نویسنده = ������������ ������ ��������
شناسایی بازیگران غیردولتی در درگیری‌های نظامی سوریه

دوره 19، شماره 73، خرداد 1395، صفحه 79-105

سید قاسم زمانی؛ سورنا زمانیان


منافع ملی حیاتی دولت‌ها در چارچوب هنجارهای حقوق بشر

دوره 16، شماره 64، اسفند 1392، صفحه 65-104

حیدر پیری؛ سید قاسم زمانی؛ ناصر سیدابراهیمی