نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 13
1. مبانی و جلوه های قضازدایی پلیسی در نظام حقوق کیفری انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22034/jlr.2020.184186.1433

حسن رودسرابی؛ نسرین مهرا


2. مسوولیت دولت در جبران خسارت قربانیان کرونا

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 143-161

10.22034/jlr.2020.185074.1640

نسرین مهرا


5. نگرش تطبیقی به تحولات قانون مجازات اسلامی راجع به تعدد جرم

دوره 19، شماره 74، پاییز 1395، صفحه 95-115

نسرین مهرا؛ عباس موذن


6. مبانی حق انحصاری دولت بر اعمال کیفر

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، بهار 1391

نسرین مهرا؛ محمد یکرنگی


7. ابعاد جبران خسارت قربانی جرم در حقوق کیفری انگلستان

دوره 14، شماره 107، زمستان 1390

نسرین مهرا؛ حجت سبزواری نژاد


8. جنگ با تروریسم با نبرد با عدالت

دوره 14، ویژه نامه شماره 6، پاییز 1390

نسرین مهرا؛ نوروز کارگری


12. بزه دیده شناسی

دوره 1، شماره 122، پاییز 1376

امیلییو ویانو؛ نسرین مهرا


13. نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز

دوره 1، شماره 16-17، تابستان 1374

گوردن بارکلی؛ نسرین مهرا