نمایه نویسندگان

آ

 • آیتی، سید محمد رضا ممنوعیت مطلق شکنجه: چشم‌اندازی اسلامی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 163-190]
 • آجلی لاهیجی، مهشید چالش‌های توسعه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر؛ با تأکید بر حق بر آموزش، حق بر بهداشت و رفع فقر [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 211-244]
 • آخوندی، فائزه آثار غیرمالی تدلیس در باروری‌های پزشکی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 79-100]
 • آذری، هادی پاسخ‌هایی جدید به سؤال‌هایی قدیمی: درس‌هایی از آرای کادی [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 31-67]
 • آذری، هادی از ماوروماتیس در فلسطین تا جزایر مارشال: تاملی در تحول مفهوم اختلاف در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 147-168]
 • آریاپوران، سعید بررسی مقایسه ای فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • آرش پور، علیرضا حفاظت از محیط زیست دریای خزر در چهارچوب اصل احتیاط [(مقالات آماده انتشار)]
 • آرین، محمد طراحی الگوهای قراردادی جدید برای توسعه میادین هیدروکربوری ایران: بررسی و نقد قانون جدید وزارت نفت [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 75-120]
 • آرین، محمد ضرورت وضع قواعد جامع و جهانشمول در حوزه سرمایه گذاری خارجی:واقعیت یا خیال؟ [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • آقایی، جان احمد نقش دادستان در پیش گیری وضعی از جرم(با تاکید بر ویژگی مکانی جرایم) [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • آقایی، کامران تلاقی گاه ضرورت و آزادی « عصر روشنگری و تکوین فلسفه حقوق » [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 225-255]
 • آقایی، کامران تلاقی گاه ضرورت و آزادی «عصر روشنگری و تکوین فلسفه حقوق» [دوره 18، شماره 71، 1394]
 • آقایی، کامران سنجش عقل تفسیری [دوره 15، شماره 149، 1391]
 • آقایی، کامران ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در آیین نظریه تعدیل پول [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 239-258]
 • آقابابایی، فهیمه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حاکم بر تبلیغ در فضای مجازی در چارچوب حقوق مصرف [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 91-115]
 • آقابابایی، فهیمه آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • آقایی بجستانی، مریم موارد و عوامل سقوط ایجاب در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقایی جنت مکان، حسین آیین دادرسی کیفری بین المللی: ترافعی، تفتیشی یا مختلط [دوره 10، شماره 137، 1386]
 • آقاسید جعفر کشفی، مونا رفتار قراردادی اختصاصی شرکت های ملی نفتی کشور چین در سرمایه گذاری های برون مرزی [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • آگاه، وحید جایگاه قوانین آزمایشی در حقوق عمومی ایران [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • آگاه، وحید نظام حداقل مزد در حقوق کار ایران و ایالات متحده امریکا [دوره 13، شماره 144، 1389]
 • آگاه، وحید تحلیل بر تاثیر ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی بر روابط کار [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • آگاه، وحید امکان‌سنجی افاده نظام صدور مجوز آثار هنری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 293-317]
 • آل عقیل، سیدغلامرضا موارد و عوامل سقوط ایجاب در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آماده، غلامحسین واکاوی اختیار قاضی در تخفیف مجازات [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • آملی جلودار، کوثر اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 67-89]

ا

 • ابدی، سعیدرضا تنظیم مشارکتی مالیات، الگویی جدید در نظام مالیاتی ایالات متحده آمریکا [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 207-223]
 • ابدی، سعیدرضا نظام حداقل مزد در حقوق کار ایران و ایالات متحده امریکا [دوره 13، شماره 144، 1389]
 • ابدی، سعیدرضا لوازم، ضرورت‌‌‌ها و شرایط حقوقی شناسایی و تنظیم حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی [دوره 16، شماره 588، 1392]
 • ابدی، سعیدرضا تحلیل بر تاثیر ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی بر روابط کار [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • ابدی، سعیدرضا مکاتب اقتصادی و حقوق کار (با تکیه بر اقتصاد نهادگرایی و نئوکلاسیک) [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 159-183]
 • ابدی، سعیدرضا مسئولیت دولت نسبت به تحقق حقوق بنیادین کار در ایران [دوره 13، شماره 105، 1389]
 • ابدی، سعیدرضا فصلی نو در روابط کار:تجارت الکترونیک، کار از راه دور [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • ابدی، سعید رضا تعامل سازمان بین المللی کار و سازمان تجارت جهانی در تضمین استانداردهای بنیادین کار (موضوع اعمال تحریم ها) [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 83-105]
 • ابراهیمی، آرش مفهوم وصف و قانون مدنی [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • ابراهیمی، سید نصرالله مکانیزم های استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی در صنعت بالادستی نفت و گاز [دوره 16، شماره 152، 1392]
 • ابراهیمی، شهرام رویکرد جرم شناسی پشگیری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 131-152]
 • ابراهیمی ترکمان، ابوذر تأثیر مرگ متعاقدین در اجاره اشیاء ( (نقدی بر بند 4 ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 121-143]
 • ابراهیمی ترکمان، ابوذر ریشه‌یابی چالش‌های فقهی و حقوقی در تصویب قانون کار [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 131-157]
 • ابراهیمی ترکمان، ابوذر بررسی تأثیر اراده موصی بر ارث بری مورث از طریق وصیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیم گل، علیرضا عفو در پرتو تحولات حقوق بین الملل و تاسیس دیوان کیفری بین المللی [دوره 9، شماره 136، 1385]
 • ابراهیم گل، علیرضا تحولات حفظ صلح در سازمان ملل متحد: حفظ صلح ، ایجاد صلح، تحکیم صلح [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • ابراهیم گل، علیرضا تاثیر اقدامات متقابل در اجرای مسئولیت بین المللی دولت بر تاکید بر مسئولیت ناشی از منافع جمعی [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • ابراهیمی لویه، سهیلا لزوم تشکیل رکن تجدیدنظر در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 357-382]
 • ابرندآبادی، علی حسین خصوصی سازی عدالت کیفری: چرایی و چالش ها [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • ابهری، حمید اخذ تأمین یا ضامن برای اجرای حکم غیابی [دوره 16، شماره 152، 1392]
 • ابهری، دکتر حمید مطالعه‌ی تطبیقی مفهوم و کارکرد «دوست دادگاه» در حقوق ایران و کامن لا [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 286-307]
 • اتنف، رنالد رهیافت جرم شناختی و بزه دیده شناختی به تروریسم (تحلیل جرم شناختی تروریسم) [دوره 7، شماره 132، 1383]
 • اچ مارتین، چارلز کنوانسیون قراردادهای الکترونیکی آنسیترال:آیا لازم الاجرا خواهد شد یا خیر؟ [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • احسانپور، سید رضا وظایف حمایتی دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب های شغلی قضات در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، خلیل اثر رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک در مراحل مختلف شکایت از رأی [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 171-192]
 • احمدی، خلیل دفـاع اثبـاتی [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 209-232]
 • احمدی، سیدمحمد صادق حوزه ی عمومی در افق فلسفه ی سیاسی افلاطون [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • احمدی، منا مفهوم "حقوق نرم" و مزایای آن در نظام حقوق تجارت بین الملل [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • احمدی راد، حمید تحلیل ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجوه با روی‌کرد انتقال حق [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • احمدنژاد، منصور تاملی بر حمایت از دولت میزبان در حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • اخوت، محمدعلی جلوه هایی از رویکرد عرف در نظام کیفری ایران [دوره 13، شماره 104، 1389]
 • اخوت، محمدعلی جلوه هایی از رویکرد عرف در نظام کیفری ایران [دوره 13، شماره 103، 1389]
 • اخوت، محمدعلی جلوه هایی از رویکرد عرف در نظام کیفری ایران [دوره 13، شماره 102، 1389]
 • ادی، برنار توصیف و حقوق بین الملل خصوصی [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • ادیب، علی اکبر تاثیر عدم قابلیت پیش بینی در روند اجرایی قراردادهای تجاری [دوره 16، شماره 153، 1392]
 • ادیب، علی اکبر «اصلاحگری» و «میانجیگری» به عنوان جایگزین روش‌های سنتی حل اختلافات مدنی- تجاری و امکان بکارگیری آنها در صنعت نفت [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 57-81]
 • ادیب، مجید همراهی فعل منتسب به خوانده و فعل زیان دیده [دوره 8، شماره 135، 1384]
 • ادیبی، علی آثار حقوقی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با تاکید بر موافقتنامه تریمز [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 181-203]
 • ایرانشاهی، علیرضا معیار «قابلیت داوری» در اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‌المللی [دوره 15، شماره 149، 1391]
 • ایرانشاهی، علیرضا اثر فراسرزمینی احکام ابطال آراء داوری تجاری بین المللی [دوره 13، شماره 105، 1389]
 • اربابی، مسعود مطالعه تطبیقی کارکردها و نقش قراردادی بارنامه دریایی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 123-145]
 • اربابی، مسعود استفاده از بندر امن یکی از تعهدات مستاجر کشتی [دوره 7، شماره 132، 1383]
 • اربابی، مسعود خسارت تاخیر در بارگیری و تخلیه (دموراژ) و خسارت بلحاظ معطلی کشتی [دوره 1، شماره 124، 1377]
 • ارجمند، اردشیر تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی دولت؛مطالعه تحلیلی- تطبیقی [دوره 12، شماره 141، 1388]
 • ارجمند، اردشیر نظریه اضطراری حقوق اداری "تصمیم گیری ، اجرا و نظارت" [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • ارجمند، اردشیر تاملی بر عرف بین المللی [دوره 1، شماره 118، 1373]
 • ارجمند، اردشیر کنفرانس ملل متحد راجع به ذخایر ماهیهای دوکاشانه ای و ماهیهای مهاجر دور و موافقتنامه اوت 1995 نیویورک [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • اردبیلی، محمدعلی ماده8 قانون مجازات اسلامی و اصل صلاحیت جهانی [دوره 13، شماره 143، 1389]
 • اردبیلی، محمدعلی همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی [دوره 10، شماره 137، 1386]
 • اردبیلی، محمدعلی جامعه بین المللی و کشتار جمعی [دوره 6، شماره 115، 1371]
 • اردبیلی، محمدعلی الغای مجازات اعدام در مجارستان [دوره 1، شماره 118، 1373]
 • اردبیلی، محمدعلی مسوولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در حقوق کیفری ایران [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • اردبیلی، محمدعلی پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • اردبیلی، محمدعلی شکنجه [دوره 1، شماره 112، 1370]
 • اردبیلی، محمدعلی مجازات اعدام از دیدگاه حقوق بشر [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • اردبیلی، محمدعلی بایسته های حاکم بر مداخله ای ارزش گرایانه ی ساخت سیاسی در فرایند سیاست گذاری جنایی [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • اردبیلی، محمدعلی جایگزینهای زندانهای " کوتاه مدت" در حقوق کیفری ایران [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • اردبیلی، محمدعلی حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجوانان بزهکار [دوره 2، شماره 125، 1378]
 • اردبیلی، محمدعلی اهداف نظام کیفری بین‌المللی در اسناد و رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 65-87]
 • اردبیلی، محمدعلی پزشکی شدن جرم و انحراف ؛ درآمدی بر تحلیل گفتمان انتقادی رویکرد بالینی به مسئله بزه‌کاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • اردبیلی، محمدعلی دیوان بین المللی کیفری، ماهیت سلبی مسئولیت کیفری و بازتاب آن در قوانین کیفری ایران [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 11-34]
 • اردبیلی، محمد علی اکراه در نظریات حقوقی بین المللی [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 35-55]
 • اردبیلی، محمد علی فاعل معنوی در حقوق کیفری ایران [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 11-34]
 • اردبیلی، محمد علی سقط جنین در بارداری ناشی از زنای به عنف [دوره 7، شماره 132، 1383]
 • اردبیلی، محمد علی گفتاری درباره شکنجه و پیشگیری از آن [دوره 1، شماره 123، 1377]
 • ایروانیان، امیر نقش سیاست گذاری های دولتی بر تشدید روند کودک آزاری [دوره 12، شماره 141، 1388]
 • ایروانیان، امیر بایسته های حاکم بر مداخله ای ارزش گرایانه ی ساخت سیاسی در فرایند سیاست گذاری جنایی [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • ایزانلو، محسن رفتار متقابل به عنوان شرط اجرای احکام خارجی: مطالعه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و آمریکا [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 85-108]
 • ایزدیار، علی واکاوی وجوه اشتراک و افتراق «اقدامات مجرمانة مشترک» و «سردستگی گروه مجرمانه» [(مقالات آماده انتشار)]
 • استادزاده، ابوالفضل مفهوم«سرمایه گذاری خارجی» در قوانین داخلی، معاهدات بین المللی سرمایه گذاری و آرای دادگاههای داوری بین المللی [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 11-35]
 • استوارسنگری، کورش مفهوم اعمال عمومی درپرتو آراء دیوان عدالت اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • استوار سنگری، کورش مفهوم دولت در آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور [دوره 16، شماره 588، 1392]
 • اسدی، عباس نظام حقوقی نشریات دانشجویی در حقوق ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 181-206]
 • اسدی، محمد مهدی تحلیل حقوقی موافقتنامه های تجاری منطقه ای در چارچوب سازمان تجارت جهانی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 219-244]
 • اسدیان، احمد تاملی در تعاملات قوای مجریه و مقننه [دوره 14، شماره 106، 1390]
 • اس فریز، ریچارد سیاست عدالت کیفری تطبیقی در نظر و عمل [دوره 8، شماره 134، 1384]
 • اسفندیاری فر، خشایار مکاتب اقتصادی و حقوق کار (با تکیه بر اقتصاد نهادگرایی و نئوکلاسیک) [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 159-183]
 • اسکندری، علیرضا امر اخلاقی و حق [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 19-48]
 • اسلامی، رضا مفهوم مخاصمه مسلحانه غیربین المللی در عرف حقوق بین الملل بشردوستانه [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 325-347]
 • اسلامی، رضا نقض حقوق بشر و جدایی‌طلبی اقلیت‌ها در پرتو حق تعیین سرنوشت [دوره 17، شماره 563، 1393]
 • اسلامی، رضا بررسی و تحلیل برخی آراء کمیسیون آفریقای حقوق بشر و مردم [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • اسلامی، رضا چالش‌های توسعه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر؛ با تأکید بر حق بر آموزش، حق بر بهداشت و رفع فقر [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 211-244]
 • اسلامی، رضا حق دسترسی به اطلاعات در اینترنت؛ابزار تقویت مشارکت شهروندی [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • اسلامی، رضا احراز"معیار معقولیت" در قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • اسلامی، رضا جایگاه نهاد دادستانی در پرتو اصل تفکیک قوا (مطالعه موردی ایران و ایالات متحده آمریکا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلامی پناه، علی رویه قضایی به منزله ی منبع حقوق [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 243-265]
 • اسلامی فارسانی، علی صندوق تامین خسارت های بدنی: ترسیم وضع موجود و چشم انداز آینده [دوره 17، شماره 566، 1393]
 • اسماعیلی، مهدی وظایف حمایتی دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب های شغلی قضات در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیل زاده، حسن حقوق شهروندی و توسعه شهری مشارکتی [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • اشرافی، محمود صلاحیت تخصصی یا اختصاصی محاکم [دوره 15، شماره 149، 1391]
 • اشراقی آرانی، مجتبی منابع حقوق بیمه هوایی [دوره 17، شماره 565، 1393]
 • اشراقی آرانی، مجتبی حقوق هوایی تاملی در مفهوم و اوصاف [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 337-362]
 • اشراقی آرانی، مجتبی در اطراف قرارداد حمل و نقل کالا [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 251-274]
 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین شرح و تفسیر ماده 265 قانون مدنی [دوره 10، شماره 138، 1386]
 • اصلانی، جبار بررسی تطبیقی و تحلیل تعریف حمله سایبری از منظر دکترین، رویه- کشورها و سازمان های بینالمللی در حقوق بینالملل [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 257-278]
 • اصلانی، حمیدرضا معیارهای احراز شهرت علایم تجاری مشهور در فضای تبادل اطلاعات در اسناد وایپو و امکان سنجی اعمال آن در حقوق ایران [دوره 13، شماره 105، 1389]
 • اعظم پور، محمدطاهر توافقات کنترل در قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 201-228]
 • اعظمی چهاربرج، حسین ماهیت انشا [دوره 15، شماره 149، 1391]
 • اعظمی چهاربرج، حسین انواع قبول [دوره 13، شماره 104، 1389]
 • اعظمی چهاربرج، حسین انواع قبول [دوره 13، شماره 103، 1389]
 • اعظمی چهاربرج، حسین انواع قبول [دوره 13، شماره 102، 1389]
 • اعظمی چهار برج، حسین وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • افتخار جهرمی، گودرز مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهدات پولی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 11-42]
 • افتخار جهرمی، گودرز دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین الملل [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • افتخار جهرمی، گودرز تحلیل و نقد اقوال فقهی پیرامون خسارات کاهش ارزش پول پس از تأخیر در تأدیه [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 1-41]
 • افتخار جهرمی، گودرز حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • افتخار جهرمی، گودرز نظارت پذیری شورای امنیت در پرتو موازین حقوق بین الملل با تأکید بر دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 11-38]
 • افتخار جهرمی، گودرز صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی در رسیدگی به دعاوی اشخاص دارای تابعیت مضاعف علیه یکی از دولت‌های متبوع خود [دوره 16، شماره 567، 1392]
 • افتخار جهرمی، گودرز صلاحیت ملی دولتها و منشور ملل متحد [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • افتخار جهرمی، گودرز ممنوعیت کمک های دولتی مخل رقابت" مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا" [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • افتخار جهرمی، گودرز مقتضای اطلاق ضمان قراردادی [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • افتخار جهرمی، گودرز نقش اصحاب دعوا در امور موضوعی [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • افتخار جهرمی، گودرز مطالعه ی تطبیقی قاعده عقلایی و قاعده به خودی خود باطل در حقوق رقابت [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • افتخار جهرمی، گودرز تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران:دستاورد آن در حوزه داوری بین المللی [دوره 2، شماره 126، 1378]
 • افتخار جهرمی، گودرز اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن [دوره 2، شماره 125، 1378]
 • افتخار جهرمی، گودرز مطالعه تطبیقی شرط تعیین قراردادی خسارت نقض تعهد قراردادی در حقوق ایران و افغانستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • افتخار جهرمی، گودرز قواعد حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • افتخار جهرمی، گودرز جستاری در نظریات مطرح در باب ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان با تأملی بر قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب1389 [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 11-33]
 • افتخار جهرمی، گودرز اصلاحات ارضی در خالصجات [(مقالات آماده انتشار)]
 • افتخار جهرمی، گودرز اصل استقلال و بی طرفی داور [(مقالات آماده انتشار)]
 • افتخار جهرمی، گودرز تحلیل فقهی حقوقی مشتقات ارزی وآثار آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • افتخار جهرمی، گودرز هدف دادرسی مدنی و نظریه های مطرح در خصوص آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • افشاری، مریم تغییرات آب و هوایی از امنیت بین المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین الملل [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • افشاری، مریم تغییرات آب و هوایی و پاهندگان زیست محیطی در حقوق بین الملل [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • افضل پور، فاطمه تحلیلی بر نحوه ی ارائه ی ادله و استنادپذیری داده های سنجش از راه دور در محاکم بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری، جهاندار عوامل انسانی اطاله دادرسی در امور کیفری [دوره 12، شماره 141، 1388]
 • اکبری، جهاندار بررسی مقایسه ای فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • البرزی ورکی، مسعود دولت حافظ منافع: نمایندگی سیاسی و نمایندگی بشردوستانه [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 173-204]
 • البوعلی، امیر صلاحیت کیفری مراجع قضایی در فضای سایبر [دوره 15، شماره 149، 1391]
 • السان، مصطفی اصول اخلاق زیستی [دوره 10، شماره 137، 1386]
 • السان، مصطفی دفـاع اثبـاتی [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 209-232]
 • السان، مصطفی بررسی موردی مقررات قانون حمایت خانواده بر مبنای اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 137-158]
 • الماسی، نجادعلی تحلیلی اقتصادی ادله اثبات دعوای مدنی [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • الماسی، نجاد علی بررسی نقش تحلیل‌های اقتصادی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها با تأکید بر قراردادهای مصرف کننده [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 11-38]
 • الهویی نظری، مهدی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهدات پولی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 11-42]
 • الووا، ژان کله تعریف مصرف کننده [دوره 3، شماره 127، 1379]
 • ایمانی پیرآغاج، علیرضا دیدگاه اخلاقی – التزامی یا دیدگاه ابزاری در حقوق قرارداد: یک تحلیل اقتصادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امبوس، کای آیین دادرسی کیفری بین المللی: ترافعی، تفتیشی یا مختلط [دوره 10، شماره 137، 1386]
 • امیرارجمند، اردشیر حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین المللی [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • امیرارجمند، اردشیر اصول کلی حقوق بین الملل در نظام منابع حقوق بین الملل عمومی [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • امیرارجمند، اردشیر حقوق بین الملل و اندیشه عدالت [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • امیر ارجمند، اردشیر تاملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی و نظریه تفسیر [دوره 6، شماره 115، 1371]
 • امیر ارجمند، اردشیر سرانجام قواعد بین المللی در حقوق داخلی در چارچوب اروپا [دوره 1، شماره 124، 1377]
 • امیر ارجمند، اردشیر شکل گیری قواعد بین المللی در دنیای رو به تحول ، نقد مفهوم "حقوق قوام نیافته [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • امیر ارجمند، اردشیر رای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حمله نیروهای امریکایی به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • امیر ارجمند، اردشیر تکاپوی "جهان شمولی" تاملاتی بر حقوق بشر [دوره 1، شماره 123، 1377]
 • امیر ارجمند، اردشیر آموزش حقوق بشر [دوره 2، شماره 125، 1378]
 • امیرحسینی، امین واکاوی جایگاه حق بر چانه زنی مصرف کننده محصولات دارویی و درمانی در حقوق ایران و فقه امامیه با رویکردی به اسناد اتحادیه اروپا [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیرحسینی، امین حق بر انجمن‌های حمایت کننده از حقوق مصرف کننده محصولات پزشکی و دارویی در حقوق ایران و فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، اعظم ماهیت و موضوعات حقوقی کلیدی موافقت‌نامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 291-326]
 • امینی، ساره مبلغ ضمانت‌نامه بانکی [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 297-327]
 • امینی، عیسی بررسی اعمال یکنواخت کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در پرتوی رویه قضایی [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 145-173]
 • امینی، منصور احترام به حق مالکیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 171-193]
 • امینی، منصور قراردادهای اجباری [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • امینی، منصور نحوه مقابله نظام های حقوقی با شروط ناعادلانه قراردادی وش کوت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایرانمنصور امینی- دکتر میرحسین عابدیان- سکینه کرمی [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • امینی، منصور نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع [دوره 13، شماره 144، 1389]
 • امینی، منصور نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران [دوره 12، شماره 141، 1388]
 • امینی، منصور وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • امینی، منصور جبران خسارات قراردادی در حقوق مدنی کانادا (ایالت کبک) [دوره 17، شماره 564، 1393]
 • امینی، منصور «بهینه‌یابی در کارکرد قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر با تأکید بر مسئولیت مدنی پزشک» [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 57-82]
 • امینی، منصور تحلیل مقایسه ای " CLC"1969 و پروتکل 1992 در مورد مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • امینی، منصور تعهد بیمه گذار به خودداری از اظهار نادرست در مرحله ی مذاکرات پیش قراردادی [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • امینی، منصور دعوی مستقیم مفهوم،شرایط و آثار [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • امینی، منصور نقش عرف در تعیین مفاد قرارداد؛ تحلیل فقهی- حقوقی ماده 356 قانون مدنی: اصل یا قاعده؟ [دوره 16، شماره 152، 1392]
 • انیسی، الهام تقدم کارآمدی اقتصادی قوانین بر سنت گرایی در حقوق جدید تعهدات فرانسه [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 87-111]
 • انصاری، اعظم تأثیر حاکمیت اراده در صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 303-328]
 • انصاری، باقر نقدهای مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ به آنها [دوره 15، شماره 149، 1391]
 • انصاری، باقر شرای اثر قابل حمایت در نظام مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) [دوره 10، شماره 137، 1386]
 • انصاری، باقر مفهوم و ماهیت حقوق جمعی [دوره 16، شماره 152، 1392]
 • انصاری، رضا تاثیر متقابل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 353-381]
 • انصاری، علی مطالعه تطبیقی نقض قابل پیش بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نظام های حقوق ملی [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • انصاری، نگین حفظ منافع اساسی دولت میزبان در توافقات سرمایه گذاری بین المللی [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • انصافی آذر، بهنام اوصاف قرارداد با داور [(مقالات آماده انتشار)]
 • اهالی آباده، محسن رژیم حقوقی «تعهد پرداخت بانکی» در «مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی» (نشریه شماره 750 اتاق بازرگانی بین‌المللی) [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 245-274]
 • اوتر، استفن وحدت آلمان و جانشینی کشورها [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • ای وسراستروم، ریچارد اچ.ال.ای.هارت و آموزه های رکن روانی و مسئولیت کیفری [دوره 11، شماره 140، 1387]
 • ایولاسال، پروفسور ژان تحولات علوم جنایی و آموزش و تحقیقات جرم شناسی در فرانسه [دوره 3، شماره 128، 1379]
 • ایولاسال، ژان صغار در معرض خطر در حقوق فرانسه: مددکاری ترتیبی [دوره 10، شماره 138، 1386]
 • ایولاسال، ژان جایگزین های سلب آزادی و برآورد ترازنامه اجرای آنها در حقوق فرانسه [دوره 3، شماره 128، 1379]
 • ایولاسال، ژان رویکرد جرم شناختی به خشونت در ورزش [دوره 3، شماره 127، 1379]
 • اویل اف، گاینان قواعد عمومی حقوق شرکت ها مطالعه ای برای اقتصادهای در حال گذار [دوره 10، شماره 137، 1386]

ب

 • بابایی، مجتبی رژیم حقوقی بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره :بهره برداری یک جانبه یا همکاری؟ [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • بابایی، محمدعلی بزهکاران پیشینه دار، از سرکوبی بزهکاران خطرناک تا مدیریت خطر ارتکاب جرم [دوره 14، شماره 145، 1390]
 • بابایی، مهدی آمبودزمان: هم سنجی سامانه های ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • بابائی، ایرج جایگاه تفکیک اتلاف و تسبیب در حقوق مسئولیت مدنی [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 83-108]
 • بیات، فرهاد مطالعه تطبیقی نقض قابل پیش بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نظام های حقوق ملی [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • بیات، مهناز نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 63-85]
 • باتر، انیک ممنوعیت رابطه جنسی بین محارم "اصل بنیادین حقوق خانواده" [دوره 8، شماره 134، 1384]
 • بیات کمیتکی، مهناز رویکرد ارزیابی دوباره در مصاف با نظریه توازن [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 169-195]
 • بیات کمیتکی، مهناز مفهوم مصلحت عمومی [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • بیات کمیتکی، مهناز روش حل تعارض حقوق فردی و منافع جمعی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 319-344]
 • بیات کمیتکی، مهناز حق و مصلحت در ترازوی عدالت [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • بیات کمیتکی، مهناز حق بر داشتن سواد رسانه ای؟ [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 327-352]
 • بیات کمیتکی، مهناز جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بادامچی، حسین سواره‌نظام بابلی در ارتش هخامنشی: تحلیل یک سند بابلی درباره زمین اسب (UCP 9, 275-277) [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 253-271]
 • بادامچی، حسین مطالعۀ تطبیقی حقوق و وظایف اعضای خانواده در دین زردشتی و اسلام [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 179-200]
 • بادینی، حسن خسارات تبعی در بیع بین المللی کالا [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 99-122]
 • بادینی، حسن نقدی بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالا و خدمات در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب1388 [دوره 15، شماره 149، 1391]
 • بادینی، حسن صندوق تامین خسارت های بدنی: ترسیم وضع موجود و چشم انداز آینده [دوره 17، شماره 566، 1393]
 • بادینی، حسن مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 177-200]
 • بادینی، حسن نظام حقوقی تأمین اجتماعی؛ گذار از دولت رفاه به ایده حکمرانی مطلوب [دوره 16، شماره 152، 1392]
 • بادینی، حسن بررسی تطبیقی تقصیر نابخشودنی زیان دیدگان ممتاز در حوادث رانندگی و کار [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 35-60]
 • بادینی، حسن قواعد حاکم بر ورشکستگی شرکت‌های تجارتی از منظر حمایت از نیروی کار [(مقالات آماده انتشار)]
 • باربریس، ژولبو تاملی بر عرف بین المللی [دوره 1، شماره 118، 1373]
 • بارکلی، گوردن نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • باصری، بابک جستاری بر مفهوم عدالت اداری [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 289-314]
 • باغبان، رحیم اقامه ی دعوا علیه بنگاه های چندملیتی: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، چالش ها  [دوره 17، شماره 565، 1393]
 • باغبان، علیرضا مطالعه فقهی و حقوقی پیمان آتی [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • باقری، محمود تحلیل اقتصادی عقود مضاربه و مشارکت در چارچوب بانکداری اسلامی نابرابری اطلاعاتی وکاهش کارآیی [دوره 17، شماره 565، 1393]
 • باقری، محمود تحلیل اقتصادی رهن اموال فکری [دوره 16، شماره 588، 1392]
 • باقری، محمود قابلیت داوری اختلافات ناشی از حقوق اقتصادی:ناکامی قراردادی در رجوع به داوری در دعاوی حقوق رقابت و حقوق بازار بورس [دوره 11، شماره 140، 1387]
 • باقری، محمود شرط کنترل کیفیت در قراردادهای اجازه بهره برداری از علایم تجاری [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • باقری، محمود جایگاه رهن دین در سرمایه گذاری و تامین منابع مالی با نگاهی اجمالی به رهن دین در صنعت نفت [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 43-64]
 • باقری، محمود حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام بانکی کشور با تمرکز بر قراردادهای اعتبار [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقر پور اردکانی، عباس بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشر دوستانه [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • باقرزاده، رضوان شناخت «قانون سازی بین المللی» در پرتو ملاحظه کلی قانون سازی در علم حقوق [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 169-192]
 • باقرصاد، محمدعلی تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی رایت و حقوق مؤلف [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 183-206]
 • باقری نژاد، زینب تضمین دادرسی منصفانه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری [دوره 14، شماره 145، 1390]
 • بالوی، مهدی روش حل تعارض حقوق فردی و منافع جمعی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 319-344]
 • بالوی، مهدی جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بخشی زاده، فاطمه 1 مفهوم قانون در عصر مشروطه: نویسندگان متقدم [دوره 17، شماره 564، 1393]
 • بَذّار، وحید نگرشی به مزایا و چالش های رسیدگی به اختلاف های بین المللی در شعب دیوان بین المللی دادگستری [(مقالات آماده انتشار)]
 • بَذّار، وحید جانشینی دولت ها در مسوولیت بین المللی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 315-336]
 • برادران، دلاور لزوم و جواز عقود از دیدگاه وصف حقی یا حکمی [دوره 15، شماره 149، 1391]
 • براری چناری، یوسف بررسی مفهوم مصرف کننده در بورس اوراق بهادار [(مقالات آماده انتشار)]
 • برجیان، علی تورم حقوق [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 35-64]
 • برغی، محمد مهدی قرار بازداشت موقت در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و مقایسه آن با ضوابط ناظر بر این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری 92 [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 109-138]
 • بزرگمهر، امیرعباس موقعیت و اعتبار شمّ قضایی در تصمیم‌گیری‌های قضات [(مقالات آماده انتشار)]
 • بزنگانی، هاشم جایگاه حقوق مالکیت در استحکام نظام اقتصادی [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • بستانی، مصطفی تحلیل اقتصادی عقود مضاربه و مشارکت در چارچوب بانکداری اسلامی نابرابری اطلاعاتی وکاهش کارآیی [دوره 17، شماره 565، 1393]
 • بشیریه، تهمورث رویکرد نظام تقنینی دادرسی کیفری نوین ایران مبتنی بر نظریه برچسب زنی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 275-302]
 • بصیرت، یلدا بررسی و تحلیل برخی آراء کمیسیون آفریقای حقوق بشر و مردم [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • بطحائی، سید فرهاد معیار تشخیص استقلال و بی‌طرفی داور [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 39-65]
 • بطروس غالی، بطروس حقوق بین الملل در تکاپوی ارزشهای خود:صلح، توسعه، دموکراسی [دوره 5، شماره 130، 1381]
 • بیک زاده، ابراهیم منشور ملل متحد و نظام عدم اشاعه با تاکید بر کارکردهای و صلاحیت شورای امنیت [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • بیگزاده، ابراهیم بازتاب مفهوم بشریت در آیینه‌ مکاتب حقوق بین الملل [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیگ زاده، ابراهیم امکان سنجی ایجاد نهاد تجدیدنظر در پرتو ارزیابی انتقادی نظام ابطال آرای ایکسید (ICSID) و تجربه موفق هیأت تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 11-41]
 • بیگ زاده، ابراهیم تاثیر سازمانهای غیر دولتی در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • بیگ زاده، ابراهیم مقایسه شدت جرم و مجازات جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 43-73]
 • بیگ زاده، ابراهیم « تعهد به استرداد یا محاکمه »در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی [دوره 17، شماره 566، 1393]
 • بیگ زاده، ابراهیم دادگاه ویژه لبنان:گامی در راه گسترش مبارزه با بی کیفری [دوره 12، شماره 141، 1388]
 • بیگ زاده، ابراهیم روابط دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد [دوره 7، شماره 133، 1383]
 • بیگ زاده، ابراهیم تاثیر و مفهوم کنسانسوس در تدوین حقو بین الملل [دوره 6، شماره 115، 1371]
 • بیگ زاده، ابراهیم حقوق بین الملل در تکاپوی ارزشهای خود:صلح، توسعه، دموکراسی [دوره 5، شماره 130، 1381]
 • بیگ زاده، ابراهیم چه آینده ای در انتظار حقوق بشر است [دوره 4، شماره 129، 1380]
 • بیگ زاده، ابراهیم جهانی شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی [دوره 6، شماره 131، 1382]
 • بیگ زاده، ابراهیم سازمانهای غیر دولتی و حقوق بین الملل [دوره 3، شماره 128، 1379]
 • بیگ زاده، ابراهیم برنامه برای صلح و منشور ملل متحد [دوره 1، شماره 118، 1373]
 • بیگ زاده، ابراهیم گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود [دوره 1، شماره 118، 1373]
 • بیگ زاده، ابراهیم بدیع بودن"معاهده منع گسترش سلاحهای هسته"در قلمرو حقوق بین الملل [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • بیگ زاده، ابراهیم تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد:نقش قدرتهای بزرگ [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • بیگ زاده، ابراهیم دادگاه جزایی بین المللی:تحولات اخیر [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • بیگ زاده، ابراهیم گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه(2000-1990) [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • بیگ زاده، ابراهیم دیوان بین المللی دادگستری و حل مسالمت آمیز اختلافات [دوره 1، شماره 124، 1377]
 • بیگ زاده، ابراهیم مین های زمینی:از ضرورت تا بشر دوستی [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • بیگ زاده، ابراهیم تکاپو در جهت مشروعیت دموکراتیک؟ [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • بیگ زاده، ابراهیم سازمان ملل متحد محاکم کیفری بین المللی:تئوری و عمل [دوره 1، شماره 119، 1375]
 • بیگ زاده، ابراهیم رژیم حقوقی بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره :بهره برداری یک جانبه یا همکاری؟ [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم تغییرات آب و هوایی از امنیت بین المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین الملل [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم رویکرد گونه محور در حمایت بین المللی از تنوع زیستی:حفاظت و بهره برداری از گونه های مهاجر در حقوق بین الملل [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم تغییرات آب و هوایی و پاهندگان زیست محیطی در حقوق بین الملل [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم مسوولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر [دوره 3، شماره 127، 1379]
 • بیگ زاده، ابراهیم دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشر دوستانه [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم نظام حقوقی مناسب برای مهاجران: ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم حل و فصل اختلافات در مورد شیوه های جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • بیگ زاده، ابراهیم دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • بیگ زاده، ابراهیم تاملی بر نظم نوین جهانی [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • بیگ زاده، ابراهیم گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • بیگ زاده، ابراهیم بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 1، شماره 123، 1377]
 • بیگ زاده، ابراهیم دولت و جهانی شدن حقوق [دوره 2، شماره 125، 1378]
 • بیگ زاده، ابراهیم دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 125، 1378]
 • بیگ زاده، ابراهیم نگرشی به مزایا و چالش های رسیدگی به اختلاف های بین المللی در شعب دیوان بین المللی دادگستری [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیگ زاده، ابراهیم موازنۀ آرمان عدالت کیفری و موازین حقوقی: اِعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به اتباع دولت‌های غیرعضو [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 11-41]
 • بیگ‌زاده، ابراهیم از تعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابل سرکوب [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 11-36]
 • بیگ‌زاده، ابراهیم نقش سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در تحکیم صلح [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • بلیک، ﮊانت ارزیابی دادرسی بین‌المللی به‌عنوان شیوه‌ای از مهار قاچاق اموال فرهنگی [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 117-144]
 • بناءنیاسری، ماشاء الله قابلیت معامله ی اعتبار در حقوق اعتبارات اسنادی مطالعه ای در مفهوم،شرایط،آثار،و ماهیت حقوقی "معامله "ی اعتبار [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • بناء نیاسری، ماشاء الله قواعد عمومی حقوق شرکت ها مطالعه ای برای اقتصادهای در حال گذار [دوره 10، شماره 137، 1386]
 • بنافی، فرشته حفاظت از محیط زیست دریای خزر در چهارچوب اصل احتیاط [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنانیاسری، ماشااله تأیید خاموش و پاره‌ای مباحث آن در حقوق اعتبارات اسنادی [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 267-298]
 • بنا نیاسری، ماشاء الله تکامل تدریجی قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی: سفر گذشته و چشم انداز آینده [دوره 9، شماره 136، 1385]
 • بهرامی، بیتا نظام حقوقی نشریات دانشجویی در حقوق ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 181-206]
 • بهشتی، شقایق سهام بدون حق رأی و شرایط سلب و تحدید حق رأی سهام (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 99-118]
 • بهمنی، محمدعلی قراردادهای نفتی مشارکت ‌در‌ تولید و بیع متقابل از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 17، شماره 564، 1393]
 • بهمنی، محمدعلی رویه ی قضایی فرانسه و اجرای آرای داوری ابطال شده در محل صدور [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • بهمنی بهلولی، حمیده حق سرمایه گذار خارجی در اقامه ی مستقیم دعوا علیه دولت میزبان بر  اساس مکانیزم حل و فصل اختلافات معاهده منشور انرژی [دوره 17، شماره 565، 1393]
 • بهمئی، محمدعلی اطراف پنهان قرارداد داوری در «گروه دولت‌‌‌ها» [دوره 16، شماره 588، 1392]
 • بهمئی، محمدعلی قراردادهای نفتی مشارکت در تولید و بیع متقابل از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 17، شماره 564، 1393]
 • بهمئی، محمدعلی نقش دکترین «گروه شرکت ها» در شناسایی اطراف پنهان قرارداد داوری [دوره 16، شماره 152، 1392]
 • بهمئی، محمدعلی بهمئی حمایت از انتظارات مشروع ‌سرمایه‌گذار و چالش‌های فراروی آن در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 143-168]
 • بوذرجمهری، سرمه بررسی اعمال یکنواخت کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در پرتوی رویه قضایی [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 145-173]
 • بوریکان، ژاک بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه [دوره 1، شماره 123، 1377]
 • بوکلی، روس پی تکامل تدریجی قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی: سفر گذشته و چشم انداز آینده [دوره 9، شماره 136، 1385]

پ

 • پاتریس ژوردن، ژنویووینی همراهی فعل منتسب به خوانده و فعل زیان دیده [دوره 8، شماره 135، 1384]
 • پارسایی، حبیب الله بررسی و نقد"رفتار ویژه و متفاوت"با کشورهای در حال توسعه در مقررات سازمان تجارت جهانی [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • پاسبان، محمدرضا دگرگونی در نهاد ادغام شرکت های تجاری- نقد قانون برنامه پنجم توسعه [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • پاسبان، محمدرضا اهلیت شرکت های تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکت های تجاری [دوره 13، شماره 143، 1389]
 • پاسبان، محمدرضا سهام بدون حق رأی و شرایط سلب و تحدید حق رأی سهام (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 99-118]
 • پاکزاد، بتول ماهیت تروریسم سایبری [دوره 14، شماره 106، 1390]
 • پاکنهاد، امیر تحولات نوین زنداناز درمانگاه مجرمین تا زباله دان اجتماعی [دوره 13، شماره 105، 1389]
 • پیری، جواد تعلیق‌پذیری عقود وثیقه‌ای [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 205-226]
 • پیری، حیدر منافع ملی حیاتی دولت‌ها در چارچوب هنجارهای حقوق بشر [دوره 16، شماره 567، 1392]
 • پیری، فرهاد لزوم کتبی بودن قرارداد داوری در عهدنامه ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 19 [دوره 17، شماره 565، 1393]
 • پرادل، ژرودلا صلاحیت جهانی [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • پیرزاده، محمد حسن نقش دیوان عدالت اداری در ضمانت اجرای تعهدات بین‌المللی ایران به موجب میثاق حقوق مدنی و سیاسی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 227-252]
 • پیرنیاکان، امیر لطف اله وظایف حمایتی دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب های شغلی قضات در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروین، خیرالله بررسی ابعاد نظریه نظارت بر قوانین در نظام‌های حقوقی معاصر [دوره 16، شماره 152، 1392]
 • پروین، خیراله تحلیل حقوقی و آسیب شناسی ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیات وزیران و آثار مترتب بر آن [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 39-62]
 • پروینی، مهدی اقتصاد سیاسی بزه کاری دولت در نظام اقتدارگرای فراگیر [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 113-133]
 • پطروس غالی، پطروس تکاپوی "جهان شمولی" تاملاتی بر حقوق بشر [دوره 1، شماره 123، 1377]
 • پی. گلدینگ، مارتین مفهوم حق : درآمدی تاریخی [دوره 2، شماره 125، 1378]
 • پناهی اصانلو، پانته آ خسارات تبعی در بیع بین المللی کالا [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 99-122]
 • پویا، رضوان اصول بنیاین اخلاق عمومی در تحدید حقوق و آزادی های فردی [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 191-213]
 • پورچیا، ارتلا روابط دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد [دوره 7، شماره 133، 1383]
 • پورحسن سنگری، علی فرضیه حقوق کیفری منطقی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 101-126]
 • پورسید، بهزاد اثر انتقالی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه مبتنی بر تحولات قانون مدنی 2016 میلادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورسید آقایی، سیدحمید نگاهی انتقادی به شکل‌گرایی در حقوق [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 69-84]
 • پورمازار، محمد نظریه‌ی فعالیت مجرمانه‌ی مشترک در پرتو آراء دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 253-282]
 • پولادی، کاوه حقوق بشر در بازبینی و بازاندیشی پوزیتیویسم جدید "تاملاتی در اندیشه های فوکو در پهنه حقوق بشر [دوره 14، شماره 145، 1390]

ت

 • تاور، اسماعیل بازتاب مفهوم بشریت در آیینه‌ مکاتب حقوق بین الملل [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاورنیه، پل تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد:نقش قدرتهای بزرگ [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • تاورنیه، پل دادگاه جزایی بین المللی:تحولات اخیر [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • تدین، عباس تضمین دادرسی منصفانه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری [دوره 14، شماره 145، 1390]
 • تییری، هوبر برنامه برای صلح و منشور ملل متحد [دوره 1، شماره 118، 1373]
 • ترازی، نسرین بررسی انتقادی حاکمیت حقوقی ساختار فنی اینترنت بر فضای مجازی [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 283-307]
 • تیرداد، ایمان بررسی مفهوم و انواع نقض حق اختراع با توجه به رویکرد حقوق ایران و انگلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تسخیری، مائده امر اخلاقی و حق [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 19-48]
 • تقی پور، علیرضا حق برابری امکانات در اساسنامه،قواعد دادرسی و رویه قضایی دادگاههای کیفری بین المللی [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • تقی‌پور، علیرضا بار اثبات ادعا در قواعد دادرسی و رویه قضایی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی [دوره 16، شماره 567، 1392]
 • تقدیر، محمد کاظم تعریف سرمایه و سرمایه گذار در معاهده منشور انرژی و اثر آن بر صلاحیت مراجع رسیدگی [دوره 14، شماره 145، 1390]
 • تقی زاده، ابراهیم خسارات تبعی در بیع بین المللی کالا [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 99-122]
 • تقی زاده، جواد کفالت رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • تقی زاده، جواد بررسی اصل 177 قانون اساسی با تاکید بر مذاکراتشورای بازنگری قانون اساسی [دوره 16، شماره 153، 1392]
 • تقی زاده، جواد انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی فرانسه [دوره 12، شماره 141، 1388]
 • تقی زاده، جواد وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقی‌زاده، جواد اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 67-89]
 • تقی ملا، حسین مسئولیت مالکان یدک کش و بارج در حقوق دریایی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقوی، سیدمحمدعلی بررسی و نقد"رفتار ویژه و متفاوت"با کشورهای در حال توسعه در مقررات سازمان تجارت جهانی [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • تقوی، نجمه تقوی حمایت از انتظارات مشروع ‌سرمایه‌گذار و چالش‌های فراروی آن در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 143-168]
 • توازنی زاده، عباس رسیدگی قضایی و اعمال قواعد حل تعارض در دعاوی ناشی از کار دریانوردی [دوره 13، شماره 105، 1389]
 • توحیدی، احمدرضا تحلیلی بر نحوه ی ارائه ی ادله و استنادپذیری داده های سنجش از راه دور در محاکم بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسلی نایینی، منوچهر آزادی ارتباطات مأموریت‌های دیپلماتیک در حقوق بین‌الملل و جایگاه حقوقی پیک و کیسه دیپلماتیک در آن [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 199-226]

ج

 • جاوید، احسان تعهد دولتها به تضمین حق برخورداری از خدمات و مراقبتهای درمانی در حقوق بین الملل در پرتو طرح تحول نظام سلامت [(مقالات آماده انتشار)]
 • جاوید، محمد جواد مطالعه تطبیقی تحولات حقوق بشری در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 83-106]
 • جباری، منصور مقایسه نحوه صدور اسناد در حمل و نقل بین المللی هوایی در کنوانسیون های ورشو و مونترال و بررسی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد [دوره 13، شماره 143، 1389]
 • جباری، منصور استفاده دستگاه قضایی از نظرات کارشناسی سازمان هواپیمایی کشوری [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 57-86]
 • جباری، منصور جبران خسارت روحی و روانی در حمل و نقل هوایی [دوره 11، شماره 140، 1387]
 • جباری، منصور مدار ثابت زمین؛ فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در به‌کارگیری منابع طیف/ مدار [دوره 16، شماره 152، 1392]
 • جباری زاده، روزبه رفتار متقابل به عنوان شرط اجرای احکام خارجی: مطالعه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و آمریکا [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 85-108]
 • جیربورگ، نیلز جرم انگاری همچون آخرین چاره [دوره 14، شماره 145، 1390]
 • جعفری، فیض الله رویه ی قضایی فرانسه و اجرای آرای داوری ابطال شده در محل صدور [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • جعفری، فیض الله ضمانت اجراهای حقوق تصویری ستارگان در حقوق ایران [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 261-288]
 • جعفری، مجتبی مبانی فرهنگی رویکرد اجتماعی به حقوق کیفری [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • جعفری، نادر مکاتب اقتصادی و حقوق کار (با تکیه بر اقتصاد نهادگرایی و نئوکلاسیک) [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 159-183]
 • جعفریان سوته، سیدحسن افق های اعمال کیفر در تعدد مادی جرم(افعال مختلف،عناوین متفاوت)با تاکید بر حقوق ایران و مصر [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • جعفری تبار، حسن چنان بخوان که تو دانی درباب شش شیوة نقدحقوقی [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 37-74]
 • جعفری‌تبار، حسن به سویِ روزنِ چشم در حقوقِ نفسانی [دوره 16، شماره 588، 1392]
 • جعفرزاده، قاسم تحلیل ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجوه با روی‌کرد انتقال حق [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • جعفرزاده، میرقاسم تحلیل رقابتی تحدیدات مظنون در قراردادهای لیسانس فناوری [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • جعفرزاده، میرقاسم تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی رایت و حقوق مؤلف [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 183-206]
 • جعفرزاده، میرقاسم تحلیل نظری نسبت حق اختراع و حقوق رقابت در آمریکا و اتحادیه اروپا [دوره 16، شماره 588، 1392]
 • جعفرزاده، میرقاسم نظام بین المللی ثبت اختراع : زمینه ها و ضرورت ها [دوره 9، شماره 136، 1385]
 • جعفرزاده، میرقاسم شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و ادره ثبت اختراعات [دوره 8، شماره 135، 1384]
 • جعفرزاده، میرقاسم تحلیل رقابتی امتناع از صدور مجوز بهره برداری از حقوق آفرینش های فکری [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • جعفرزاده، میرقاسم تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعیض‌آمیز در حقوق رقابت ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 145-172]
 • جعفرزاده، میرقاسم لیسانس نرم افزارهای اپن سورس و حقوق رقابت:تعاملات و تعارضات [دوره 17، شماره 564، 1393]
 • جعفرزاده، میرقاسم قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • جعفرزاده، میرقاسم جایگاه دفاع استفادۀ آزمایشی از اختراع در دعوای نقض حق اختراع: استثنایی مطلق یا مقید؟ [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 157-186]
 • جعفرزاده، میر قاسم سقط جنین در حقوق انگلیس:فرایند قانونی شدن، وضعیت موجود و چشم اندازها [دوره 6، شماره 131، 1382]
 • جعفر زاده، میر قاسم حسن نیت در قراردادهای بین المللی :قاعده ای فراگیر یا حکمی استثنایی [دوره 8، شماره 134، 1384]
 • جعفری مجد، محمد تحلیل مقایسه ای " CLC"1969 و پروتکل 1992 در مورد مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • جلالی، محمد مؤلفه های رسانه آزاد در پرتو رویه قضایی [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 107-140]
 • جلالی، محمد اصول تحدید کننده تمرکز زدایی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مقایسه ای با جمهوری فرانسه [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • جلالی، محمد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان:مطابقت با اصول پاریس و شناسایی موانع کارکردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلالی، محمد آسیب‌شناسی کارکرد مراجع سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در حوزۀ آموزش عالی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 273-292]
 • جلیلی آذر، مسعود بررسی موردی مقررات قانون حمایت خانواده بر مبنای اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 137-158]
 • جمالی، قاسم علی مطالعه فقهی و حقوقی پیمان آتی [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • جنیدی، لعیا مقایسه تطبیقی حق جایگزینی در تامین مالی پروژه محور با نهادهای سنتی حقوق مدنی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 261-285]
 • جهانگیری، الناز پیشگیری شناختی [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 299-323]
 • جهانگیری، حمیده ماهیت انشا [دوره 15، شماره 149، 1391]

چ

 • چراغی(نویسنده مسئول)، ولی الله هستی شناسی قصد مؤلّف در تفسیر قواعد حقوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • چرخی کوهگرد، کوروش گستره ی مستثنیات ممنوعیت تجزیه ی تعهد درحقوق ایران و برخی نظام های حقوقی دیگر [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 349-372]
 • چلبی، ارژنگ جرایم خشونت آمیز:انواع، عوامل و تحلیل مفهومی با تکیه بر قتل [دوره 11، شماره 140، 1387]
 • چنگایی، فرشاد "جرم وهمی"در مقایسه با مفاهیم مشابه [دوره 15، شماره 151، 1391]

ح

 • حاتمی پور، نوید مطالعه تطبیقی کارکردها و نقش قراردادی بارنامه دریایی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 123-145]
 • حاجیانی، علی نظارت پذیری شورای امنیت در پرتو موازین حقوق بین الملل با تأکید بر دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 11-38]
 • حاجی ده آبادی، احمد استناد و نقش آن در شرکت در جرم [دوره 14، شماره 145، 1390]
 • حاجی ده آبادی، احمد قتل در حالت مستی؛جرم در حال مستی [دوره 11، شماره 140، 1387]
 • حاجی‌ده‌آبادی، احمد ترک فعل به مثابة عمل کشنده [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • حاجی‌عرب، مریم مدل اشمیتی حقوق بین‌الملل؛ خودسازگی مفهومی و نابسندگی مبنایی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 61-96]
 • حاجی عزیزی، بیژن مطالعه حقوق فرافردی: مبنایی برای دعاوی جمعی [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 273-295]
 • حاجی عزیزی، بیژن بررسی جایگاه مادر ایرانی در انتقال تابعیت به طفل:نقدی بر ماده 976 قانون مدنی ایران و ماده واحده سال 1385 [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • حاجی عزیزی، بیژن مطالعه تطبیقی دعوای نمونه در حقوق آلمان و ایران [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 213-238]
 • حاجی‌محمدی، اصغر هدف دادرسی مدنی و نظریه های مطرح در خصوص آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • حبیبی، حسن چند نکته درباره داوری [دوره 2، شماره 126، 1378]
 • حبیبی، محمود قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی در پرتو کنوانسیون ها و اسناد بین المللی [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • حبیبی، محمود تعارض در منابع تفسیر قرارداد در پرتو کنوانسیونها و اسناد بین المللی [دوره 13، شماره 104، 1389]
 • حبیبی، محمود تعارض در منابع تفسیر قرارداد در پرتو کنوانسیونها و اسناد بین المللی [دوره 13، شماره 103، 1389]
 • حبیبی، محمود تعارض در منابع تفسیر قرارداد در پرتو کنوانسیونها و اسناد بین المللی [دوره 13، شماره 102، 1389]
 • حبیبی، همایون حق بر حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 39-64]
 • حبیبا، Saeed ساختارهای حمایتی از تولیدکنندگان محتوا، در دستورالعمل بازار منفرد دیجیتالی اروپا و رویکرد لایحه جدید مالکیت های ادبی، هنری و حقوق مرتبط ایران نسبت به آنها [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 11-38]
 • حبیبا، سعید تحلیل اقتصادی تاثیر پیش‌رفت فن‌آوری بر تحول در عرصه‌ی حمایت از مالکیت ادبی - هنری و حقوق مرتبط [دوره 17، شماره 563، 1393]
 • حبیبا، سعید بررسی فرایند حمایت حقوقی از باز یهای رایان های در نظام مالکیت فکری [دوره 16، شماره 153، 1392]
 • حبیبا، سعید مالیات بردرآمد اموال فکری [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 57-82]
 • حبیبا، سعید بررسی ماهیت آثار سینمایی [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 97-112]
 • حبیبا، سعید بررسی تطبیقی ضرورت‌های ناشی از برقراری نظام خاص حمایتی از طرح‌های مد [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 37-56]
 • حبیبا، سعید سه گام؛ آزمونی فراروی مصرف‌کنندگان آثار ادبی و هنری [دوره 16، شماره 152، 1392]
 • حبیبا، سعید شناخت نهاد پسینگ‌آف در نظام کامن لا و تطبیق با حقوق ایران [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 91-108]
 • حبیب زاده، توکل آثار حقوقی الحاق ایران به موافقتنامه تریپس [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 241-264]
 • حبیب زاده، توکل آثار حقوقی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با تاکید بر موافقتنامه تریمز [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 181-203]
 • حدادی، شهرزاد گارانتی از منظر حقوق اقتصادی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 115-138]
 • حدادی، شهرزاد خسارات حداقلی: مانعی برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها در حقوق ایران [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 165-190]
 • حدادی، مهدی اعمال یکجانبه دولت‌ها به عنوان منبع تعهد بین‌المللی در حقوق بین‌الملل [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 289-313]
 • حیدری، سیروس علم قاضی و اصل تناظر [دوره 13، شماره 104، 1389]
 • حیدری، سیروس علم قاضی و اصل تناظر [دوره 13، شماره 103، 1389]
 • حیدری، سیروس علم قاضی و اصل تناظر [دوره 13، شماره 102، 1389]
 • حسنی، علیرضا موارد و عوامل سقوط ایجاب در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنی، محمدحسن مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم قتل و صدمات بدنی در حقوق کیفری انگلستان و ایران [دوره 14، شماره 106، 1390]
 • حسینی، سید یاسر اصل استقلال و بی طرفی داور [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سید محمد جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، مینا ماهیت حقوقی شورای رقابت و تجدیدنظر از آرای آن [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 201-225]
 • حسینی، وحیده سادات تحلیلی نوین بر حمایت اقتصادی از زوجه در قانون حمایت از خانواده (1391) [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 135-158]
 • حسین آبادی، امیر نقد و بررسی رای شماره 36 مورخ 27/1/84 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رابطه با خسارت معنوی [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • حسین آبادی، امیر تعادل اقتصادی در قرارداد [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • حسین آبادی، امیر نقش فعال موتوری در ایجاد ضرر [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • حسین آبادی، امیر تعادل اقتصادی در قرارداد [دوره 1، شماره 123، 1377]
 • حسین آبادی، امیر ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قرارداد های بانکی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 119-146]
 • حسینی پویا، سید محسن تحلیل و نقد اقوال فقهی پیرامون خسارات کاهش ارزش پول پس از تأخیر در تأدیه [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 1-41]
 • حسینی پویا، محسن ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قرارداد های بانکی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 119-146]
 • حسین پور، محمدمهدی مطالعه ی تطبیقی قاعده عقلایی و قاعده به خودی خود باطل در حقوق رقابت [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • حسن زاده، منصوره استصناع در فقه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • حسن زاده، مهدی تحلیل ماهیت اماره قضایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسین زاده، جواد تحلیلی نوین بر حمایت اقتصادی از زوجه در قانون حمایت از خانواده (1391) [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 135-158]
 • حسین زاده، مجید بررسی فرایند حمایت حقوقی از باز یهای رایان های در نظام مالکیت فکری [دوره 16، شماره 153، 1392]
 • حسینی مدرس، سید مهدی تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعیض‌آمیز در حقوق رقابت ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 145-172]
 • حسینی نژاد، حسینقلی عقد بیمه در حقوق و فقه [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • حسینی نژاد، حسینقلی دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری [دوره 1، شماره 112، 1370]
 • حسنوند، محسن مشروطیت در عرصه‌ی فراملی: ضرورت و تئوری‌ها [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • حصارخانی، فاطمه مبنای مسئولیت مدنی بهره‌بردار پایانه در کنوانسیون مسئولیت مدنی بهره‌بردار پایانه‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا و مقایسه آن با حقوق دریایی ایران [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 85-106]
 • حقانی، سعید بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 11-34]
 • حلی، آیت الله العظمی شیخ حسین عقد بیمه در حقوق و فقه [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • حمیدزاده، رضا امکان سنجی گذار به حقوق طبیعی در روابط بین الملل [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 265-290]

خ

 • خالدی، پری پیش گیری از ورود خسارت به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری [دوره 13، شماره 143، 1389]
 • خالقی، علی حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی،از منبع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • خدایی، محبوب وضعیت حقوقی اسقاط حق ارث از سوی وراث [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 159-178]
 • خدایاری نژاد، علی اکبر مقابله با ارتشاء در تجارت بین‌الملل: مطالعه تطبیقی قوانین آمریکا و انگلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدابخشی، عبدالله دو مسأله و یک انتخاب در حقوق داوری: عدالت یا اراده طرفین؟ [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 195-212]
 • خدمتگزار، محسن بررسی تطبیقی حق فسخ به عنوان یکی از چاره های قانونی نقض تعهدات قراردادی [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • خدمتگزار، محسن موافقان و مخالفان مالکیت فکری [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • خرازی، کمال تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره بعد از جنگ سرد [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • خروشی، عبدالعظیم تعهدات پیش قرارداری بیمه گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • خزانی، منوچهر اصل برائت و اقامه دلیل دردعوی کیفری [دوره 1، شماره 118، 1373]
 • خزانی، منوچهر پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • خزانی، منوچهر اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری [دوره 1، شماره 112، 1370]
 • خزانی، منوچهر اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • خزائی، منوچهر بررسی نظری و عملی تسریع آیین رسیدگی کیفری [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • خسروی، حسن دموکراسی و اصول حاکم بر انتخابات آزاد و منصفانه [دوره 13، شماره 104، 1389]
 • خسروی، حسن دموکراسی و اصول حاکم بر انتخابات آزاد و منصفانه [دوره 13، شماره 103، 1389]
 • خسروی، حسن دموکراسی و اصول حاکم بر انتخابات آزاد و منصفانه [دوره 13، شماره 102، 1389]
 • خسروی، حسن تئوری نمایندگی در پرتو فلسفه سیاسی و حقوق عمومی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 159-186]
 • خشنودی، رضا ماهیت حقوقی شورای رقابت و تجدیدنظر از آرای آن [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 201-225]
 • خضری، سید مرتضی معیار انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت در دعاوی ضد تروریسم ایالات متحده [دوره 14، شماره 106، 1390]
 • خلف رضایی، حسین تروریسم: نقض یا استثنای در حال ظهور اصل مصونیت قضایی دولت [دوره 16، شماره 153، 1392]
 • خلیفه پور، مریم مطالعه تطبیقی شبیه سازی انسان از منظر فقه شیعه و اهل سنت [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 279-307]
 • خمامی زاده، فرهاد بررسی تطبیقی تابعیت اصلی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 9، شماره 136، 1385]
 • خمامی زاده، فرهاد مطالبه اموال فرهنگی از دیأگاه حقوق بین الملل خصوصی [دوره 8، شماره 135، 1384]
 • خمامی زاده، فرهاد شناسایی تعدد زوجات در کشورهای دارای نظام تک همسری [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • خمامی زاده، فرهاد احاله مضاعف در حقوق انگلستان [دوره 8، شماره 134، 1384]
 • خمامی زاده، فرهاد عدم قابلیت اجرای قانون خارجی صلاحیتدار به هنگام اضطرار [دوره 7، شماره 132، 1383]
 • خمامی زاده، فرهاد قرارداد مدنی زندگی مشترک در فرانسه [دوره 3، شماره 128، 1379]
 • خمامی زاده، فرهاد کنوانسیون لاهه سیزدهم ژانویه 2000 ناظر بر حمایت بین المللی از اشخاص بزرگسال [دوره 3، شماره 127، 1379]
 • خمامی‌زاده، فرهاد تئوری موضوعات ضمنی در تعارض قوانین [دوره 16، شماره 152، 1392]
 • خندان کوچکی، جمال استثنای تروریسم در قوانین مصونیت ایران، آمریکا و کانادا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 265-291]
 • خواجه نوری، یاسمن جهانی شدن مفهوم طفل در بستر حقوق کیفری [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • خوبیاری، حامد بررسی تطبیقی وضعیت معامله وکیل برای موکل ناشناس در حقوق ایران و انگلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • خودکار، رضا تحلیل اقتصادی قاعده مسئولیت محض و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 39-55]

د

 • دادرس، پیمان تحلیلی نظری و کاربردی بر چالش‌های نوین تحصیل ادله در داوری‌های بین‌المللی با رویکردی تطبیقی و انتقادی [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 234-259]
 • دادگر، یدالله تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی رایت و حقوق مؤلف [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 183-206]
 • دادگر، یدالله آنچه مناسب است حقوق دانان و کارگزاران حقوق از اقتصاد بدانند [دوره 15، شماره 149، 1391]
 • دادگر، یدالله بررسی جرم و جنایت در ایران با استفاده از چند الگوی اقتصادی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 59-78]
 • دادگر، یدالله ابعاد و عملکرد نظریه بازی ها در رشته های مختلف [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • دادگر، یداله جایگاه حقوق مالکیت در استحکام نظام اقتصادی [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • دادگر، یداله تحلیل اقتصادی قاعده مسئولیت محض و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 39-55]
 • داراب پور، محمدرضا تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • داراب پور، مهراب تاثیر عدم قابلیت پیش بینی در روند اجرایی قراردادهای تجاری [دوره 16، شماره 153، 1392]
 • داراب پور، مهراب مسئولیت مدنی ناشی از خسارات املاک سازه ها و ساختمان ها (پژوهش مقایسه ای با حقوق انگلستان) [دوره 9، شماره 136، 1385]
 • داراب پور، مهراب بررسی ماهوی حقوق مصرف کنندگان در حقوق انگلستان و ضرورت اصلاح کاستی های حمایتی از آنان در حقوق ایران [دوره 11، شماره 140، 1387]
 • داراب پور، مهراب اخذ برائت برای خسارات ناشی از درمان یا عمل جراحی،رافع ضمان یا اعتمادی خلاف احتیاط در مسئولیت تخصصی پزشکان [دوره 8، شماره 134، 1384]
 • داراب پور، مهراب ارزیابی تطبیقی ایفای عین تعهد [دوره 3، شماره 127، 1379]
 • داراب پور، مهراب فلسفه قاعده مقابله با خسارات [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • داراب پور، مهراب ثمن شناور [دوره 1، شماره 123، 1377]
 • داراب پور، مهراب تقدم کارآمدی اقتصادی قوانین بر سنت گرایی در حقوق جدید تعهدات فرانسه [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 87-111]
 • داراب پور، مهراب تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دارائی، محمدهادی مطالعه ی تطبیقی اسباب زوال ایجاب [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • دانشور ثانی، رضا حقوق کیفری سوء عرضه کالا در فقه امامیه، حقوق ایران و کامن لا [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • داوید، اریک مسئولیت دولت به دلیل خودداری از همکاری [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • داوری، پروین مطالعۀ تطبیقی حقوق و وظایف اعضای خانواده در دین زردشتی و اسلام [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 179-200]
 • داوودی بیرق، حسین مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 177-200]
 • دریایی، رضا تحلیل اقتصادی خسارت صرفاً اقتصادی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 169-192]
 • دریادل، احسان ماهیت و موضوعات حقوقی کلیدی موافقت‌نامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 291-326]
 • درهمی، فرهاد اجرای موقت معاهدات در حقوق بین الملل [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 151-178]
 • درویشی هویدا، یوسف تاملی بر سازش به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات در حقوق تجارت بین‌الملل [دوره 16، شماره 567، 1392]
 • دشتی، علی جایگاه حقوقی و تعاملات قانونی شوراهای محلی در نظام حقوقی و سیاسی ایران [دوره 12، شماره 141، 1388]
 • دشتی، علی شوراهای اسلامی،ملی یا محلی- حاکمیتی یا مدیریتی [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • دقیق، مهتاب رویکرد حقوق بین الملل بشر دوستانه به مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 329-355]
 • دکیو، جودیث خلوت [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • دنکوب، ابوالفضل نقش اصحاب دعوا در امور موضوعی [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • دهقانی، حمیدرضا مستندات شرط ذکورت در قاضی تحکیم از دید فقهای امامیه [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • دورکین، رونالد حقوق و اخلاق [دوره 2، شماره 125، 1378]
 • دولاح، عبدالصمد کارآیی حق وتو در پیشگیری از نقض حقوق بشر با تاکید بر مناقشه فلسطین [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 107-130]
 • دولت رفتار حقیقی، محمدرضا جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیر دولتی با تاکید بر نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 141، 1388]

ذ

 • ذاکری، مهدی نظارت در سازمان جهانی تجارت: مکانیزم بررسی خط‌مشی تجاری [دوره 16، شماره 152، 1392]
 • ذبحی، حسین قابلیت شکایت رایی که در پی اعتراض ثالث اجرایی صادر می شود [دوره 13، شماره 105، 1389]
 • ذوالعین، نادر حمایت از حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • ذوالعین، نادر تاثیر وقایع عراق در توسعه حقوق بین الملل [دوره 6، شماره 115، 1371]
 • ذوالعین، نادر ضمانت اجرای حقوق دیپلماتیک [دوره 1، شماره 122، 1376]

ر

 • رابینسون، ماری چه آینده ای در انتظار حقوق بشر است [دوره 4، شماره 129، 1380]
 • رایجیان اصلی، مهرداد جرم انگاری سوء استفاده از قدرت با محوریت مفهوم نسل زدایی و بزه دیدگی آن از دیدگاه حقوق جنایی بین المللی [دوره 15، شماره 149، 1391]
 • رایجیان اصلی، مهرداد حقوق جنایی و جرم‌شناسی در آیینه «کتابچه‌ی قانونیِ کُنت» [دوره 16، شماره 588، 1392]
 • رایجیان اصلی، مهرداد درآمدی به بزه دیده شناسی [دوره 11، شماره 140، 1387]
 • راستگو افخم، عارفه ارزیابی مشروعیت آزمایش های هسته ای و موشکی کره شمالی در حقوق بین الملل [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 363-387]
 • راسخ، محمد «حق» یا «ارزش» حیات؟ نکته ای منطقی در باب ادعای حق بر حیات [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 75-98]
 • راسخ، محمد نگاهی انتقادی به شکل‌گرایی در حقوق [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 69-84]
 • راسخ، محمد تئوری حق و حقوق بشر بین الملل [دوره 8، شماره 134، 1384]
 • راسخ، محمد بیوتکنولوژی و انسان:مسائل و دیدگاهها [دوره 7، شماره 133، 1383]
 • راسخ، محمد مفهوم مصلحت عمومی [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • راسخ، محمد 1 مفهوم قانون در عصر مشروطه: نویسندگان متقدم [دوره 17، شماره 564، 1393]
 • راسخ، محمد جدال حیات بررسی اجمالی تئوری های سقط جنین [دوره 6، شماره 131، 1382]
 • راسخ، محمد حق و مصلحت در ترازوی عدالت [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • راسخ، محمد تبیین اصول تشریفاتی قانون گذاری [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • راسخ، محمد صلاحیت قوه ی قانون گذاری در بودجه ریزی دولتی (مورد پژوهی کنگره ی ایالات متحده ی آمریکا) [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • راسخ، محمد نسبت حکومت با زندگی مطلوب: ارزیابی رویکردهای بی طرف و کمال گرا [دوره 16، شماره 152، 1392]
 • راسخ، محمد حقوق و اخلاق [دوره 2، شماره 125، 1378]
 • راسخ، محمد مفهوم حق : درآمدی تاریخی [دوره 2، شماره 125، 1378]
 • راسخ، محمد نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 63-85]
 • راسخ، محمد امر اخلاقی و حق [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 19-48]
 • راضی، مهدی مطالعه تطبیقی شبیه سازی انسان از منظر فقه شیعه و اهل سنت [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 279-307]
 • ربیعی، محمد قیمت گذاری در پرتو مفهوم و نظریه های تنظیم اقتصاد [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • رجبی، عبداله بررسی انتقادی حاکمیت حقوقی ساختار فنی اینترنت بر فضای مجازی [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 283-307]
 • رحیمی، محمد اسحق مطالعه تطبیقی شرط تعیین قراردادی خسارت نقض تعهد قراردادی در حقوق ایران و افغانستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانی، زهره نظریه های نافی حق: نظریه محافظه کاری [دوره 14، شماره 106، 1390]
 • رحمانی، سعید حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام بانکی کشور با تمرکز بر قراردادهای اعتبار [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانی، عطااله مطالعه تطبیقی مبانی قاعده اکثریت در شرکت های سهامی:حقوق انگلستان و ایران [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • رحمانی، قدرت الله نگرشی تاریخی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • رحمانیان، سمیه بررسی انتساب مسئولیت زیست محیطی شرکت‌های چندملیتی فرعی به شرکت‌ اصلی در دعاوی خصوصی [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 110-130]
 • رحمان ستایش، محمدکاظم امکان‌سنجی فقهی تعیین میزان دیه اقلیت‌های دینی با توجه به حکم حکومتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمتی، پرویز مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چالش ها و بایسته ها [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 147-176]
 • رحمت اللهی، حسین اخلاقیات درونی قانون در اندیشه لون فولر [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 147-168]
 • رحمتی فر، سمانه بررسی وضعیت کار کودکان در حقوق ایران، از منظرِ ماده چهار اعلامیه جهانی حقوق بشر [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 283-306]
 • رزمجو، حسن تاثیر اشتباه در مسوولیت کیفری [دوره 13، شماره 104، 1389]
 • رزمجو، حسن تاثیر اشتباه در مسوولیت کیفری [دوره 13، شماره 103، 1389]
 • رزمجو، حسن تاثیر اشتباه در مسوولیت کیفری [دوره 13، شماره 102، 1389]
 • رستمی، زینب رویکرد مسئولیت انفرادی و عملیات حفظ صلح ملل متحد [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • رستمی، هادی خوانش‌ جرم شناسانه آثار سعدی (با تأکید بر گلستان و بوستان) [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 229-263]
 • رستمی، هادی رویکرد سزاگر به کیفر در نظریه ی لیبرالیسم [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • رستمی، هادی تببین بزه‌دیدگی کودکان در داستان «مدیر مدرسه» از منظر آموزه‌های بزه‌دیده‌شناسانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی تبریزی، لمیاء درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم شناسی [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • رستمی تبریزی، لمیاء نقش مرحله پساکیفری در پیشگیری از تکرار جرم با تکیه بر بزه‌کاری زنان [دوره 16، شماره 152، 1392]
 • رضایی، بهناز تحلیلی بر آیین‌نامه کمیسیون عفو وتخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387در مقایسه با آیین‌نامه کمیسیون عفو ، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 16/5/1387 [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • رضایی، علی کنوانسیون قراردادهای الکترونیکی آنسیترال:آیا لازم الاجرا خواهد شد یا خیر؟ [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • رضایی، غلام حسین جایگاه تعلیق تعقیب در سیستم عدالت کیفری ایران [دوره 14، شماره 106، 1390]
 • رضایی، مهدی صلاحیت قوه ی قانون گذاری در بودجه ریزی دولتی (مورد پژوهی کنگره ی ایالات متحده ی آمریکا) [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • رضادوست، وحید حملات سایبر به مثابه توسل به زور در سیاق منشور سازمان ملل متحد [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 193-208]
 • رضانژاد، علی تحلیل پدیده حیوان آزاری در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 113-136]
 • رضایی نژاد، امیرحسین امکان صدور «رای شفاهی» و ارزش «اعلام رای» در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 127-150]
 • رضائی، میثم ساختارهای حمایتی از تولیدکنندگان محتوا، در دستورالعمل بازار منفرد دیجیتالی اروپا و رویکرد لایحه جدید مالکیت های ادبی، هنری و حقوق مرتبط ایران نسبت به آنها [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 11-38]
 • رضائی زاده، ملیحه حکومت محلی در کشورهای فدرال و یکپارچه [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • رضوی، سید علی ارث خیار در فقه امامیه و حقوق ایران بارویکردی انتقادی به ماده 445 [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 31-60]
 • رضوی، سیدمحمد ارث خیار در فقه امامیه و حقوق ایران بارویکردی انتقادی به ماده 445 [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 31-60]
 • رضوانی، ابراهیم قواعد حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوانی، سودابه خشونت جنسیِ علیه زنان در نظام تقنینیِ ایران و افغانستان؛ از به ستوه‌آوری جنسی تا تجاوز [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوی فرد، بهزاد جایگاه ترمیم خسارت های وارده به بزه دیگان جنایات بین المللی: از حقوق بین الملل عمومی تا حقوق بین الملل کیفری [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • رفیعی، احمد ارزیابی کارآیی و تاثیر قانون کار در تنظیم روابط اقتصادی [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • رفیعی، محمدتقی تاملی فقهی- حقوقی در شرط عدم ازدواج مجدد [دوره 13، شماره 143، 1389]
 • رمضانی قوام آبادی، محمدحسین بررسی انتساب مسئولیت زیست محیطی شرکت‌های چندملیتی فرعی به شرکت‌ اصلی در دعاوی خصوصی [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 110-130]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین تعامل سازمان جهانی تجارت با سازمان های غیر دولتی در پرتو حل و فصل اختلافات زیست محیطی [دوره 13، شماره 144، 1389]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردمنهاد [دوره 15، شماره 149، 1391]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 121-146]
 • رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین اندیشه آزادسازی مبادلات تجاری و ظهور رویکردهای زیست‌محیطی [دوره 17، شماره 563، 1393]
 • رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین از ریو تا ریو: در تکاپوی توسعه پایدار [دوره 16، شماره 588، 1392، صفحه 409-459]
 • رنجبر، فضل الله امکان‌سنجی فقهی تعیین میزان دیه اقلیت‌های دینی با توجه به حکم حکومتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنجبریان، امیرحسین بررسی تطبیقی و تحلیل تعریف حمله سایبری از منظر دکترین، رویه- کشورها و سازمان های بینالمللی در حقوق بینالملل [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 257-278]
 • رنجبریان، امیرحسین شناخت «قانون سازی بین المللی» در پرتو ملاحظه کلی قانون سازی در علم حقوق [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 169-192]
 • رهبر، نوید پرونده مککسون و صلاحیت دادگاه‌های ایالات متحده در رسیدگی به دعاوی علیه دولت ایران در چارچوب عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی [دوره 17، شماره 563، 1393]
 • رهبر، نوید مقابله با ارتشاء در تجارت بین‌الملل: مطالعه تطبیقی قوانین آمریکا و انگلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهبر، نوید کاربرد اوراق بهادار در تامین مالی پروژه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهبری، ابراهیم تحلیل اعتبار شرط عدم رقابت در قراردادهای کار [دوره 17، شماره 563، 1393]
 • رهبری، ابراهیم تحلیل رقابتی تحدیدات مظنون در قراردادهای لیسانس فناوری [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • رهبری، ابراهیم نقش قراردادهای محدود کننده در حمایت از اسرار تجاری مطالعه در حقوق آمریکا، انگلستان، فرانسه و ایران [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • رهبری، ابراهیم جستاری در شناخت چارچوب مفهومی دانش فنی: کوششی در تبیین جایگاه پیوند اسرار تجاری با مالکیتهای فکری [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 153-180]
 • رهبری، ابراهیم تحلیل کارکرد و کارآمدی قراردادهای رازداری در گستره مالکیت‌های فکری [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 137-166]
 • رهبری، ابراهیم قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • رهبری، ابراهیم تحلیل و نقدی بر ابعاد ضمانت اجراهای رقابتی در قلمرو مالکیتهای فکری [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 187-211]
 • رهبری، ابراهیم تحلیلی تطبیقی بر ابعاد اجرای برنامه ارفاقی در گستره کارتلهای ضدرقابتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ره دارپور، حامد "جرم وهمی"در مقایسه با مفاهیم مشابه [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • روزیه، داوید روشهای به اجرا در آمدن تعهدات بین المللی فرانسه [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • روشن، محمد موضوع : جواز تغییر جنسیت و بررسی آثار وضعی و تکلیفی آن [دوره 14، شماره 145، 1390]
 • روشن، محمد مطالعه فقهی و حقوقی پیمان آتی [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • روشن، محمد دیدگاه اخلاقی – التزامی یا دیدگاه ابزاری در حقوق قرارداد: یک تحلیل اقتصادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روشن، محمد ارث خیار در فقه امامیه و حقوق ایران بارویکردی انتقادی به ماده 445 [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 31-60]
 • روشن، محمد بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 49-78]
 • رئیسی دزکی، لیلا دسترسی فرامرزی به دادههای رایانه ای [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زارع، اکبر ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی در قامت قاعده آمره بین‌المللی در پرتو گزارش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره قاعده آمره [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، محمدحسین تحولات مربوط به قلمرو و بازنگری قضایی در پرتو رویه های قضایی انگلستان و فرانسه [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • زارعی، محمدحسین مفهوم و جایگاه اصل تناسب در حقوق اداری با نگاه ویژه به نظام حقوقی اتحادیه اروپایی [دوره 17، شماره 566، 1393]
 • زارعی، محمدحسین مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تاکید بر نظام حقوقی ایالات متحده امریکا محمدحسین زارعی- احمد مرکز مالمیری [دوره 8، شماره 135، 1384]
 • زارعی، محمدحسین حاکمیت قانون و دموکراسی:سازگاری یا تعارض [دوره 11، شماره 140، 1387]
 • زارعی، محمدحسین حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت ایران [دوره 7، شماره 133، 1383]
 • زارعی، محمدحسین حکومت محلی در کشورهای فدرال و یکپارچه [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • زارعی، محمدحسین مفهوم حقوق عموی اقتصادی در رویکرد فرانسوی [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • زارعی، محمدحسین مطالعه ی تطبیقی روش جبرانی نقض و ابطال در ایران و انگلستان [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • زارعی، محمدحسین قیمت گذاری در پرتو مفهوم و نظریه های تنظیم اقتصاد [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • زارعی، محمدحسین ماهیت ویژه ی صلاحیت اختیاری و روش های نظارت بر آن در بستر حقوق عمومی مدرن [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • زارعی، محمدحسین حقوق تنظیمی بانکی و آسیب‌های آن در نظام بانکی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، محمدحسین نسبت قاضی با ایدئولوژی نظام سیاسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، محمد حسین تحولات تفکیک قوا در پرتو حکمرانی تنظیمی [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 213-237]
 • زارعی، محمد حسین اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین المللی کیفری [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • زارعی، محمد‌حسین درآمدی بر مفاهیم و نظریه‌‌‌های مقررات‌‌‌گذاری اقتصادی [دوره 16، شماره 588، 1392]
 • زارع مهرجردی، علی خصوصی سازی عدالت کیفری: چرایی و چالش ها [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • زیرایی، رضا دموکراسی مستقیم در ایران، بررسی تطبیقی شیوه و گستره اجرای اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرگوش، مشتاق تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی دولت؛مطالعه تحلیلی- تطبیقی [دوره 12، شماره 141، 1388]
 • زرگوش، مشتاق نظریه اضطراری حقوق اداری "تصمیم گیری ، اجرا و نظارت" [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • زمانی، سید قاسم تمایز بین نابودسازی به عنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت با نسل کشی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 135-156]
 • زمانی، سید قاسم شناسایی بازیگران غیردولتی در درگیری‌های نظامی سوریه [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 79-105]
 • زمانی، سید قاسم منافع ملی حیاتی دولت‌ها در چارچوب هنجارهای حقوق بشر [دوره 16، شماره 567، 1392]
 • زمانی، سید قاسم معیار های اعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 139-163]
 • زمانی، سید قاسم تاثیر سازمان ملل متحد در توسعه جایگاه حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمانی، محمد علی رویکرد سازمان تجارت جهانی نسبت به اصل شفافیت [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 273-297]
 • زمانی، محمود کارکرد «ثبت شرکتهای تجاری» در ایجاد اعتماد و امنیت قراردادی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 227-252]
 • زمانی، مسعود حق تعیین سرنوشت: بررسی جدایی کریمه از اوکراین از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 253-284]
 • زمانیان، سورنا شناسایی بازیگران غیردولتی در درگیری‌های نظامی سوریه [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 79-105]
 • زینالی، امیرحمزه حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی،از منبع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • زینالی، امیر حمزه حق بزه دیده بر امنیت و اطلاع رسانی در فرآیند کیفری [دوره 15، شماره 148، 1391]

س

 • سیاپوش، علی اکبر تبارشناسی حقوق بین الملل کیفری در مجموعه ی قواعد حقوق بین الملل [دوره 17، شماره 565، 1393]
 • سادات حسینی، سید حسین بررسی مبانی مسوولیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا در کنوانسیون قزازداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و مقایسه آن با حقوق ایران و انگلیس [دوره 8، شماره 135، 1384]
 • ساعت چی، علی بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 11-34]
 • ساعدی، سیدامید شخص ثالث؛ولی از نوع دیگرماری لور ماتیو-ایزورش [دوره 8، شماره 135، 1384]
 • ساعدی، سید امید ممنوعیت رابطه جنسی بین محارم "اصل بنیادین حقوق خانواده" [دوره 8، شماره 134، 1384]
 • سان خوزه جیل، آمپارو مسوولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر [دوره 3، شماره 127، 1379]
 • ساورایی، پرویز تحلیل حقوقی سند الکترونیک [دوره 17، شماره 563، 1393]
 • ساورایی، پرویز فراداده و قابلیت استناد به آن در مراجع اداری و قضایی [دوره 16، شماره 588، 1392]
 • ساورایی، پرویز نقدی بر قانون تجارت الکترونیک [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • ساورایی، پرویز شرایط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی [دوره 3، شماره 128، 1379]
 • ساورایی، پرویز قلمرو قانون تجارت الکترونیک ایران تحلیل حقوقی ماده یک [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • ساورایی، پرویز نقش داوری های سرمایه گذاری بین المللی در تفسیر اصل احتیاطی در اختلافات نفتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساورائی، پرویز شناخت لیزینگ اعتباری و بررسی تطبیقی تعریف و ماهیت حقوقی آن [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 87-111]
 • سبزواری نژاد، حجت ابعاد جبران خسارت قربانی جرم در حقوق کیفری انگلستان [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • سیدابراهیمی، ناصر منافع ملی حیاتی دولت‌ها در چارچوب هنجارهای حقوق بشر [دوره 16، شماره 567، 1392]
 • سیدی آرانی، سیدعباس اختلاط مفهوم اشاعه و شرکت در قانون مدنی ایران [دوره 17، شماره 566، 1393]
 • سیدی آرانی، سیدعباس سازماندهی موسسات حقوقی در پرتو ویژگیهای موضوع فعالیت (با بهره مندی از آورده های حقوق تطبیقی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیداصفهانی، حسام الدین مرحله پیش از محاکمه در دادرسی ویژه نوجوانان [دوره 7، شماره 132، 1383]
 • سیدزاده ثانی، سید مهدی رژیم بین المللی هراس اخلاقی: نقش رسانه [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • سید فاطمی، سید محمد قاری ویتگنشتاین و جهان شمولی تفسیر پذیر حقوق بشر معاصر [دوره 16، شماره 567، 1392]
 • سید موسوی، میر سجاد رویکردی بر نظریه: "حق بر بالاترین سطح قابل حصول سلامت" [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدهاشمی، سیدمحمداسماعیل بررسی حق و حکم در حضانت، نفقه و رجوع در طلاق [دوره 17، شماره 566، 1393]
 • سرافراز، فرشید نظام حقوقی مناسب برای مهاجران: ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • سیسیلیانوس، لیون الکساندر مسئولیت دولت در عدم پیشگیری و مجازات جنایت بین المللی [دوره 10، شماره 138، 1386]
 • سعیدی، محمدعلی تعیین زوجین در نکاح و تاملی بر ماده 1067 قانون مدنی [دوره 16، شماره 153، 1392]
 • سعیدی، محمدعلی تاملی بر تقسیم بندی دعاوی به عینی، شخصی و مختلط [دوره 13، شماره 104، 1389]
 • سعیدی، محمدعلی تاملی بر تقسیم بندی دعاوی به عینی، شخصی و مختلط [دوره 13، شماره 103، 1389]
 • سعیدی، محمدعلی تاملی بر تقسیم بندی دعاوی به عینی، شخصی و مختلط [دوره 13، شماره 102، 1389]
 • سعیدی، محمدعلی نگرشی بر ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به کلان شهرها [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 139-162]
 • سعیدی نژاد، یاسمن پزشکی شدن جرم و انحراف ؛ درآمدی بر تحلیل گفتمان انتقادی رویکرد بالینی به مسئله بزه‌کاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیفی، سیدجمال تحولات مفهوم حاکمیت دولتها در پرتواصل تعیین سرنوشت ملتها [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • سیفی، سیدجمال وحدت مسوولیت "قراردادی و غیر قراردادی" بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات [دوره 1، شماره 118، 1373]
 • سیفی، سیدجمال قابلیت انتساب مسئولیت در رویه ی دیوان بین المللی دادگستری در پرتو قضیه ی ژئوساید(بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو) [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • سیفی، سیدجمال تاملی بر حمایت از دولت میزبان در حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • سیفی، سید جمال رویه قضایی بین المللی [دوره 1، شماره 118، 1373]
 • سیفی، سید جمال تاثیر اقدامات متقابل در اجرای مسئولیت بین المللی دولت بر تاکید بر مسئولیت ناشی از منافع جمعی [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • سیفی، سید جمال وحدت آلمان و جانشینی کشورها [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • سیفی، سید جمال الدین اصول حاکم بر اعمال صلاحیت تجویزی در فضای مجازی [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • سیفی زیناب، غلامعلی تعلیق‌پذیری عقود وثیقه‌ای [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 205-226]
 • سیفی زیناب، غلامعلی مطالعه تطبیقی حقوق غیرمالی زوج در حقوق ایران و فرانسه [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 217-240]
 • سیفی زیناب، غلاملی استصناع در فقه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • سلطانی، سید ناصر نقدی بر ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوقی [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 223-245]
 • سلطانی، سید ناصر نقدی بر ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوقی [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 223-245]
 • سلطانی، سید ناصر آخوند خراسانی و کشف «مابه الاشتراک» میان عموم مردم در مشروطیت [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 225-250]
 • سلطانی، محمد معیارهای انطباق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 259-282]
 • سلطانی، محمد صلاحیت هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار [دوره 16، شماره 153، 1392]
 • سلطانی، محمد مبلغ ضمانت‌نامه بانکی [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 297-327]
 • سلطانی، محمد توافقات کنترل در قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 201-228]
 • سلیمی، صادق غلبه موازین بین المللی حقوق بشری بر حاکمیت دولتها در پرتو دادگاه های نسل سوم [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • سلیمی، فضه آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • سلیمی، محسن اوصاف قرارداد با داور [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمانی، محسن اجاره فرعی و انتقال عقد اجاره در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 185-208]
 • سیمایی صرّاف، حسین تعهدات و مسئولیت های متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران، کنوانسیون های بروکسل و هامبورگ [دوره 17، شماره 566، 1393]
 • سیمایی صرّاف، حسین تاثیر پراگماتیسم بر تفسیر حقوقی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 265-287]
 • سیمایی صراّف، حسین منطق حقوق مدرن و اصول فقه؛خاستگاه و کاربردهای متفاوت با مطالعه موردی در نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • سماواتی پیروز، امیر خودکشی ناتوانان بزه دیده؛دوران بین حق انتخاب مرگ یا اجبار به تداوم حیات [دوره 13، شماره 105، 1389]
 • سیمائی صراف، حسین حسن نیت در قراردادهای بین المللی :قاعده ای فراگیر یا حکمی استثنایی [دوره 8، شماره 134، 1384]
 • سیملر، فیلیپ راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها [دوره 1، شماره 124، 1377]
 • سهرابلو، علی بین‌المللی شدن حقوق عمومی معاصر؛ جلوه‌ها و مصادیق [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 187-211]
 • سواری، حسن فرهنگ ها و جهانی شدن قواعد حقوق بشردوستانه، باتأکید بر آسیبها [دوره 17، شماره 564، 1393]
 • سواری، حسن حقوق و تکالیف دولتها در فضا از منظر حقوق بین الملل [(مقالات آماده انتشار)]
 • سونکا، پتر مجازات اعدام از دیدگاه حقوق بشر [دوره 1، شماره 122، 1376]

ش

 • شافع، میرشهبیز کارآیی حق وتو در پیشگیری از نقض حقوق بشر با تاکید بر مناقشه فلسطین [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 107-130]
 • شافع، میرشهبیز اقدامات قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران در ایفای تعهدات بین المللی مربوط به پیشگیری کنشی از جرائم مواد مخدر (در پرتو حق بر سلامت) [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 285-309]
 • شافع، میر شهبیز جانشینی دولت ها در مسوولیت بین المللی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 315-336]
 • شافع، میر شهبیز چالش های معاهده منشور انرژی، ربع قرن پس از تصویب آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاکری، ابوالحسن نیابت قضائی در حقوق کیفری ایران [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 193-216]
 • شاکری، ابولحسن تقلب در جعل اسناد [دوره 17، شماره 563، 1393]
 • شاکری، زهرا خوانشی بر تحدید قلمرو حقوق اسرار تجاری؛ با نگاهی به دفاعیات خواندگان دعاوی نقض [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 197-221]
 • شاکری، زهرا خوانشی بر تحدید قلمرو حقوق اسرار تجاری؛ با نگاهی به دفاعیات خواندگان دعاوی نقض [دوره 18، شماره 69، 1394]
 • شاکریان، شاهرخ شناخت حقوق نرم در سیستم حقوق بین الملل [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • شایگان، فرهاد نگرشی بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین در معاهدات بین المللی [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • شامانی، محمد مهدی معیار های اعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 139-163]
 • شاملو، باقر اصول حاکم بر مجازات های بدنی [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • شاملو، باقر اصول‌گرایی حقوقی، بستری برای تولد عدالت کیفری نوین [دوره 16، شماره 567، 1392]
 • شاملو، باقر نوآوری قانون جزای جدید فرانسه [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • شاملو، باقر جرم انگاری های جدید در حقوق کیفری ایران در پرتو جرایم سازمان یافته ی فراملی [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • شاملو، باقر نقض بی طرفی و عدم استقلال قاضی؛جلوه ای از اقدام مخل دادرسی عادلانه [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • شاملو، باقر مبانی فرهنگی رویکرد اجتماعی به حقوق کیفری [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • شاهپوری، تهمینه رویکرد نظام تقنینی دادرسی کیفری نوین ایران مبتنی بر نظریه برچسب زنی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 275-302]
 • شاه حیدری پور، محمدعلی اصل لزوم ارتباط دعوا و دادگاه از جهت صلاحیت محلی در حقوق ایران و انگلستان و اصول دادرسی مدنی فراملی [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • شاهمرادی، عصمت مطالعه تطبیقی تحولات حقوق بشری در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 83-106]
 • شاهمرادی زواره، مهرانگیز مطالعه تطبیقی حقوق غیرمالی زوج در حقوق ایران و فرانسه [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 217-240]
 • شاهینی، محمدرضا آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاه نوش فروشانی، محمد عبدالصالح مفهوم قرینه و نقش آن در فهم معنای یک متن [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 71-98]
 • شبیری (زنجانی)، سید حسن مطالعه تطبیقی مفهوم و ماهیت حق انتساب اثر ادبی و هنری در نظام‌های حقوقی [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 239-272]
 • شجاعی ارانی، سعید امتیازات و انواع سهام‌ ممتاز [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 307-332]
 • شیخ الاسلامی، عباس محرومیت‌های اجتماعی به مثابه‌ی یک علت موجهه جرم یا عامل رافع مسئولیت کیفری؟ [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 95-116]
 • شیخ موحد، علی نگاهی به صحت عقد نکاح در صورت بطلان مهرالمسمی یا عدم صحت از نظر فقهی [دوره 17، شماره 564، 1393]
 • شیران خراسانی، رضا تمایز بین نابودسازی به عنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت با نسل کشی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 135-156]
 • شیرزاد، امید جماعت گرایی و حقوق عمومی؛ نسبت سنجی و تحلیل [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریعت باقری، محمدجواد برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • شریعت باقری، محمد جواد چرایی و چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 71-95]
 • شریعتی نسب، صادق محرمیت در فرزندخواندگی [دوره 17، شماره 566، 1393]
 • شریفی، سید الهام الدین مطالعه تطبیقی اختیار ظاهری با تاکید بر اصول حقوق قراردادهای اروپایی [دوره 16، شماره 588، 1392]
 • شریفیان، حسن جایگاه نهاد دادستانی در پرتو اصل تفکیک قوا (مطالعه موردی ایران و ایالات متحده آمریکا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیروی، عبدالحسین تجارت انتشار [دوره 13، شماره 144، 1389]
 • شیروی، عبدالحسین تحلیل ماهیت قرارداد توزیع بین‌المللی و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 43-70]
 • شیری ورنامخواستی، عباس بزه‌دیده شناسی قضایی (قانونی) [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 215-242]
 • شفیعی، ایمان تحول مفهوم دفاع مشروع: حقوق بین‌الملل و بازیگران غیردولتی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 89-113]
 • شفیعی سردشت، جعفر نزاع اراده گرایان و سودگرایان در مفهوم حق [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 209-246]
 • شفیعی سردشت، جعفر آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردمنهاد [دوره 15، شماره 149، 1391]
 • شکاری، روشنعلی مفهوم وصف و قانون مدنی [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • شکوهیان، سید علیرضا «بهینه‌یابی در کارکرد قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر با تأکید بر مسئولیت مدنی پزشک» [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 57-82]
 • شکوهی زاده، رضا تاثیر شروط حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات در سلب حق اقامه‌ی دعوی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 203-224]
 • شم آبادی، حسن مسئولیت مدنی تفویت فرصت در حقوق ایران [دوره 13، شماره 105، 1389]
 • شمالی، نگار مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای غیرمنصفانگی شروط قراردادی در ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 43-70]
 • شمس، دکتر عبدالله ماهیت حقوقی داوری [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 1-29]
 • شمس، عبدالله «سبب»، امور موضوعی و توصیف آن‌ها در دعوای مدنی [دوره 17، شماره 563، 1393]
 • شمس، عبدالله ماهیت حقوقی داوری [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 1-29]
 • شمس، عبدالله ماهیت حقوقی داوری [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 1-29]
 • شمس، عبدالله معیار تشخیص استقلال و بی‌طرفی داور [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 39-65]
 • شمس، عبدالله اصل تناظر [دوره 5، شماره 130، 1381]
 • شمس، عبدالله تامین در تامین خواسته [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • شمس، عبدالله خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • شمس، عبدالله اصل لزوم ارتباط دعوا و دادگاه از جهت صلاحیت محلی در حقوق ایران و انگلستان و اصول دادرسی مدنی فراملی [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • شمس، عبدالله ثالث در صحنه توقیف [دوره 1، شماره 123، 1377]
 • شمس، عبدالله ایراد عدم استماع در حقوق فرانسه و ایران [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 11-29]
 • شمس، عبداله موارد صدور دستور موقت و عوامل موثر در تشخیص آن [دوره 7، شماره 132، 1383]
 • شمس شمیرانی، مهدی « دعوای گروهی در امریکا و برخی کشورهای اروپایی با تاکید بر فنلاند، تجربه ای برای ایران » [(مقالات آماده انتشار)]
 • شمشیری، صادق مبانی حمایت از علامت تجاری از دیدگاه نظریه هزینه جست وجوی مصرف کننده [دوره 17، شماره 564، 1393]
 • شهابی، مهدی ازحقوق مدرن تا حقوق پست مدرن؛ تأملی در مبانی تحول نظام حقوقی [دوره 16، شماره 152، 1392]
 • شهبازی، آرامش حفاظت از محیط زیست دریای خزر در چهارچوب اصل احتیاط [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهبازی نیا، مرتضی مبنای مسئولیت مدنی بهره‌بردار پایانه در کنوانسیون مسئولیت مدنی بهره‌بردار پایانه‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا و مقایسه آن با حقوق دریایی ایران [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 85-106]
 • شهیدی، مهدی قرارداد تشکیل بیع [دوره 6، شماره 115، 1371]
 • شهیدی، مهدی تجاوز از حق [دوره 4، شماره 129، 1380]
 • شهیدی، مهدی صلح مال در برابر تعهد به پرداخت مستمری(تطبیق با قرارداد مشابه در حقوق فرانسه) [دوره 1، شماره 118، 1373]
 • شهیدی، مهدی قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • شهیدی، مهدی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سندرسمی [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • شهیدی، مهدی قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی [دوره 1، شماره 123، 1377]

ص

 • صابری، راضیه مفهوم تقارن بین عناصر مادی و معنوی در نگرش های مختلف منطقی (نگرش مناسب برای قانون گذاری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صاحبی، مهدی استقلال حقوق دادرسی از حقوق مالیاتی (بررسی ضمانت اجرای نقض تکلیف مالیاتی وکیل دادگستری) [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 237-264]
 • صاحبی پسندیده، محمد رضا تحلیل فقهی حقوقی مشتقات ارزی وآثار آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، علی اکبر شرط ضمان مستاجر [دوره 1، شماره 118، 1373]
 • صادقی، فاطمه شناخت نهاد پسینگ‌آف در نظام کامن لا و تطبیق با حقوق ایران [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 91-108]
 • صادقی، محسن آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر [دوره 16، شماره 588، 1392]
 • صادقی، محسن مبانی حمایت از علامت تجاری از دیدگاه نظریه هزینه جست وجوی مصرف کننده [دوره 17، شماره 564، 1393]
 • صادقی، میلاد حقوق هوایی تاملی در مفهوم و اوصاف [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 337-362]
 • صادقی دزکی، زیبا حل و فصل اختلافات در مورد شیوه های جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • صادقی زیازی، حاتم قواعد حاکم بر مجوز واردات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • صادقی زیازی (نویسنده مسئول)، حاتم خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 121-146]
 • صادقی نشاط، امیر مفهوم و دامنه شمول عیوب مخفی کشتی در مقررات بین المللی حمل و نقل دریایی کالا [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 109-134]
 • صالحی، عطااله بررسی امکان پذیر بودن حکومت بین المللی قانون [دوره 14، شماره 106، 1390]
 • صالحی، هادی شناسایی حقوقی اقلیت‌های درون گروه‌های اقلیت در اندیشه‌های آیلیت شاشار [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 211-235]
 • صالح مجد، حسن تاثیر سازمان ملل متحد در توسعه جایگاه حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صبوری پور، مهدی تأثیر میزان خطرپذیری افراد بر بازدارندگی مجازات نسبت به آنها [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 227-251]
 • صداقتی، علی قراردادهای اجباری [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • صد خسروی، معصومه آثار حقوقی الحاق ایران به موافقتنامه تریپس [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 241-264]
 • صفایی، سیدحسین مسئولیت مدنی سرپرستان در قبال اعمال زیان آور کودکان (بررسی تطبیقی و تحلیلی) [دوره 17، شماره 565، 1393]
 • صفایی، سید حسین نگاهی دیگر به ضابطه کفایت علم اجمالی در "مورد معامله":تفسیر ماده 216 قانون مدنی بر مبنای قاعده غرر [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • صفایی، سید حسین مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای غیرمنصفانگی شروط قراردادی در ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 43-70]
 • صفار، محمدجواد قانون "نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور" در بوته نقد و تحلیل [دوره 7، شماره 132، 1383]
 • صفار، محمد جواد بررسی خصیصه توکیل پذیری اقرار، شهادت و سوگند با نگاهی انتقادی به تبصره 2 ماده و 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب [دوره 3، شماره 127، 1379]
 • صفاری، علی تحولات پیش گیری از جرم و اهمیت آن [دوره 13، شماره 144، 1389]
 • صفاری، علی هم‌‌‌گرایی‌‌‌ دفاع مشروع و پیشگیری وضعی از جرم [دوره 16، شماره 588، 1392]
 • صفاری، علی توجیه یا دلیل آوری برای مجازات [دوره 8، شماره 135، 1384]
 • صفاری، علی نقش سیاست گذاری های دولتی بر تشدید روند کودک آزاری [دوره 12، شماره 141، 1388]
 • صفاری، علی روش زندگی و تاثیر گذاری بزه دیده بر وقوع جرم [دوره 8، شماره 134، 1384]
 • صفاری، علی حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی [دوره 7، شماره 133، 1383]
 • صفاری، علی بررسی مقایسه ای فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • صفاری، علی انتقادات وارده به پیشگیری وضعی از جرم [دوره 5، شماره 130، 1381]
 • صفاری، علی مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم [دوره 4، شماره 129، 1380]
 • صفاری، علی تاملی بر بزه دیدگی و انواع آن [دوره 6، شماره 131، 1382]
 • صفاری، علی تحلیلی بر آیین‌نامه کمیسیون عفو وتخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387در مقایسه با آیین‌نامه کمیسیون عفو ، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 16/5/1387 [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • صفاری، علی مفهوم تقارن بین عناصر مادی و معنوی در نگرش های مختلف منطقی (نگرش مناسب برای قانون گذاری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفائی، سیدحسین بررسی مفهوم و انواع نقض حق اختراع با توجه به رویکرد حقوق ایران و انگلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفری، محسن آثار غیرمالی تدلیس در باروری‌های پزشکی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 79-100]
 • صفری، محسن آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفری، ناهید مطالعه حقوق فرافردی: مبنایی برای دعاوی جمعی [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 273-295]
 • صفری، ناهید مطالعه تطبیقی دعوای نمونه در حقوق آلمان و ایران [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 213-238]
 • صفی زاده، فائزه تعامل سازمان بین المللی کار و سازمان تجارت جهانی در تضمین استانداردهای بنیادین کار (موضوع اعمال تحریم ها) [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 83-105]
 • صمصامی مهاجر، مریم غلبه موازین بین المللی حقوق بشری بر حاکمیت دولتها در پرتو دادگاه های نسل سوم [دوره 15، شماره 150، 1391]

ض

 • ضیایی بیگدلی، صادق تحلیل حقوقی موافقتنامه های تجاری منطقه ای در چارچوب سازمان تجارت جهانی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 219-244]

ط

 • طالبی، محمدحسین نقد و بررسی دلیل های رد و اثبات حقهای حیوانات و گیاهان در فرهنگ غرب و اسلام [دوره 16، شماره 153، 1392]
 • طالب‌احمدی، حبیب وضعیت حقوقی قرارداد نجات در حقوق دریایی ایران [دوره 17، شماره 563، 1393]
 • طالبیان، سید امیرحامد تحلیلی نظری و کاربردی بر چالش‌های نوین تحصیل ادله در داوری‌های بین‌المللی با رویکردی تطبیقی و انتقادی [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 234-259]
 • طالع زاری، علی نظام حاکم بر جرایم و مجازات ها در دوره هخامنشیان [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • طالقانی، داریوش انتقال قرارداد در تقابل بین اصول تعهدات و مقتضیات اقتصادی [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 141-169]
 • طاهری، آزاده السادات بررسی انتخاب آزادانه شغل در پرتو حق اشتغال [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • طاهری، آزاده سادات لغو برده‌داری از گذشته تا امروز: بازخوانی توسعه مفهوم برده‌داری در اسناد و آراء محاکم بین‌المللی [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 249-372]
 • طاهری، سهیل مقتضای اطلاق ضمان قراردادی [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • طباطبایی، سیدرضا ماهیت حق ناشی از قرارداد مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • طباطبایی حصاری، نسرین کارکردهای اقتصادی ثبت رسمی املاک در پرتو آموزه کارایی اقتصادی [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 311-336]
 • طباطبائی، سید محمدصادق بررسی تطبیقی وضعیت معامله وکیل برای موکل ناشناس در حقوق ایران و انگلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • طباطبائی حصاری، نسرین کارکرد «ثبت شرکتهای تجاری» در ایجاد اعتماد و امنیت قراردادی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 227-252]
 • طبری، حامد تبعیض مثبت : تبعیض عادلانه یا درمان اثرات تبعیض [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • طبرسا، غلامعلی تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طوسی، عباس متدولوژی "حقوق و اقتصاد" [دوره 14، شماره 106، 1390]

ع

 • عابدیان، میرحسین نحوه مقابله نظام های حقوقی با شروط ناعادلانه قراردادی وش کوت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایرانمنصور امینی- دکتر میرحسین عابدیان- سکینه کرمی [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • عابدیان، میرحسین تعهدات پیش قرارداری بیمه گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • عابدیان، میرحسین مفهوم "حقوق نرم" و مزایای آن در نظام حقوق تجارت بین الملل [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • عابدیان، میرحسین جایگاه مسئولیت محض در مسئولیت مدنی نسبت به صدمات بدنی و فوت [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • عابدیان کلخوران، میرحسین آثار تحریم بر قراردادهای تجاری بین المللی: نتایج عدم رفع تحریم‌های تجاریِ ناظر بر صادرات، علیرغم انتظار طرفین در زمان انعقاد قرارداد [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 147-169]
 • عابدیان کلخوران، میرحسین تحلیل حقوقی-اقتصادی قابلیت پذیرش خسارات مبتنی بر نفع عایدی ناقض قرارداد [(مقالات آماده انتشار)]
 • عابدینی، عبدالله اصول حاکم بر تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 233-258]
 • عادل، مرتضی منابع حقوق بیمه هوایی [دوره 17، شماره 565، 1393]
 • عادل، مرتضی استقلال و بی‌طرفی داور در داوری داخلی و داوری تجاری بین‌المللی [دوره 16، شماره 567، 1392]
 • عالی پناه، علیرضا بررسی شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوق عمومی در ایران [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 309-336]
 • عالی پناه، علیرضا وضعیت حقوقی اسقاط حق ارث از سوی وراث [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 159-178]
 • عالی پور، حسن سرکشی و قانون [دوره 13، شماره 104، 1389]
 • عالی پور، حسن سرکشی و قانون [دوره 13، شماره 103، 1389]
 • عالی پور، حسن سرکشی و قانون [دوره 13، شماره 102، 1389]
 • عامری، فائزه امر اخلاقی و حق [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 19-48]
 • عامری سیاهوئی، حمیدرضا طراحی فضاهای امن [دوره 14، شماره 145، 1390]
 • عباسی، اصلی پدیده‌شناسی تکوین حقوق نرم در چارچوب نظام هنجاری حقوق بین‌الملل [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 107-130]
 • عباسی، بیژن بین‌المللی شدن حقوق عمومی معاصر؛ جلوه‌ها و مصادیق [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 187-211]
 • عباسی، بیژن تحلیل حقوقی و آسیب شناسی ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیات وزیران و آثار مترتب بر آن [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 39-62]
 • عبدی، مونا تحلیل حقوقی-اقتصادی قابلیت پذیرش خسارات مبتنی بر نفع عایدی ناقض قرارداد [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدالکریمی، هیوا جستاری در نظریات مطرح در باب ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان با تأملی بر قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب1389 [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 11-33]
 • عبداللهی، افشین استنکاف مقامات قضائی از رسیدگی(تطبیق آن با قانون مجازات فرانسه) [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • عبداللهی، سید محمدعلی موازنۀ آرمان عدالت کیفری و موازین حقوقی: اِعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به اتباع دولت‌های غیرعضو [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 11-41]
 • عبداللهی، محسن استثنای تروریسم در قوانین مصونیت ایران، آمریکا و کانادا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 265-291]
 • عبداللهی، محسن قابلیت انتساب مسئولیت در رویه ی دیوان بین المللی دادگستری در پرتو قضیه ی ژئوساید(بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو) [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • عبدالله زاده ثانی، شیوا گارانتی از منظر حقوق اقتصادی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 115-138]
 • عبدالهی، افشین اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • عبدالهی، جوانمیر حقوق بین‌الملل و چند فرهنگی گرایی [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • عبدالهی، محسن تروریسم: نقض یا استثنای در حال ظهور اصل مصونیت قضایی دولت [دوره 16، شماره 153، 1392]
 • عبدالهی، محسن حمایت از حق حیات در عملیات انتظامی [دوره 13، شماره 144، 1389]
 • عبدالهی، محسن رویکردهای نظام مسئولیت بین المللی در جبران خسارات ناشی از اعمال منع شده در حقوق بین الملل [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • عبدالهی، محسن مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی برای واقعه منای سال 1394 [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 113-145]
 • عبدالهی، محسن پدیده‌شناسی تکوین حقوق نرم در چارچوب نظام هنجاری حقوق بین‌الملل [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 107-130]
 • عبدالهی، محسن اجرای موقت معاهدات در حقوق بین الملل [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 151-178]
 • عراقی، سیدعزت الله بررسی انتخاب آزادانه شغل در پرتو حق اشتغال [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • عرب، بهاره تأثیر نظریه منطقة الفراغ بر کلیات حقوق قراردادها با نگاهی خاص به قراردادهای اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزیزی، ستار بررسی جایگاه مادر ایرانی در انتقال تابعیت به طفل:نقدی بر ماده 976 قانون مدنی ایران و ماده واحده سال 1385 [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • عزیزی، ستار آثار الزام‌آور اظهارات نمایندگان دولت‌ها در رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزیز محمدی، فاطمه تحولات تفکیک قوا در پرتو حکمرانی تنظیمی [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 213-237]
 • عسکری، حکمت الله معاملات با حق استرداد در حقوق ایران [دوره 9، شماره 136، 1385]
 • عسکری، حکمت الله شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران [دوره 13، شماره 104، 1389]
 • عسکری، حکمت الله شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران [دوره 13، شماره 103، 1389]
 • عسکری، حکمت الله شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران [دوره 13، شماره 102، 1389]
 • عسکری، سید حکمت الله تحلیل درک قانونی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 293-320]
 • عسکری، سید حکمت الله مبانی و قلمرو تحدید حاکمیت اراده در حقوق رقابت [(مقالات آماده انتشار)]
 • عصاره، عبدالله حق دسترسی به اطلاعات در اینترنت؛ابزار تقویت مشارکت شهروندی [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • عقیقی، نگار اصول حاکم بر اعمال صلاحیت تجویزی در فضای مجازی [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • علامه، غلام حیدر اصل تحصیل دلیل به روش قانونی در حقوق کیفری افغانستان [دوره 10، شماره 138، 1386]
 • علیجانی، محسن مقایسه تطبیقی حق جایگزینی در تامین مالی پروژه محور با نهادهای سنتی حقوق مدنی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 261-285]
 • علیخانی، حمیدرضا قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی [دوره 13، شماره 144، 1389]
 • علیخانی، حمیدرضا حمایت ازسرمایه‌گذاری خارجی در معاهده منشور انرژی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 107-135]
 • علی دوستی شهرکی، ناصر خسارات تبعی در بیع بین المللی کالا [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 99-122]
 • علیزاده، عیسی مطالعه تطبیقی حیات جنین در اسلام و غرب [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 309-328]
 • علیزاده، مسعود تاثیر سازمان ملل متحد در توسعه جایگاه حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیزاده، مهدی خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 121-146]
 • علیزاده طباطبایی، سیدحسین ممنوعیت مطلق شکنجه: چشم‌اندازی اسلامی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 163-190]
 • علی منصوریان، ناصر جایگاه قوانین آزمایشی در حقوق عمومی ایران [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • عمروانی، رحمان مطالعه تطبیقی پیش بینی نقض قرارداد [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • عنایت، سید حسین محرمانه یا آشکار بودن داوری تجاری [دوره 2، شماره 126، 1378]

غ

 • غریبی، احمد مطالعه تطبیقی حیات جنین در اسلام و غرب [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 309-328]
 • غضنفری، کلثوم مطالعۀ تطبیقی حقوق و وظایف اعضای خانواده در دین زردشتی و اسلام [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 179-200]
 • غضنفری، هنگامه نقش سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در تحکیم صلح [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • غفاری، هدی نگاهی دوباره به برداشتهای شکلی و ماهوی از حاکمیت قانون [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • غفوری، افسون اصل مشارکت عمومی برای حفظ منابع آبی در آئینه قوانین و مقررات [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 245-272]
 • غفوری، زینب جایگاه دفاع استفادۀ آزمایشی از اختراع در دعوای نقض حق اختراع: استثنایی مطلق یا مقید؟ [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 157-186]
 • غفوری اصل، غزل لزوم احیای دادگاه‌های تجاری در ایران [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 35-57]
 • غلامی، جهانبخش پیمانکار نهاد حقوقی مدنی یا تجاری [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • غلامی، حسین سیاست کیفری سلب توان بزهکاری [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • غلامی، حسین خوانشی تلفیقی از مفهوم جرم و نقش آن در کاربست تدابیر پیشگیرانه برای جرایم حکومتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامی، نبی اله خوانشی تلفیقی از مفهوم جرم و نقش آن در کاربست تدابیر پیشگیرانه برای جرایم حکومتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامعلی زاده، محمد اجاره فرعی و انتقال عقد اجاره در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 185-208]
 • غلامعلی زاده، محمد نقش فعال موتوری در ایجاد ضرر [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • غمامی، مجید مقایسه تطبیقی حق جایگزینی در تامین مالی پروژه محور با نهادهای سنتی حقوق مدنی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 261-285]
 • غنی زاده، زهرا تعیین مؤلفه های حضانت در بستر مصالح عالیه کودک [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 299-324]
 • غنی زاده بافقی، مریم تعیین مؤلفه های حضانت در بستر مصالح عالیه کودک [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 299-324]
 • غنی‌زاده بافقی، مریم فلسفه قاعده مقابله با خسارات [دوره 15، شماره 148، 1391]

ف

 • فاخری، نریمان حقوق و تکالیف دولتها در فضا از منظر حقوق بین الملل [(مقالات آماده انتشار)]
 • فاضلی، مرجان نقش داوری های سرمایه گذاری بین المللی در تفسیر اصل احتیاطی در اختلافات نفتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فاضل مطلق، سوگل مکانیزم های استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی در صنعت بالادستی نفت و گاز [دوره 16، شماره 152، 1392]
 • فتحی، محمدجواد "جرم وهمی"در مقایسه با مفاهیم مشابه [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • فتحی، محمد جواد موضوع جعل و تزویر [دوره 14، شماره 145، 1390]
 • فخاری، امیرحسین سخنی درباره رایی که در زمینه مسوولیت متصدی حمل و نقل دریایی صادر شده است [دوره 12، شماره 141، 1388]
 • فخاری، امیرحسین نگاهی به رای اصراری شماره 3 مورخ سال 1377 هیات عمومی دیوان عالی کشور در زمینه انعقاد حمل و نقل توسط نماینده [دوره 4، شماره 129، 1380]
 • فخاری، امیرحسین در صورتی که برات دهنده ورشکسته شود؛آیا دارنده برات به عنوان طلبکار ممتاز شناخته می شود؟ [دوره 1، شماره 118، 1373]
 • فخاری، امیرحسین ضامن در چک [دوره 1، شماره 124، 1377]
 • فخاری، امیر حسین تاریخ صدور چک چه تاریخی است [دوره 5، شماره 130، 1381]
 • فخاری، امیر حسین مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • فخاری، لیلا بررسی تطبیقی ضرورت‌های ناشی از برقراری نظام خاص حمایتی از طرح‌های مد [دوره 19، شماره 76، 1395، صفحه 37-56]
 • فدایی جویباری، معصومه بررسی اصل 177 قانون اساسی با تاکید بر مذاکراتشورای بازنگری قانون اساسی [دوره 16، شماره 153، 1392]
 • فدک، عبدالرسول حقوق شرکتها در انگلستان [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • فریادی، مسعود مبنای اکولوژیک اصل عمومی بودن وظیفه حفاظت محیط زیست [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 207-232]
 • فرج الهی، رضا تاثیر جرم شناسی اثبات گرا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی [دوره 13، شماره 104، 1389]
 • فرج الهی، رضا تاثیر جرم شناسی اثبات گرا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی [دوره 13، شماره 103، 1389]
 • فرج الهی، رضا تاثیر جرم شناسی اثبات گرا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی [دوره 13، شماره 102، 1389]
 • فرج مهرابی، حسن قراردادهای نفتی مشارکت ‌در‌ تولید و بیع متقابل از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 17، شماره 564، 1393]
 • فرج مهرابی، حسن قراردادهای نفتی مشارکت در تولید و بیع متقابل از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 17، شماره 564، 1393]
 • فرجیها، محمد موقعیت زنان بزه دیده خشونت خانوادگی در فرایندهای میانجی گری سنتی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 131-152]
 • فرجیها، محمد جلوه های عوام گرایی در سیاستهای کیفری مواد مخدر [دوره 17، شماره 564، 1393]
 • فردروس، آلفرد اصول کلی حقوق بین الملل در نظام منابع حقوق بین الملل عمومی [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • فریدزاده، غزاله انواع روش‌های دسترسی به دادرس اساسی با تأکید بر دادخواهی اساسی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 321-372]
 • فرزانه، عبدالحمید گستره ی مستثنیات ممنوعیت تجزیه ی تعهد درحقوق ایران و برخی نظام های حقوقی دیگر [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 349-372]
 • فرهادنیا، سعید بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال گروههای تروریستی [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 71-90]
 • فرهمند فر، حیدر مطالعه تطبیقی ادله علمی در نظام دادرسی کیفری ایران و انگلستان با تأکید بر جرائم علیه تمامیت جسمانی [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 205-227]
 • فروتن، مصطفی فاعل معنوی در حقوق کیفری ایران [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 11-34]
 • فروزان بروجنی، فرناز بررسی تطبیقی تقصیر نابخشودنی زیان دیدگان ممتاز در حوادث رانندگی و کار [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 35-60]
 • فروغی، فضل الله صلاحیت کیفری مراجع قضایی در فضای سایبر [دوره 15، شماره 149، 1391]
 • فیض، سید رضا رویکرد عرفان به تعیین و اعمال مجازات با تکیه بر آرای ابن عربی و مولانا [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 85-93]
 • فیض الهی، نجات شرایط قانونی اهدا کنندگان و دریافت کنندگان جنین در حقوق ایران [دوره 13، شماره 104، 1389]
 • فیض الهی، نجات شرایط قانونی اهدا کنندگان و دریافت کنندگان جنین در حقوق ایران [دوره 13، شماره 103، 1389]
 • فیض الهی، نجات شرایط قانونی اهدا کنندگان و دریافت کنندگان جنین در حقوق ایران [دوره 13، شماره 102، 1389]
 • فضائلی، مصطفی تأملی بر نقش دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی درتوسعه و تحول نظام بین‌المللی حمایت از حقوق اقلیت‌ها [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 179-202]
 • فضائلی، مصطفی نظریه‌ی جنگِ حقوقی و آینده‌ی حقوق بین‌الملل: حقوق ابزار صلح یا جنگ؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • فقیهی، سید رضا نیابت قضائی در حقوق کیفری ایران [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 193-216]
 • فلاح خاریکی، دکتر مهدی مطالعه‌ی تطبیقی مفهوم و کارکرد «دوست دادگاه» در حقوق ایران و کامن لا [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 286-307]
 • فلاح زاده، علی محمد عدالت رویه ای و تکلیف به بیان دلایل تصمیات اداری:رویکردی حق بنیاد [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • فلدمن، ژان فلیپ تفکیک قوا و مشروطه گرایی، افسانه و واقعیت یک دکترین و نقدهای [دوره 13، شماره 144، 1389]
 • فلسفی، هدایت الله تحولات دادگستری بین المللی [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • فلسفی، هدایت الله معرفی کتاب حقوق بین المللی معاهدات (کتاب سال تشویقی 1380) [دوره 7، شماره 133، 1383]
 • فلسفی، هدایت الله روشهای شناخت حقوق بین الملل شناخت منطقی حقوق بین الملل [دوره 6، شماره 115، 1371]
 • فلسفی، هدایت الله ملل متحد و آرمان بشریت [دوره 5، شماره 130، 1381]
 • فلسفی، هدایت الله اجرای مقررات حقوق بین الملل [دوره 1، شماره 118، 1373]
 • فلسفی، هدایت الله گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود [دوره 1، شماره 118، 1373]
 • فلسفی، هدایت الله تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه بین المللی [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • فلسفی، هدایت الله گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه(2000-1990) [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • فلسفی، هدایت الله روشهای شناخت حقوق بین الملل [دوره 1، شماره 112، 1370]
 • فلسفی، هدایت الله جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر [دوره 1، شماره 119، 1375]
 • فلسفی، هدایت الله شناخت حقوق نرم در سیستم حقوق بین الملل [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • فلسفی، هدایت الله روشهای شناخت منطقی حقوق بین الملل تفسیر و اجراء مقررات حقوق بین الملل [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • فلسفی، هدایت الله گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • فلسفی، هدایت اله شرح قانون مدنی یا حقوق مدنی؟ نیم نگاه به کتاب «مختصر حقوق مدنی» تألیف دکتر محمد علی موحد [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 11-18]
 • فنازاد، رضا ماهیت ویژه ی صلاحیت اختیاری و روش های نظارت بر آن در بستر حقوق عمومی مدرن [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • فهیمی، صدیقه هیأت حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین‏المللی [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قاری سیدفاطمی، سیدمحمد رویکرد مسئولیت انفرادی و عملیات حفظ صلح ملل متحد [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • قاری سیدفاطمی، سیدمحمد حوزه ی عمومی در افق فلسفه ی سیاسی افلاطون [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • قاری سیدفاطمی، سیدمحمد حق حیات [دوره 3، شماره 128، 1379]
 • قاری سید فاطمی، سیدمحمد ماهیت حق بر محیط زیست [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • قاری سید فاطمی، سید محمد توسعه قلمرو و تضمین محدودیت:آزادی بیان در آیینه حقوق بشر معاصر مبانی نظری و پیامدهای حقوقی [دوره 8، شماره 134، 1384]
 • قاری سید فاطمی، سید محمد عدالت رویه ای و تکلیف به بیان دلایل تصمیات اداری:رویکردی حق بنیاد [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • قاری سید فاطمی، سید محمد رویکردی عدلیه‌ای به نظریه مقاصد و پیامدهای حقوق بشری [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 11-38]
 • قاری سید فاطمی، سید محمد مبانی توجیهی- اخلاقی حقوق بشر معاصر [دوره 5، شماره 130، 1381]
 • قاری سید فاطمی، سید محمد تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد، آزادی، برابری و عدالت [دوره 4، شماره 129، 1380]
 • قاری سید فاطمی، سید محمد ساز و کارهای حمایت از حقوق کارگران در سازمان جهانی تجارت [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • قاری سید فاطمی، سید محمد ویتگنشتاین متأخر و حقوق [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 65-88]
 • قاری سید فاطمی، سید محمد مدل اشمیتی حقوق بین‌الملل؛ خودسازگی مفهومی و نابسندگی مبنایی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 61-96]
 • قاسمی، غلامعلی نسبت حق تعیین سرنوشت و دموکراسی از منظر حقوق بین الملل [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی، مجتبی کاربرد اوراق بهادار در تامین مالی پروژه [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی حامد، عباس استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار [دوره 14، شماره 145، 1390]
 • قاسمی حامد، عباس پیش گیری از ورود خسارت به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری [دوره 13، شماره 143، 1389]
 • قاسمی حامد، عباس جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر برای شناسایی باغ در محدوده و حریم شهر [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • قاسمی حامد، عباس قواعد حاکم بر فعالیت سرمایه‌گذار خارجی در بازار سرمایه کشور [دوره 16، شماره 588، 1392]
 • قاسمی حامد، عباس حقوق اقتصادی [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 31-55]
 • قاسمی حامد، عباس لزوم احیای دادگاه‌های تجاری در ایران [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 35-57]
 • قاسمی حامد، عباس حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه [دوره 10، شماره 138، 1386]
 • قاسمی حامد، عباس متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق فرانسه [دوره 12، شماره 141، 1388]
 • قاسمی حامد، عباس ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حاکم بر تبلیغ در فضای مجازی در چارچوب حقوق مصرف [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 91-115]
 • قاسمی حامد، عباس نظارت پذیری شورای اسلامی شهر در چهارچوب حقوق شهری [دوره 4، شماره 129، 1380]
 • قاسمی حامد، عباس وصول همزمان عوارض شهرداری و جریمه های مندرج در آرا صادره کمیسیون های موضوع ماده صد قانون شهرداری [دوره 6، شماره 131، 1382]
 • قاسمی حامد، عباس راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها [دوره 1، شماره 124، 1377]
 • قاسمی حامد، عباس ماهیت حق ناشی از قرارداد مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • قاسمی حامد، عباس نظریه ی نقض کارآمد قرارداد مطالعه ی تطبیقی و انتقادی در حقوق آمریکا [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • قاسمی حامد، عباس آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • قاسمی حامد، عباس گارانتی از منظر حقوق اقتصادی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 115-138]
 • قاسمی حامد، عباس ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قرارداد های بانکی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 119-146]
 • قاسمی حامد، عباس بررسی مفهوم مصرف کننده در بورس اوراق بهادار [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی عهد، وحید تعهد بیمه گذار به خودداری از اظهار نادرست در مرحله ی مذاکرات پیش قراردادی [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • قاضی زاده، محمدکاظم امکان‌سنجی فقهی تعیین میزان دیه اقلیت‌های دینی با توجه به حکم حکومتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدک، عبدالرسول وابستگی قراردادها در زمینه اعتبارات مصرفی حقوق فرانسه(2) [دوره 4، شماره 129، 1380]
 • قدک، عبدالرسول توصیف و حقوق بین الملل خصوصی [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • قدک، عبدالرسول تعریف مصرف کننده [دوره 3، شماره 127، 1379]
 • قدک، عبدالرسول وابستگی قراردادها در زمینه اعتبارات مصرفی حقوقی فرانسه [دوره 1، شماره 123، 1377]
 • قربانی زلیخائی، مجید سرمایه‌گذاری ثالث در داوری تجاری بین المللی(TPF) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرجه لو، علیرضا امارت قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلیس [دوره 12، شماره 141، 1388]
 • قرچه لو، علیرضا ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و انگلستان [دوره 13، شماره 105، 1389]
 • قلی زاده پاشا، عیسی قرارداد اختیار معامله سهام در نظام حقوقی ایران [دوره 16، شماره 153، 1392]
 • قماشی، سعید پیشگیری شناختی [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 299-323]
 • قماشی، سعید از جرم شناسی علت شناختی تا جرم شناسی شناختی [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 247-271]
 • قنبری، عباس تناسب کالاهای موضوع قرارداد با اهداف شخصی خریدار [دوره 13، شماره 104، 1389]
 • قنبری، عباس تناسب کالاهای موضوع قرارداد با اهداف شخصی خریدار [دوره 13، شماره 103، 1389]
 • قنبری، عباس تناسب کالاهای موضوع قرارداد با اهداف شخصی خریدار [دوره 13، شماره 102، 1389]
 • قنبری، کیومرث آسیب‌شناسی کارکرد مراجع سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در حوزۀ آموزش عالی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 273-292]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر معیارهای تعیین بار اثبات دعوی در نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر اقامه ی دعوا علیه بنگاه های چندملیتی: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، چالش ها  [دوره 17، شماره 565، 1393]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر بیانه اصول حاکم بر شکل گیری حقوق بین الملل عرفی عام [دوره 3، شماره 128، 1379]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر قواعد حاکم بر مجوز واردات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر نقش اقدامات مبتنی بر روش ها و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول(NPRPPMs) در حفاظت از محیط زیست جهانی و موانع اعمال آن ها در"WTO" [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • قنبری جهرمی، محمد جعفر رویکرد سازمان تجارت جهانی نسبت به اصل شفافیت [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 273-297]
 • قنبری جهرمی، محمد جعفر تحول نظام مسئولیت بین المللی دولت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 145-181]
 • قنبری جهرمی، محمد جعفر تعریف و منابع حقوق بین الملل اقتصادی [دوره 2، شماره 125، 1378]
 • قنبری جهرمی، محمد جغفر حمایت ازسرمایه‌گذاری خارجی در معاهده منشور انرژی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 107-135]
 • قنواتی، جلیل عقد ضمان به مثابه وثیقۀ عینی [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 89-111]
 • قیوم زاده، محمود بررسی موارد سقوط حق حبس در نکاح [دوره 15، شماره 149، 1391]

ک

 • کابری، محمد مجد تأثیر حاکمیت اراده در صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 303-328]
 • کارگری، نوروز دیوانه یا بد ؟(کودک کشان، جنسیت و دادگاهها) [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • کارگری، نوروز جنگ با تروریسم با نبرد با عدالت [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • کارگر چیگانی، محمد علی بررسی نقش تحلیل‌های اقتصادی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها با تأکید بر قراردادهای مصرف کننده [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 11-38]
 • کاری یو، روبر مداخله روان شناختی- اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه [دوره 5، شماره 130، 1381]
 • کاشانی، سید صادق احترام به حق مالکیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 171-193]
 • کاشانی، سیدمحمود نارسایی حقوقی بانکداری در ایران [دوره 8، شماره 135، 1384]
 • کاشانی، سید محمود حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهر سازی [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • کاشانی، محمود ضمانت نامه بانکی [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • کاظمی، قباد جرم انگاری های جدید در حقوق کیفری ایران در پرتو جرایم سازمان یافته ی فراملی [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • کاظمی ابدی، علی رضا مفهوم مخاصمه مسلحانه غیربین المللی در عرف حقوق بین الملل بشردوستانه [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 325-347]
 • کاظمی آهوئی، نجمه تحلیل اعتبار شرط عدم رقابت در قراردادهای کار [دوره 17، شماره 563، 1393]
 • کاظمی نجف آبادی، عباس مبانی قاعده ی نقض قابل پیش بینی [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • کالون، کرگ تاریخچه مفهوم جامعه مدنی و حوزه عمومی [دوره 13، شماره 143، 1389]
 • کاویار، حسین قبولی شخص ثالث در در اسناد تجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کبگانی، محمد حسن انواع روش‌های دسترسی به دادرس اساسی با تأکید بر دادخواهی اساسی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 321-372]
 • کدیور، حسام بررسی و تحلیل «قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد راجع‌به ورشکستگی‌های فرامرزی» با نگاهی به حقوق ایران [دوره 16، شماره 567، 1392]
 • کردزنگنه، مصطفی ایراد عدم استماع در حقوق فرانسه و ایران [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 11-29]
 • کردونی، ندا چند فرهنگ‌گرایی، دولت و حقوق اقلیت‌ها [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 65-93]
 • کرمی، حامد حقوق حاکم بر اموال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 337-361]
 • کرمی، سکینه نحوه مقابله نظام های حقوقی با شروط ناعادلانه قراردادی وش کوت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایرانمنصور امینی- دکتر میرحسین عابدیان- سکینه کرمی [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • کرمی، موسی تأملی بر نقش دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی درتوسعه و تحول نظام بین‌المللی حمایت از حقوق اقلیت‌ها [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 179-202]
 • کریمی، سیامک اعمال یکجانبه دولت‌ها به عنوان منبع تعهد بین‌المللی در حقوق بین‌الملل [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 289-313]
 • کریمی، سیامک آثار الزام‌آور اظهارات نمایندگان دولت‌ها در رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، عباس سرمایه‌گذاری ثالث در داوری تجاری بین المللی(TPF) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلانتری، کیومرث افق های اعمال کیفر در تعدد مادی جرم(افعال مختلف،عناوین متفاوت)با تاکید بر حقوق ایران و مصر [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • کلرپونتورو، ماری سه تفسیر از جهانی شدن حقوق نگرش انتقادی بر جهش های حقوق عمومی [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • کلکلی، الیاس وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمالی، علی رویکرد گونه محور در حمایت بین المللی از تنوع زیستی:حفاظت و بهره برداری از گونه های مهاجر در حقوق بین الملل [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • کیهانلو، فاطمه حملات سایبر به مثابه توسل به زور در سیاق منشور سازمان ملل متحد [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 193-208]
 • کیهانلو، فاطمه جایگاه مرتکبان جرایم تروریستی در احراز وضعیت پناهندگی [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 315-337]
 • کوثری، وحید نظریه‌ی جنگِ حقوقی و آینده‌ی حقوق بین‌الملل: حقوق ابزار صلح یا جنگ؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوثری، وحیدو پیمان جهانی محیط زیست؛ از قوام نیافتگی منابع تا توسعه‌ی هنجارهای زیست محیطی ملل متحد [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوشا، جعفر نگرشی بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین در معاهدات بین المللی [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • کوشا، جعفر استنکاف مقامات قضائی از رسیدگی(تطبیق آن با قانون مجازات فرانسه) [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • کوشا، جعفر تحریک به خودکشی؛ جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی [دوره 16، شماره 567، 1392]
 • کوشا، جعفر نوآوری قانون جزای جدید فرانسه [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • کوشا، جعفر گسترش قاچاق مشروبات الکلی و سیاست جنایی ایران در پیش گیری . مقابله با آن [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • کوشا، جعفر اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین المللی کیفری [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • کوشا، جعفر جهانی شدن مفهوم طفل در بستر حقوق کیفری [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • کوشا، جعفر فرضیه حقوق کیفری منطقی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 101-126]
 • کوشکی، غلامحسین بررسی جایگاه سازمانی دادستان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 13، شماره 104، 1389]
 • کوشکی، غلامحسین بررسی جایگاه سازمانی دادستان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 13، شماره 103، 1389]
 • کوشکی، غلامحسین بررسی جایگاه سازمانی دادستان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 13، شماره 102، 1389]
 • کوشکی، مصطفی قواعد حاکم بر ورشکستگی شرکت‌های تجارتی از منظر حمایت از نیروی کار [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گرجی، علی اکبر تکثیر و تنوع هنجاری در حقوق اساسی فرانسه (منابع نظارت بر مصوبات پارلمان) [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • گرجی، علی اکبر نقش افراد، احزاب و گروه های سیاسی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 566، 1393]
 • گرجی، علی اکبر حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: امکان سنجی یک نظریه [دوره 11، شماره 140، 1387]
 • گرجی، علی اکبر حقوق عمومی و حقوق خصوصی: دوگانگی یا یگانگی" [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • گرجی ازندریانی، علی اکبر تبعیض مثبت : تبعیض عادلانه یا درمان اثرات تبعیض [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • گرجی ازندریانی، علی اکبر اصل برابری در استفاده از خدمات عمومی: مطالعه در حقوق ایران با نگاهی به آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر [(مقالات آماده انتشار)]
 • گرجی ازندریانی، علی اکبر شورای نگهبان به مثابه سوزنبان قانون اساسی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 153-180]
 • گرجی اَزَندَریانی، علی اکبر آمبودزمان: هم سنجی سامانه های ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • گروس اسپیل، هکتور جهانی شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی [دوره 6، شماره 131، 1382]
 • گسن، رمون آیا جرم وجود دارد؟ [دوره 3، شماره 127، 1379]
 • گل پرور، حسن گسترش قاچاق مشروبات الکلی و سیاست جنایی ایران در پیش گیری . مقابله با آن [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • گلدوست، رجب صلاحیت تخصصی یا اختصاصی محاکم [دوره 15، شماره 149، 1391]
 • گلدوست جویباری، رجب اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • گلدوست جویباری، رجب نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم [دوره 17، شماره 566، 1393]
 • گلدوست جویباری، رجب تعویق صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 137-167]
 • گلدوست جویباری، رجب مطالعه تطبیقی ادله علمی در نظام دادرسی کیفری ایران و انگلستان با تأکید بر جرائم علیه تمامیت جسمانی [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 205-227]
 • گلدوست جویباری، رجب مرحله پیش از محاکمه در دادرسی ویژه نوجوانان [دوره 7، شماره 132، 1383]
 • گلدوست جویباری، رجب تعلیق تعقیب دعوای کیفری: جلوه ای از توافقی شدن آیین دادرسی کیفری [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • گلدوست جویباری، رجب نقش دادستان در پیش گیری وضعی از جرم(با تاکید بر ویژگی مکانی جرایم) [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • گلدوست جوبیاری، رجب عوامل انسانی اطاله دادرسی در امور کیفری [دوره 12، شماره 141، 1388]
 • گلشنی، عصمت آثار تحریم بر قراردادهای تجاری بین المللی: نتایج عدم رفع تحریم‌های تجاریِ ناظر بر صادرات، علیرغم انتظار طرفین در زمان انعقاد قرارداد [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 147-169]
 • گلنون، مایکل پوچی قاعده آمره در حقوق بین الملل [دوره 12، شماره 141، 1388]
 • گهرسود فرد، نسیم امتیازات و انواع سهام‌ ممتاز [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 307-332]
 • گودرزی، زهرا جایگاه رهن دین در سرمایه گذاری و تامین منابع مالی با نگاهی اجمالی به رهن دین در صنعت نفت [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 43-64]

ل

 • لاگارد، پل کنوانسیون لاهه سیزدهم ژانویه 2000 ناظر بر حمایت بین المللی از اشخاص بزرگسال [دوره 3، شماره 127، 1379]
 • لاینز، دیوید قضاوتهای اخلاقی و قوانین [دوره 1، شماره 112، 1370]
 • لسانی، سید حسام الدین رویکرد حقوق بین الملل بشر دوستانه به مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 329-355]
 • لسانی، مهسا معیارهای انطباق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 259-282]
 • لطیفیان، محمدحسین شرکت های چند ملیتی و محدودیت های حقوق بشری [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • لقمانی، سلیم تکاپو در جهت مشروعیت دموکراتیک؟ [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • لواسور، ژرژ سیاست جنایی [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • لور ماتیو ایزورش، ماری شخص ثالث؛ولی از نوع دیگرماری لور ماتیو-ایزورش [دوره 8، شماره 135، 1384]

م

 • مارک سورل، ژان دیوان بین المللی دادگستری و حل مسالمت آمیز اختلافات [دوره 1، شماره 124، 1377]
 • مارک سورل، ژان سرانجام قواعد بین المللی در حقوق داخلی در چارچوب اروپا [دوره 1، شماره 124، 1377]
 • مافی، همایون مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی داوران [دوره 17، شماره 566، 1393]
 • میان آبادی، حجت ماهیت و موضوعات حقوقی کلیدی موافقت‌نامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 291-326]
 • متانی، محمدعلی حقوق تنظیمی بانکی و آسیب‌های آن در نظام بانکی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجتهدزاده، سپنتا ارتباط میان حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی در آینة رویة دیوان بین‌المللی دادگستری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجد، نبی اله حقوق و تکالیف دولتها در فضا از منظر حقوق بین الملل [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجدزاده، غزال دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • مجدزاده، غزال دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • مجروحی سردرود، جواد تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محبی، محسن قرارداد اختیار معامله سهام در نظام حقوقی ایران [دوره 16، شماره 153، 1392]
 • محبی، محسن پاسخ‌هایی جدید به سؤال‌هایی قدیمی: درس‌هایی از آرای کادی [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 31-67]
 • محبی، محسن جهان سوم، به مثابه یک نظام حقوقی بین المللی [دوره 1، شماره 112، 1370]
 • محبی، محسن رژیم قانون حاکم دیوان داوری ایران- ایالات متحده در دعاوی نفتی و تاثیر آن در روند داوری بین المللی [دوره 2، شماره 126، 1378]
 • محبی، محسن تحول مفهوم دفاع مشروع: حقوق بین‌الملل و بازیگران غیردولتی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 89-113]
 • محبی، محسن لزوم تشکیل رکن تجدیدنظر در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 357-382]
 • محسنی، حسن رویکردی تطبیقی بر دعوی تقابل [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 167-198]
 • محسنی، حسن استقلال حقوق دادرسی از حقوق مالیاتی (بررسی ضمانت اجرای نقض تکلیف مالیاتی وکیل دادگستری) [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 237-264]
 • محسنی، حسن امکان صدور «رای شفاهی» و ارزش «اعلام رای» در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 127-150]
 • محسنی، فرید تاثیر متقابل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 353-381]
 • محسنی دهکلانی، محمد تحلیل پدیده حیوان آزاری در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 113-136]
 • محقق داماد، دکتر سیدمصطفی مطالعه ی تطبیقی اسباب زوال ایجاب [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • محقق داماد، دکتر سیدمصطفی منطق حاکم بر تعارض قوانین در داوری‌های تجاری بین المللی و تنافی ادله در اصول فقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • محقق داماد، دکتر سیدمصطفی تأثیر نظریه منطقة الفراغ بر کلیات حقوق قراردادها با نگاهی خاص به قراردادهای اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • محقق داماد، سیدمصطفی تحولات اجتهاد شیعی در قرن معاصر؛حوزه ها، مکتب ها و روش ها - فقه سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • محقق داماد، سیدمصطفی نوآوری های طباطبائی یزدی در وکالت و نقد آن [دوره 16، شماره 153، 1392]
 • محقق داماد، سیدمصطفی نوآوری‌های سید طباطبایی یزدی در مورد ضمان عقدی (2) [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 11-29]
 • محقق داماد، سیدمصطفی تحولات اجتهاد شیعی: سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها [دوره 9، شماره 136، 1385]
 • محقق داماد، سیدمصطفی تعهد به نفع شخص ثالث از نظر شیخ انصاری و دکترین های حقوقی [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • محقق داماد، سیدمصطفی تدوین و تحول علم "سیر"(حقوق بین الملل اسلامی) [دوره 1، شماره 124، 1377]
 • محقق داماد، سید مصطفی وضعیت حقوقی معامله فضولی مسبوق به منع [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 23-33]
 • محقق داماد، سید مصطفی تحولات اجتهاد شیعی: مکتب ها، حوزه ها و روش ها(4) (احکام تکلیفی و احکام وضعی از نظر محقق خراسانی) [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • محقق داماد، سید مصطفی تحولات اجتهاد شیعی: سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها(2) [دوره 10، شماره 138، 1386]
 • محقق داماد، سید مصطفی تحولات اجتهاد شیعی، سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها(3) [دوره 12، شماره 141، 1388]
 • محقق داماد، سید مصطفی تحولات اجتهاد شیعی: مکتب ها، حوزه ها و روش ها (5) اجتهاد بر محور عدالت و کرامت بشری [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • محقق داماد، سید مصطفی نوآوری های سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در ضمان عقدی 1 [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 11-34]
 • محقق داماد، سید مصطفی حق تقدم:احکام و آثار آن در حقوق اسلامی [دوره 4، شماره 129، 1380]
 • محقق داماد، سید مصطفی تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی [دوره 7، شماره 132، 1383]
 • محقق داماد، سید مصطفی تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی و مفهوم اسلامی آن [دوره 1، شماره 119، 1375]
 • محقق داماد، سید مصطفی حقوق جزای کلیسای کاتولیک [دوره 3، شماره 127، 1379]
 • محقق داماد، سید مصطفی اصل لزوم در عقود و مجاری آن در فقه امامیه [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • محقق داماد، سید مصطفی حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟ [دوره 2، شماره 125، 1378]
 • محقق داماد، سید مصطفی مفهوم قرینه و نقش آن در فهم معنای یک متن [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 71-98]
 • محقق داماد، سید مصطفی بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 11-34]
 • محقق داماد، سید مصطفی واکاوی جایگاه حق بر چانه زنی مصرف کننده محصولات دارویی و درمانی در حقوق ایران و فقه امامیه با رویکردی به اسناد اتحادیه اروپا [(مقالات آماده انتشار)]
 • محقق داماد، سید مصطفی حق بر انجمن‌های حمایت کننده از حقوق مصرف کننده محصولات پزشکی و دارویی در حقوق ایران و فقه امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • محقق داماد، مصطفی قضاوتهای اخلاقی و قوانین [دوره 1، شماره 112، 1370]
 • محقق داماد، مصطفی اقرار ناشی از اختیار [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • محلی، محمد عقد ضمان به مثابه وثیقۀ عینی [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 89-111]
 • محمدی، سارا نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 63-85]
 • محمدی، شهرام نقض بی طرفی و عدم استقلال قاضی؛جلوه ای از اقدام مخل دادرسی عادلانه [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • محمدی، عمران بررسی آمبودزمان اروپایی و تاثیر آن بر شفافیت در نهادهای اتحادیه [دوره 16، شماره 588، 1392]
 • محمدی، قاسم اچ.ال.ای.هارت و آموزه های رکن روانی و مسئولیت کیفری [دوره 11، شماره 140، 1387]
 • محمدی، مجتبی رابطه‌ی سببیت بین افشای اطلاعات و انعقاد قرارداد بیمه‌ی دریایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، محمدرضا جایگاه مسئولیت محض در مسئولیت مدنی نسبت به صدمات بدنی و فوت [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • محمد زاده، علی تهاتر قضایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدعلیان، منا چالش های نظام مسئولیت زیست محیطی دولت حامی در قبال آلودگی های ناشی از معدنکاوی در بستر عمیق دریا [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 195-218]
 • محمودی، اصغر نظام بین المللی ثبت اختراع : زمینه ها و ضرورت ها [دوره 9، شماره 136، 1385]
 • محمودی، اصغر شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و ادره ثبت اختراعات [دوره 8، شماره 135، 1384]
 • محمودی، جواد تحولات مربوط به قلمرو و بازنگری قضایی در پرتو رویه های قضایی انگلستان و فرانسه [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • محمودی، جواد چگونگی کنترل صلاحیت های گزینشی در پرتو آرای شورای دولتی فرانسه [دوره 14، شماره 106، 1390]
 • محمودی، سید هادی داعش و مسئله تشکیل دولت مطابق با نظم وستفالیایی [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 175-200]
 • محمودی، سید هادی ارزیابی مشروعیت آزمایش های هسته ای و موشکی کره شمالی در حقوق بین الملل [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 363-387]
 • محمودی، سید هادی امکان سنجی گذار به حقوق طبیعی در روابط بین الملل [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 265-290]
 • محمودیان، علی اصلاحات ارضی در خالصجات [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمودی کردی، زهرا نقش اقدامات مبتنی بر روش ها و فرایندهای تولید غیر مرتبط با محصول(NPRPPMs) در حفاظت از محیط زیست جهانی و موانع اعمال آن ها در"WTO" [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • محمودی کردی، زهرا چالش های نظام مسئولیت زیست محیطی دولت حامی در قبال آلودگی های ناشی از معدنکاوی در بستر عمیق دریا [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 195-218]
 • مخبر، محمد امکان سنجی ایجاد نهاد تجدیدنظر در پرتو ارزیابی انتقادی نظام ابطال آرای ایکسید (ICSID) و تجربه موفق هیأت تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 11-41]
 • مختاری، مهدی سیرتحول نظام انتخابات پارلمانی در ایران [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • مختاری، مهرناز ضمانت اجراهای حقوق تصویری ستارگان در حقوق ایران [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 261-288]
 • مختاری دستنائی، امین حقوق حاکم بر اموال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 337-361]
 • مددکار حق جو، مهناز تحلیل حقوقی و آسیب شناسی ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیات وزیران و آثار مترتب بر آن [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 39-62]
 • میری، حمید قبولی شخص ثالث در در اسناد تجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادی برلیان، مهدی مفهوم و جایگاه اصل تناسب در حقوق اداری با نگاه ویژه به نظام حقوقی اتحادیه اروپایی [دوره 17، شماره 566، 1393]
 • مرادخانی، فردین مبانی و ریشه های شکل گیری نظریه مصلحت دولت [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 239-259]
 • مرادی یکجفتی، نیکزاد اصل برابری در استفاده از خدمات عمومی: مطالعه در حقوق ایران با نگاهی به آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر [(مقالات آماده انتشار)]
 • مردانی، نادر حق سرمایه گذار خارجی در اقامه ی مستقیم دعوا علیه دولت میزبان بر  اساس مکانیزم حل و فصل اختلافات معاهده منشور انرژی [دوره 17، شماره 565، 1393]
 • مردانی، نادر مسئولیت مالکان یدک کش و بارج در حقوق دریایی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزایی، علی محمد دعوی مستقیم مفهوم،شرایط و آثار [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • میرزایی، هانیه بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 49-78]
 • میرزاجانی، حمید رضا اعتبار سنجی و نقش آن در پیشگیری از پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 389-411]
 • میرزاده، منا مقایسه شدت جرم و مجازات جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 43-73]
 • میرزایی مقدم، مرتضی بررسی شرط اسقاط مسئولیت ناشی از حوادث کار در قراردادهای پیمانکاری در پرتو رویه قضایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرشکاری، عباس بهره‌برداری تجاری از شهرت درگذشتگان [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 97-120]
 • میرفخرایی، محمد جواد حل و فصل اختلافات هواپیمایی کشوری بین المللی [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • میرقاسمی، سید جواد حاکمیت قانون در اندیشه‌ی فلاسفه‌ی بزرگ مغرب زمین [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • مرکزمالمیری، احمد تبیین اصول تشریفاتی قانون گذاری [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • مرکز مالمیری، احمد مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تاکید بر نظام حقوقی ایالات متحده امریکا محمدحسین زارعی- احمد مرکز مالمیری [دوره 8، شماره 135، 1384]
 • میرکمالی، سیدعلیرضا نظریه‌ی فعالیت مجرمانه‌ی مشترک در پرتو آراء دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 253-282]
 • میرمحمدصادقی، حسین حقوق کیفری سوء عرضه کالا در فقه امامیه، حقوق ایران و کامن لا [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • میرمحمدصادقی، حسین واکاوی وجوه اشتراک و افتراق «اقدامات مجرمانة مشترک» و «سردستگی گروه مجرمانه» [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرمحمدصادقی، مریم تبعیض مثبت : تبعیض عادلانه یا درمان اثرات تبعیض [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • میرمحمد صادقی، حسین ملاحظاتی در موضع پیشگیری از وقوع جرم [دوره 5، شماره 130، 1381]
 • میرمحمد صادقی، حسین مسوولیت ماموران مادون و مقامات مافوق در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 7، شماره 132، 1383]
 • میرمحمد صادقی، حسین اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 6، شماره 131، 1382]
 • میر محمد صادق، حسین بررسی تطبیقی نظریه عقیم شدن اقتصادی قراردادهای تجاری [دوره 6، شماره 115، 1371]
 • میر محمد صادقی، حسین سیاست عدالت کیفری تطبیقی در نظر و عمل [دوره 8، شماره 134، 1384]
 • میر محمد صادقی، حسین ملاحظاتی در باب تروریسم [دوره 4، شماره 129، 1380]
 • میر محمد صادقی، حسین طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان [دوره 2، شماره 125، 1378]
 • مزارعی، غلامحسن قصدگرایی در تفسیر قانون اساسی [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • مزینانیان، سعیده تعامل سازمان بین المللی کار و سازمان تجارت جهانی در تضمین استانداردهای بنیادین کار (موضوع اعمال تحریم ها) [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 83-105]
 • مشاری، محمد مشاری بررسی مدیریت پسماند در نظام حقوقی ایران [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 329-355]
 • مشهدی، علی تأملی بر نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت های تشخیصی در پرتو ماده 64 قانون دیوان [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 193-210]
 • مشهدی، علی ماهیت حق بر محیط زیست [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • مشهدی، علی پیمان جهانی محیط زیست؛ از قوام نیافتگی منابع تا توسعه‌ی هنجارهای زیست محیطی ملل متحد [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشهدی، علی تأملی بر آسیب شناسی سازمان‌های تابعه قوه قضائیه از منظر تفکیک قوا [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشهدی، هادی مفهوم و دامنه شمول عیوب مخفی کشتی در مقررات بین المللی حمل و نقل دریایی کالا [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 109-134]
 • مصطفوی کاشانی، محمود هیأت حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین‏المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظفری، مصطفی مطالعه فقهی و حقوقی پیمان آتی [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • مظفری، مصطفی بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین [دوره 22، شماره 87، 1398، صفحه 49-78]
 • مظفری، مصطفی مکانیسم انعقاد قراردادهای هوشمند و نقش آن در تثبیت حقوق مالکانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظفری، مصطفی بررسی شرط اسقاط مسئولیت ناشی از حوادث کار در قراردادهای پیمانکاری در پرتو رویه قضایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معبودی نیشابوری، رضا ممنوعیت کمک های دولتی مخل رقابت" مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا" [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • معتمدی، جواد تاثیر پراگماتیسم بر تفسیر حقوقی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 265-287]
 • معصومی، محمد حسین توازن میان منافع سرمایه گذار و دولت میزبان در حوزه ‏انرژی در پرتو نظام حل و ‏فصل اختلافات سرمایه ‏گذاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • معصومی مهر، محسن کاربرد اوراق بهادار در تامین مالی پروژه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مفتخری، مهدی نگرشی بر ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به کلان شهرها [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 139-162]
 • مقدسی، محمدباقر جلوه های عوام گرایی در سیاستهای کیفری مواد مخدر [دوره 17، شماره 564، 1393]
 • مقدسی، محمدباقر حق بزه دیده بر امنیت و اطلاع رسانی در فرآیند کیفری [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • مقصودی، رضا حاکمیت اراده در قانون حاکم بر ارث [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 275-296]
 • مقصودی، رضا صلاحیت اضطراری در حقوق بین الملل خصوصی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 35-61]
 • مقصودی پاشاکی، رضا بررسی جایگاه وجه التزام در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) [دوره 13، شماره 105، 1389]
 • مقصود پور، رسول دعوای اضافی و تغییرات ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی [دوره 14، شماره 106، 1390]
 • مقیمیان بروجنی، فرشید نسبت قاضی با ایدئولوژی نظام سیاسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مکای، ایجان تورم حقوق [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 35-64]
 • ملاپروری، مهرناز موقعیت زنان بزه دیده خشونت خانوادگی در فرایندهای میانجی گری سنتی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 131-152]
 • ملکی زاده، حسین قابلیت انتساب مسئولیت در رویه ی دیوان بین المللی دادگستری در پرتو قضیه ی ژئوساید(بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو) [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • ممتاز، جمشید تدوین و توسعه حقوق بین الملل کیفری [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • ممتاز، جمشید توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل توسط سازمان ملل متحد [دوره 1، شماره 119، 1375]
 • منیب، عبدالمتین خشونت جنسیِ علیه زنان در نظام تقنینیِ ایران و افغانستان؛ از به ستوه‌آوری جنسی تا تجاوز [(مقالات آماده انتشار)]
 • منصفی، میلاد بررسی تأثیر اراده موصی بر ارث بری مورث از طریق وصیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • منصور آبادی، عباس موضوع جعل و تزویر [دوره 14، شماره 145، 1390]
 • منصور امینی، آقای دکتر رابطه‌ی سببیت بین افشای اطلاعات و انعقاد قرارداد بیمه‌ی دریایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • منصور امینی، آقای دکتر « دعوای گروهی در امریکا و برخی کشورهای اروپایی با تاکید بر فنلاند، تجربه ای برای ایران » [(مقالات آماده انتشار)]
 • منصور امینی، آقای دکتر تحلیل اقتصادی خسارت صرفاً اقتصادی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 169-192]
 • منصوریان، ناصرعلی روش ‏شناسی بومی ‏سازی در حقوق [دوره 16، شماره 588، 1392]
 • منطقی، فایزه لغو برده‌داری از گذشته تا امروز: بازخوانی توسعه مفهوم برده‌داری در اسناد و آراء محاکم بین‌المللی [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 249-372]
 • مهاجری، علی دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 140، 1387]
 • مهدوی پور، اعظم خشونت جنسیِ علیه زنان در نظام تقنینیِ ایران و افغانستان؛ از به ستوه‌آوری جنسی تا تجاوز [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهرا، نسرین نگرش تطبیقی به تحولات قانون مجازات اسلامی راجع به تعدد جرم [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 95-115]
 • مهرا، نسرین کیفر و چگونگی تعیین آن در فرآیند کیفری انگلستان (باتکیه بر کارکردهای کیفر) [دوره 10، شماره 137، 1386]
 • مهرا، نسرین نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوان در انگلستان ولز [دوره 10، شماره 138، 1386]
 • مهرا، نسرین نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • مهرا، نسرین بزه دیده شناسی [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • مهرا، نسرین ابعاد جبران خسارت قربانی جرم در حقوق کیفری انگلستان [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • مهرا، نسرین جنگ با تروریسم با نبرد با عدالت [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • مهرا، نسرین مبانی حق انحصاری دولت بر اعمال کیفر [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • مهرا، نسرین درآمدی بر جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازداییمقدمه گزارش: کمیته اروپایی ویژه مسایل جنایی وابسته به شورای اروپا [دوره 1، شماره 123، 1377]
 • مهرا، نسرین اقتصاد سیاسی بزه کاری دولت در نظام اقتدارگرای فراگیر [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 113-133]
 • مهرا، نسرین قرار بازداشت موقت در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و مقایسه آن با ضوابط ناظر بر این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری 92 [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 109-138]
 • مهرا، نسرین تاثیر مشخصه های جرم بر تعیین مجازات [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 63-84]
 • مهرآرام، پرهام ویتگنشتاین متأخر و حقوق [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 65-88]
 • مهرانی، فرزاد معیارهای تعیین بار اثبات دعوی در نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • مهرپور، حسین محدوده صلاحیت نهادها در قانون اساسی و لزوم پای بندی به آن [دوره 13، شماره 143، 1389]
 • مهرپور، حسین تبعیض در عرصه قانون گذاری (در تعیین سن بلوغ و در ارتباط با منشا تولد) [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 1-22]
 • مهرپور، حسین مجتمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن [دوره 6، شماره 115، 1371]
 • مهرپور، حسین دو بحث کوتاه در مورد تععد زوجات:ا)استیفای عده در نکاح منقطع.2)محدود کردن تعدد زوجات [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • مهرپور، حسین نگرشی به وضعیت حقوقی و شرعی باروری مصنوعی [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • مهرپور، حسین اجازه ولی در عقد نکاح [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • مهرپور، حسین بحثی پیرامون قضاوت زن [دوره 2، شماره 125، 1378]
 • میهمی، مهدی توازن میان منافع سرمایه گذار و دولت میزبان در حوزه ‏انرژی در پرتو نظام حل و ‏فصل اختلافات سرمایه ‏گذاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • موثق، هومن اخلاق زیستی و حقوق بشر [دوره 13، شماره 105، 1389]
 • موحد، محمدعلی گزارشی از دعوای ایران در دیوان بین المللی دادگستری علیه ایالات متحده امریکا در رابطه با انهدام سکوهای نفتی [دوره 7، شماره 132، 1383]
 • موحدی محب، مهدی تحلیلی بنیادین بر ملاک تمایز میان نکاح و رابطۀ نامشروع در حقوق اسلامی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 191-209]
 • مویدیان، امینه نسبت حق تعیین سرنوشت و دموکراسی از منظر حقوق بین الملل [(مقالات آماده انتشار)]
 • موذن، عباس نگرش تطبیقی به تحولات قانون مجازات اسلامی راجع به تعدد جرم [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 95-115]
 • موذنی، روح اله مفهوم حقوق عموی اقتصادی در رویکرد فرانسوی [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • موسوی، سیدحسن شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز (بررسی حقوقی اصلاحات اعمال شده در تصویبنامة هیئت وزیران) [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 61-84]
 • موسوی، سید حسن اصول و ساختار الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 35-69]
 • موسوی، سید فضل ا... قواعد حل تعارض مربوط به "کودکان"در حقوق انگلیس [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • موسوی، سیدمهدی قواعد حل تعارض مربوط به "کودکان"در حقوق انگلیس [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • موسوی فخر، سیدمحمدعلی ارث خیار در فقه امامیه و حقوق ایران بارویکردی انتقادی به ماده 445 [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 31-60]
 • مولابیگی، علی خوانش‌ جرم شناسانه آثار سعدی (با تأکید بر گلستان و بوستان) [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 229-263]
 • مولابیگی، علی تببین بزه‌دیدگی کودکان در داستان «مدیر مدرسه» از منظر آموزه‌های بزه‌دیده‌شناسانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولودی، محمد مطالعه حقوق فرافردی: مبنایی برای دعاوی جمعی [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 273-295]
 • مولودی، محمد مطالعه تطبیقی دعوای نمونه در حقوق آلمان و ایران [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 213-238]
 • مومنی، سید سعید تحلیل درک قانونی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 293-320]
 • مومنی بیگدلی، الله وردی مبانی و قلمرو تحدید حاکمیت اراده در حقوق رقابت [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نادری، محمد هادی دیوان بین المللی کیفری، ماهیت سلبی مسئولیت کیفری و بازتاب آن در قوانین کیفری ایران [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 11-34]
 • نیازآبادی، مهدی منطق حاکم بر تعارض قوانین در داوری‌های تجاری بین المللی و تنافی ادله در اصول فقه [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیازآبادی، مهدی تأثیر نظریه منطقة الفراغ بر کلیات حقوق قراردادها با نگاهی خاص به قراردادهای اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیازپور، امیر نقش بزه دیده در چگونگی پاسخ‌دهی به بزهکاران [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • نیازپور، امیرحسن حقوقی سازی یافته های جرم شناسانه درکتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 233-259]
 • نیازپور، امیر حسن تعلیق تعقیب دعوای کیفری: جلوه ای از توافقی شدن آیین دادرسی کیفری [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • نیازپور، امیر حسین سیاست جنایی بین المللی در زمینه حق بزه دیدگان برای داشتن وکیل در فرآیند کیفری [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • ناصر، مهدی مکانیسم انعقاد قراردادهای هوشمند و نقش آن در تثبیت حقوق مالکانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناصری دولت آبادی، مهدی موقعیت و اعتبار شمّ قضایی در تصمیم‌گیری‌های قضات [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناطق نوری، سوده تحلیل رقابتی امتناع از صدور مجوز بهره برداری از حقوق آفرینش های فکری [دوره 15، شماره 151، 1391]
 • ناظریان، حسین صلاحیت تخصصی یا اختصاصی محاکم [دوره 15، شماره 149، 1391]
 • ناعمه، حسن شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ایران [دوره 14، شماره 106، 1390]
 • نامداری، الهام ساز و کارهای حمایت از حقوق کارگران در سازمان جهانی تجارت [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • نامه، فیروزه احراز"معیار معقولیت" در قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • نیاورانی، صابر منزلت"حق بر آموزش" در نظام بین المللی حقوق بشر [دوره 13، شماره 144، 1389]
 • نیاورانی، صابر حق بر آموزش و مقتضیات آزادی وجدان:نگاهی به نظریة اخلاق در فلسفة کانت [دوره 15، شماره 149، 1391]
 • نیاورانی، صابر نقش دیوان عدالت اداری در ضمانت اجرای تعهدات بین‌المللی ایران به موجب میثاق حقوق مدنی و سیاسی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 227-252]
 • نیاورانی، صابر پوچی قاعده آمره در حقوق بین الملل [دوره 12، شماره 141، 1388]
 • نیاورانی، صابر توسل به دفاع مشروع در برابر تروریستی:مساله قابلیت انتساب [دوره 13، شماره 104، 1389]
 • نیاورانی، صابر توسل به دفاع مشروع در برابر تروریستی:مساله قابلیت انتساب [دوره 13، شماره 103، 1389]
 • نیاورانی، صابر توسل به دفاع مشروع در برابر تروریستی:مساله قابلیت انتساب [دوره 13، شماره 102، 1389]
 • نیاورانی، صابر تعهد دولتها به تضمین حق برخورداری از خدمات و مراقبتهای درمانی در حقوق بین الملل در پرتو طرح تحول نظام سلامت [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیاورانی، صابر اصل مشارکت عمومی برای حفظ منابع آبی در آئینه قوانین و مقررات [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 245-272]
 • نیاورانی، صابر ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی در قامت قاعده آمره بین‌المللی در پرتو گزارش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره قاعده آمره [(مقالات آماده انتشار)]
 • نبی، زهره ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حاکم بر تبلیغ در فضای مجازی در چارچوب حقوق مصرف [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 91-115]
 • نبی، شهرزاد ارتباط میان حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی در آینة رویة دیوان بین‌المللی دادگستری [(مقالات آماده انتشار)]
 • نبوی، شهریار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان:مطابقت با اصول پاریس و شناسایی موانع کارکردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نجابت خواه، مرتضی اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 67-89]
 • نجابت خواه، مرتضی امکان شناسایی غیرمنطقی بودن اعمال اداری به عنوان موجبات نظارت قضایی در نظام حقوقی ایران [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 261-283]
 • نجابت خواه، مرتضی مطالعه ی تطبیقی روش جبرانی نقض و ابطال در ایران و انگلستان [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • نجابت خواه، مرتضی وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • نجات زادگان، مجید اعتبار سنجی و نقش آن در پیشگیری از پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 389-411]
 • نجات‌زادگان، حمید قرارداد فرانشیز در عرصه‌ی حقوق رقابت [دوره 17، شماره 563، 1393]
 • نجات‌زادگان، سعید قرارداد فرانشیز در عرصه‌ی حقوق رقابت [دوره 17، شماره 563، 1393]
 • نجف آبادی فراهانی، مرتضی اثر انتقالی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه مبتنی بر تحولات قانون مدنی 2016 میلادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسن صغار در معرض خطر در حقوق فرانسه: مددکاری ترتیبی [دوره 10، شماره 138، 1386]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسن رهیافت جرم شناختی و بزه دیده شناختی به تروریسم (تحلیل جرم شناختی تروریسم) [دوره 7، شماره 132، 1383]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسن تحولات علوم جنایی و آموزش و تحقیقات جرم شناسی در فرانسه [دوره 3، شماره 128، 1379]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین مسئولیت کیفری بین الملل [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی،از منبع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین بحران سیاستهای جنایی کشورهای غربی [دوره 6، شماره 115، 1371]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین مداخله روان شناختی- اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه [دوره 5، شماره 130، 1381]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین جایگزین های سلب آزادی و برآورد ترازنامه اجرای آنها در حقوق فرانسه [دوره 3، شماره 128، 1379]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا [دوره 1، شماره 121، 1374]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین واکاوی اختیار قاضی در تخفیف مجازات [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین آیا جرم وجود دارد؟ [دوره 3، شماره 127، 1379]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین رویکرد جرم شناختی به خشونت در ورزش [دوره 3، شماره 127، 1379]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین رژیم بین المللی هراس اخلاقی: نقش رسانه [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین رویکرد سزاگر به کیفر در نظریه ی لیبرالیسم [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه [دوره 1، شماره 123، 1377]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی [دوره 2، شماره 125، 1378]
 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین نقش مطالعات و یافته های جرم شناسی در تحولات کیفری و سیاست جنایی [دوره 1، شماره 118، 1373]
 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین بزهکاری و شرایط اقتصادی بحثی کوتاه درباره بزهکاری و تحران اقتصادی [دوره 1، شماره 112، 1370]
 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین سیاست جنایی سازمان ملل متحد [دوره 1، شماره 119، 1375]
 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین سیاست جنایی [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • نجفی زاده، سیدجاوید قرادادهای پیمانکاری در افغانستان؛ عامل توسعه یا منشأ فساد [(مقالات آماده انتشار)]
 • نجفی زاده، لیلا بررسی موردی مقررات قانون حمایت خانواده بر مبنای اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی [دوره 21، شماره 83، 1397، صفحه 137-158]
 • نذیری اصل، محسن منشور ملل متحد و نظام عدم اشاعه با تاکید بر کارکردهای و صلاحیت شورای امنیت [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • نیر، مجتبی شرط کنترل کیفیت در قراردادهای اجازه بهره برداری از علایم تجاری [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • نریمانی زمان آبادی، محمد رضا نظریه‌ی فعالیت مجرمانه‌ی مشترک در پرتو آراء دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 253-282]
 • نصیرباغبان، حسن اصول حاکم بر مجازات های بدنی [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • نظامی نرج‌آباد، توقان دسترسی فرامرزی به دادههای رایانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظری، روح الله بررسی جرم و جنایت در ایران با استفاده از چند الگوی اقتصادی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 59-78]
 • نیکبخت، حمیدرضا رفتار قراردادی اختصاصی شرکت های ملی نفتی کشور چین در سرمایه گذاری های برون مرزی [دوره 15، شماره 150، 1391]
 • نیکبخت، حمیدرضا لزوم کتبی بودن قرارداد داوری در عهدنامه ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 19 [دوره 17، شماره 565، 1393]
 • نیکبخت، حمیدرضا طراحی الگوهای قراردادی جدید برای توسعه میادین هیدروکربوری ایران: بررسی و نقد قانون جدید وزارت نفت [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 75-120]
 • نیکبخت، حمیدرضا قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی [دوره 13، شماره 144، 1389]
 • نیکبخت، حمیدرضا محدودیت های اعمال قانون خارجی در تعارض قوانین [دوره 9، شماره 136، 1385]
 • نیکبخت، حمیدرضا جرح و خاتمه ماموریت داوران [دوره 10، شماره 138، 1386]
 • نیکبخت، حمیدرضا حفظ منافع اساسی دولت میزبان در توافقات سرمایه گذاری بین المللی [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • نیکبخت، حمیدرضا اصول و ساختار الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 35-69]
 • نیکبخت، حمیدرضا کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی [دوره 5، شماره 130، 1381]
 • نیکبخت، حمیدرضا مسائل مطرح در قانون حاکم بر قرارداد [دوره 7، شماره 132، 1383]
 • نیکبخت، حمیدرضا ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی ایران [دوره 3، شماره 128، 1379]
 • نیکبخت، حمیدرضا استقلال شرط داوری [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • نیکبخت، حمیدرضا قانون و سیاستهای ایالات متحده در خصوص کنترلهای صادراتی سیاست خارجی [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • نیکبخت، حمیدرضا قابلیت معامله ی اعتبار در حقوق اعتبارات اسنادی مطالعه ای در مفهوم،شرایط،آثار،و ماهیت حقوقی "معامله "ی اعتبار [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • نیکبخت، حمیدرضا صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهدات سرمایه‌گذاری در دعاوی معاهدات و قراردادهای سرمایه‌گذاری [دوره 16، شماره 152، 1392]
 • نیکبخت، حمیدرضا چگونه تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی [دوره 1، شماره 123، 1377]
 • نیکبخت، حمیدرضا شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز (بررسی حقوقی اصلاحات اعمال شده در تصویبنامة هیئت وزیران) [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 61-84]
 • نیکبخت، حمید رضا «اصلاحگری» و «میانجیگری» به عنوان جایگزین روش‌های سنتی حل اختلافات مدنی- تجاری و امکان بکارگیری آنها در صنعت نفت [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 57-81]
 • نیکبخت، حمید رضا مبانی قاعده ی نقض قابل پیش بینی [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • نیکبخت، حمید رضا کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی [دوره 3، شماره 127، 1379]
 • نیک پی، امیر چند فرهنگ‌گرایی، دولت و حقوق اقلیت‌ها [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 65-93]
 • نیک پی، امیر دموکراسی، جنبش اجتماعی و حقوق زنان [دوره 13، شماره 143، 1389]
 • نیک پی، امیر شناسایی حقوقی اقلیت‌های درون گروه‌های اقلیت در اندیشه‌های آیلیت شاشار [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 211-235]
 • نکویی، محمد تاثیر بازنشستگی کارمند در رسیدگی به تخلفات و اجرای مجازات های اداری [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 338-362]
 • نیکویی، مجید حق تعیین سرنوشت: بررسی جدایی کریمه از اوکراین از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 253-284]
 • نیکویی، مرضیه تحلیل ماهیت قرارداد توزیع بین‌المللی و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 43-70]
 • نکوئی، محمد ماهیت شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران و انگلیس [دوره 13، شماره 104، 1389]
 • نکوئی، محمد ماهیت شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران و انگلیس [دوره 13، شماره 103، 1389]
 • نکوئی، محمد ماهیت شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران و انگلیس [دوره 13، شماره 102، 1389]
 • نکوئی، محمد ملاحظاتی در نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوۀ قضائیه در زمینه اختیار صدور حکم توسط هیئت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری [دوره 15، شماره 148، 1391]
 • نمامیان، پیمان واکاوی سیاست‌گذاری تقنینی ایکائو در قبال اقدامات تروریستی [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 229-260]
 • نهرینی، فریدون اصول حاکم بر اعاده دادرسی [دوره 14، شماره 146، 1390]
 • نهرینی، فریدون تشخیص رییس قوه قضاییه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی(1) [دوره 13، شماره 144، 1389]
 • نهرینی، فریدون تشخیص رییس قوه قضائیه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی (قسمت دوم) [دوره 14، شماره 145، 1390]
 • نهرینی، فریدون زوال دادرسی به جهت استرداد دعوا [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 113-136]
 • نهرینی، فریدون ادله استثنایی در اثبات و احراز مالکیت [دوره 8، شماره 134، 1384]
 • نهرینی، فریدون تناسب اصولی دلیل تصرف در اثبات مالکیت [دوره 7، شماره 133، 1383]
 • نهرینی، فریدون تأخیر اجرای حکم دادگاه [دوره 16، شماره 152، 1392]
 • نواری، علی مزدوری در نظام حقوق بین الملل [دوره 17، شماره 565، 1393]
 • نواریان، علیرضا نظریه ی نقض کارآمد قرارداد مطالعه ی تطبیقی و انتقادی در حقوق آمریکا [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • نوبهار، رحیم جستاری در مبانی تقسی مبندی حد – تعزیر در فقه کیفری اسلام [دوره 16، شماره 153، 1392]
 • نوبهار، رحیم جستاری در دلایل نقلی تقسیم بندی حد -تعزیر [دوره 17، شماره 565، 1393]
 • نوبهار، رحیم جرم انگاری همچون آخرین چاره [دوره 14، شماره 145، 1390]
 • نوبهار، رحیم تاریخچه مفهوم جامعه مدنی و حوزه عمومی [دوره 13، شماره 143، 1389]
 • نوبهار، رحیم خلوت [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • نوبهار، رحیم بررسی فقهی الزام به ادای شهادت در دعاوی کیفری [دوره 7، شماره 133، 1383]
 • نوبهار، رحیم مدل شناسی سیاست ‌جنایی اسلام [دوره 16، شماره 152، 1392]
 • نوبهار، رحیم ممنوعیت مطلق شکنجه: چشم‌اندازی اسلامی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 163-190]
 • نوبهار، رحیم مکان یابی مقررات کیفری در فقه و پیامدهای روش شناختی آن [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 169-194]
 • نوبهار، فاطمه جرم انگاری همچون آخرین چاره [دوره 14، شماره 145، 1390]
 • نوربها، رضا بیان در زندان [دوره 8، شماره 134، 1384]
 • نوربها، رضا ساقه های عطوفت یا خوشه های خشم؟ [دوره 5، شماره 130، 1381]
 • نوربها، رضا تعدیل شدت مجازات "تخفیف کیفر" [دوره 4، شماره 129، 1380]
 • نوربها، رضا نگاهی کوتاه به قانون مجازات اسلامی 1370 [دوره 1، شماره 118، 1373]
 • نوربها، رضا مسوولیت جزایی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی [دوره 1، شماره 112، 1370]
 • نوربها، رضا قانونی در عزلت [دوره 3، شماره 127، 1379]
 • نوربها، رضا انسانیت و جرایم علیه آن [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • نوربها، رضا جدال دو قانون [دوره 1، شماره 123، 1377]
 • نورزاد، مجتبی قرین شناسی جرم اقتصادی [دوره 14، شماره 106، 1390]
 • نوریها، رضا آزادی مشروط در ماده 38 قانون مجازات اسلامی [دوره 6، شماره 115، 1371]
 • نوریها، رضا قانونی ترد در قالبی شیشه ای [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • نوریها، رضا سیاست جنایی سرگردان [دوره 2، شماره 125، 1378]
 • نوروزی، محمد استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار [دوره 14، شماره 145، 1390]
 • نوروزی، محمد تاملی بر رابطه شرکت‌های تجاری و ذی‌نفعان آنها [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 333-363]
 • نوری یوشانلویی، جعفر رژیم حقوقی «تعهد پرداخت بانکی» در «مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی» (نشریه شماره 750 اتاق بازرگانی بین‌المللی) [دوره 19، شماره 75، 1395، صفحه 245-274]

و

 • واعظی، سیدمجتبی دموکراسی مستقیم در ایران، بررسی تطبیقی شیوه و گستره اجرای اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • وان دیک، یان جی ام درآمدی به بزه دیده شناسی [دوره 11، شماره 140، 1387]
 • ویانو، امیلییو بزه دیده شناسی [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • وحیددستجردی، فاطمه اهداف نظام کیفری بین‌المللی در اسناد و رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 65-87]
 • وحید فردوسی، عبدالهادی موافقان و مخالفان مالکیت فکری [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • وحیدی فردوسی، عبدالهادی خسارات حداقلی: مانعی برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها در حقوق ایران [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 165-190]
 • وحیدی فردوسی، عبدالهادی قرادادهای پیمانکاری در افغانستان؛ عامل توسعه یا منشأ فساد [(مقالات آماده انتشار)]
 • ویژه، محمدرضا تحلیل مفهوم تبعیض ناروا با تأکید بر رویه ی قضائی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  [دوره 17، شماره 565، 1393]
 • ویژه، محمدرضا بررسی آمبودزمان اروپایی و تاثیر آن بر شفافیت در نهادهای اتحادیه [دوره 16، شماره 588، 1392]
 • ویژه، محمدرضا هستی شناسی قصد مؤلّف در تفسیر قواعد حقوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ویژه، محمدرضا اصول بنیاین اخلاق عمومی در تحدید حقوق و آزادی های فردی [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 191-213]
 • ویژه، محمد رضا مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چالش ها و بایسته ها [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 147-176]
 • وصالی محمود، منصور تحول نظام مسئولیت بین المللی دولت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری [دوره 18، شماره 71، 1394، صفحه 145-181]
 • وصالی محمود، منصور تحول نظام مسئولیت بین‌المللی دولت در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری [دوره 18، شماره 71، 1394]
 • وکیلیان، حسن اهمیت روش استنتاج علی در دانش حقوق اساسی تطبیقی [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 117-143]
 • وگل، فیلیپ همسویی حقوق معاهدات و حقوق مسوولیت بین المللی [دوره 2، شماره 125، 1378]
 • ویلزینسکی، آنا دیوانه یا بد ؟(کودک کشان، جنسیت و دادگاهها) [دوره 11، شماره 139، 1387]

ه

 • هاشمی، سیدمحمد حقوق شهروندی و توسعه شهری مشارکتی [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • هاشمی، سیدمحمد سیرتحول نظام انتخابات پارلمانی در ایران [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • هاشمی، سیدمحمد ارزیابی کارآیی و تاثیر قانون کار در تنظیم روابط اقتصادی [دوره 14، شماره 109، 1390]
 • هاشمی، سیدمحمد قصدگرایی در تفسیر قانون اساسی [دوره 15، شماره 114، 1391]
 • هاشمی، سیدمحمد شوراهای اسلامی،ملی یا محلی- حاکمیتی یا مدیریتی [دوره 15، شماره 117، 1391]
 • هاشمی، سید محمد بررسی تطبیقی حقوق اساسی زن در نظام داخلی و بین المللی [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • هاشمی، سید محمد تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی [دوره 6، شماره 115، 1371]
 • هاشمی، سید محمد حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین المللی [دوره 6، شماره 131، 1382]
 • هاشمی، سید محمد جامع مدنی و نظام سیاسی [دوره 1، شماره 124، 1377]
 • هاشمی، سید محمد نگاهی دوباره به برداشتهای شکلی و ماهوی از حاکمیت قانون [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • هاشمی، سید محمد حقوق اقتصادی و اجتماعی (حقوق رفاهی) کودکان: تحلیل مبانی نظری و موازین بین المللی [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • هاشمی، سید محمد حقوق بین‌الملل و چند فرهنگی گرایی [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • هاشمی، سید محمد مشروطیت در عرصه‌ی فراملی: ضرورت و تئوری‌ها [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • هاشمی، سید محمد حاکمیت قانون در اندیشه‌ی فلاسفه‌ی بزرگ مغرب زمین [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • هاشمی، سید محمد نگرشی تاریخی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی [دوره 15، شماره 113، 1391]
 • هاشمی، سید محمد تحلیل حقوقی و آسیب شناسی ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیات وزیران و آثار مترتب بر آن [دوره 22، شماره 88، 1398، صفحه 39-62]
 • هایونگ پارک، نو جهان سوم، به مثابه یک نظام حقوقی بین المللی [دوره 1، شماره 112، 1370]
 • همتی، مجتبی حقوق شهروندی و توسعه شهری مشارکتی [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • همتی، مجتبی حقوق اقتصادی و اجتماعی (حقوق رفاهی) کودکان: تحلیل مبانی نظری و موازین بین المللی [دوره 14، شماره 108، 1390]
 • هنجنی، سیدعلی مفهوم«سرمایه گذاری خارجی» در قوانین داخلی، معاهدات بین المللی سرمایه گذاری و آرای دادگاههای داوری بین المللی [دوره 20، شماره 79، 1396، صفحه 11-35]
 • هنجنی، سیدعلی بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال گروههای تروریستی [دوره 21، شماره 84، 1397، صفحه 71-90]
 • هنجنی، سیدعلی مزدوری در نظام حقوق بین الملل [دوره 17، شماره 565، 1393]
 • هنجنی، سیدعلی صلاحیت جهانی [دوره 12، شماره 142، 1388]
 • هنجنی، سیدعلی مزدوری [دوره 8، شماره 135، 1384]
 • هنجنی، سیدعلی مسئولیت دولت در عدم پیشگیری و مجازات جنایت بین المللی [دوره 10، شماره 138، 1386]
 • هنجنی، سیدعلی پیدایش حقوق بشر دوستانه جنگ و جلوه هایی از حفظ حیثیت انسانی در رفتار رزمندگان با یکدیگر [دوره 7، شماره 132، 1383]
 • هنجنی، سیدعلی روشهای به اجرا در آمدن تعهدات بین المللی فرانسه [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • هنجنی، سیدعلی تحولات پیدایش عرف بین المللی [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • هنجنی، سید علی پیرامون امکان ارتکاب جرم از سوی دولت و مسئولیت کیفری او [دوره 9، شماره 136، 1385]
 • هنجنی، سید علی مسئولیت دولت به دلیل خودداری از همکاری [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • هنجنی، سید علی همسویی حقوق معاهدات و حقوق مسوولیت بین المللی [دوره 2، شماره 125، 1378]
 • هنجنی، علی ثبات اصل حاکمیّت و منع مداخله [دوره 16، شماره 567، 1392]
 • هورواث، تی بور الغای مجازات اعدام در مجارستان [دوره 1، شماره 118، 1373]

ی

 • یانگ، گائو ایکس تکامل تدریجی قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی: سفر گذشته و چشم انداز آینده [دوره 9، شماره 136، 1385]
 • یاوری، اسدالله تفکیک قوا و مشروطه گرایی، افسانه و واقعیت یک دکترین و نقدهای [دوره 13، شماره 144، 1389]
 • یاوری، اسدالله رعایت اصل برائت در رسیدگی های شبه قضایی در حقوق فرانسه "در پرتوکنوانسیون اروپایی حقوق بشر" [دوره 12، شماره 141، 1388]
 • یاوری، اسدالله سه تفسیر از جهانی شدن حقوق نگرش انتقادی بر جهش های حقوق عمومی [دوره 11، شماره 139، 1387]
 • یاوری، اسدالله «از دادرسی تا دادرسی منصفانه » تحول در مفهوم و قلمرو کلاسیک دادرسی و تضمینات آن [دوره 17، شماره 564، 1393]
 • یاوری، اسدالله تحلیلی حقوقی بر نقش و جایگاه رسان هها در انتخابات [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 201-232]
 • یاوری، اسداله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان: تأملی دیگر [دوره 20، شماره 80، 1396، صفحه 213-237]
 • یحیی پور (نویسنده مسئول)، جمشید تهاتر قضایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یزدان پناه، زین العابدین حق بر داشتن سواد رسانه ای؟ [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 327-352]
 • یزدی زاده البرز، فاطمه اخلاقیات درونی قانون در اندیشه لون فولر [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 147-168]
 • یعقوبی محمود آبادی، یوسف وجه التزام در حقوق ایران با رویکرد فقه و رویه قضائی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یکتن خدایی، محسن اقدامات قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران در ایفای تعهدات بین المللی مربوط به پیشگیری کنشی از جرائم مواد مخدر (در پرتو حق بر سلامت) [دوره 18، شماره 72، 1394، صفحه 285-309]
 • یکرنگی، محمد مبانی حق انحصاری دولت بر اعمال کیفر [دوره 15، شماره 110، 1391]
 • یوسفیان شوردلی، بهنام مسئولیت اشخاص حقوقی در جرائم اقتصادی یا سازمان یافته: رویکردهای نوین ملی و بین المللی [دوره 14، شماره 147، 1390]
 • یوسفیان شوره دلی، بهنام کانون مشترک مجرمانه: جست وجوی توصیف مناسبی برای مسئولیت جنایت کاران بین المللی فراسوی مباشرت مادی [دوره 17، شماره 564، 1393]
 • یوسفیان شوره دلی، بهنام رویکرد نوین نسبت به اموال مجرمین در بزهکاری سازمان یافته یا اقتصادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) [دوره 13، شماره 105، 1389]