توازن میان منافع سرمایه گذار و دولت میزبان در حوزه ‏انرژی در پرتو نظام حل و ‏فصل اختلافات سرمایه ‏گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامشهر

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

10.22034/jlr.2020.170095.1326

چکیده

چکیده :‏
‏ ‏ نظام حل و فصل اختلافات سرمایه گذار - دولت (که منبعد نظام حل و فصل نامیده می شود ‏) روشی مفید برای ایجاد موازنه بین ‏اعمال استانداردهای حمایتی موجود ‏در سرمایه گذاری خارجی و حقوق حاکمیتی کشور میزبان بالاخص برای بخش انرژی می ‏باشد. این مقاله بر طرقی تأکید دارد که طی آن نظام معاهدات سرمایه‌گذاری و نظام حل‌وفصل درصدد رسیدن به یک توازن ‏مناسب بین حقوق خصوصی و منافع عمومی- به ویژه با توجه به پیشرفت‌های اخیر در باب توسعه پایدار، مسئولیت‌پذیری نسبت به ‏تغییرات اقلیمی و ارتقاء حمایت از حقوق بشر- است. در نهایت، بررسی شده است که چگونه بحث داوری در چارچوبی نظیر نظام ‏حل‌وفصل، به‌طور برابر در منافع عمومی و اساسی و رشد حاکمیت قانون در سراسر دنیا کمک کرده است. به موازات اینکه طیفی از ‏پیشرفت‌ها در نسل جدید معاهدات بوجود آمده ، نظام معاهدات به عنوان یک کل و نظام حل‌وفصل به‌طور ویژه، از مؤلفه‌های ‏حیاتی صنعت انرژی هستند که جزء جدایی‌ناپذیر از امنیت انرژی آینده و از مشارکت‌کنندگان کلیدی ثبات جهانی از طریق ارتقاء ‏حاکمیت قانون، می‌باشند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Balance between the interests of ‎the investor and the host state in the field of energy under the ‎investment dispute settlement system.‎

نویسندگان [English]

  • mehdi meyhami 1
  • mohammad hossein Masoomi 2
1 Assistant Professor of Law, Islamshahr Branch, Islamic ‎Azad University, , Iran. ‎
2 PhD student in Public Law at Tehran University.(mh.masoomi@ut.ac.ir)
چکیده [English]

ABSTRACT

‏‌‏The investor-sate dispute settlement (ISDS) particularly ‎‏ ‏in the energy sector is an ‎appropriate ‎mechanism which could result in reaching a balance to ‎protect standards associated with foreign ‎investors and the sovereign rights of host states as well.This article emphasizes the ways through ‎which the ‎investment treaty system and ISDS are being developed to achieve ‎an appropriate ‎balance between private rights and public ‎interests, particularly in regards to the recent ‎improvements in ‎sustainable development, climate change accountability, and ‎promotion of ‎human rights protection.‎‏ ‏Finally, this articles studied how the arbitration method including ISDS, ‎has contributed ‎‏ ‏to the public interest and the growth of the rule of law ‎around the world equally ‎‎.While a range of improvements to the‏ ‏investment treaty system has been made, the system as a ‎whole and ISDS are vital components of the energy industry, integral to our future energy ‎security and key contributors to global stability through their promotion of the rule of law.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • settlement system
  • essential interests
  • Rule of law