مطالعه تطبیقی ارزیابی خسارت بدنی کودکان در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانش آموخته

10.22034/jlr.2020.185203.1688

چکیده

جبران خسارت بدنی با توجه به پیشرفت کنونی فعالیت‌ های خطرناک و گستردگی ابعاد آسیب‌پذیری از یک ‌سو و تنوع عناصر قابل جبران و نحوه ارزیابی آنها از سوی دیگر بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.این اهمیت در خصوص جبران زیان بدنی کودکان به دلیل عدم استقرار وضعیت مالی و موقعیت‌های مختلف ایشان بیشتر به چشم می آید. این مقاله به مطالعه تطبیقی وضعیت جبران خسارت بدنی کودکان در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا می‌پردازد. به نظر می‌رسد اگر فرض مشروعیت جبران کامل صدمات بدنی را بپذیریم، راه‌حل‌هایی برای ارزیابی زیان‌های کودکان در این حوزه وجود دارد.امکان پرداخت مستمری برای کودک در خسارت د‌رآمد،امکان پرداخت تدریجی زیان مربوط به هزینه‌های پزشکی یا قرار‌ دادن امکان بازنگری در پرداخت‌های مقطوع و استفاده از طبقه‌بندی ارقام و ترکیب آن با سیستم پرداخت مقطوع درخسارت‌های معنوی، از جمله پیشنهادهای این مقاله برای تعیین روش جبران زیان وارد به کودکان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Evaluation of Children’s Physical Damage in Iranian Law and US laws

نویسنده [English]

  • Fateme sadat Hosseini
phd
چکیده [English]

The compensation of personal injury is an important part of civil law. Today it is more important because of improvement of medical science and increasing of dangerous environments. The personal injuries include some types of losses and their assessments are different and difficult. This difficulty is more in assessing the children’s injuries. We do not have enough background and many thing is based on guesses.in USA they pay attention to their needs and compensate them but in minimum sizes. we want to study about the possibility of compensating children’s personal injury in Iran law .we will use the suggest from American law. For example we can use the structured payment in loss of deprivation from revenue capability. Also we can use periodic payments in medical injuries or we can use a lump sum in emotional damages. Any way it is important to know that we consider that our law about diyah and personal injuries let us to assess the personal injury damages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "personal injury"
  • "The loss of deprivation of revenue capability”
  • “emotional damages”
  • The loss of amenity"