دوره و شماره: دوره 19، شماره 76، زمستان 1395 
7. مکاتب اقتصادی و حقوق کار (با تکیه بر اقتصاد نهادگرایی و نئوکلاسیک)

صفحه 159-183

سعیدرضا ابدی؛ خشایار اسفندیاری فر؛ نادر جعفری


9. دفـاع اثبـاتی

صفحه 209-232

مصطفی السان؛ خلیل احمدی