت در این مقوله می‌شوند و نیز اعتبار تصمیم گیری بر پایه شم قضایی با لحاظ رویکردهای نظری مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The status and validity of judicial hunch

نویسندگان [English]

  • Amir Abbas Bozorgmehr 1
  • Mahdi Naseri dowlatabadi 2
1 Assistant Professor at Justice University
2 Ph.d in Private Law at Justice University
چکیده [English]

Decision-making styles are various among the judges. Each judge follows a unique mental structure and pattern to reach a decision which this pattern is revealed by decision making in relation to many other factors. The root of this difference is because Judges make their decisions based on the characteristics of emotional intelligence, personality-psychic, tacit knowledge, and perception of various phenomena, attitudes or experiences and special strategies that acquired during the judicial practice. The term that is called "Judicial hunch" in addition, it is in the style of intuitive decision making with the involvement of all of the abovementioned factors the superiority of a judge over another judge it determines the quality of judicial hunch. There is disagreement as to the validity of decisions based on judicial hunch. This essay tries to review the concept of judicial hunch in the context of the intuitive decision making style and related concepts as well as the factors that make up the difference in this category based on theoretical approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial competence
  • Judicial skill
  • Decision Making
  • Intuition
  • Judicial hunch