نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 4
1. کرونا و کارتابع

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 199-213

10.22034/jlr.2020.185084.1645

سعیدرضا ابدی


2. مکاتب اقتصادی و حقوق کار (با تکیه بر اقتصاد نهادگرایی و نئوکلاسیک)

دوره 19، شماره 76، زمستان 1395، صفحه 159-183

سعیدرضا ابدی؛ خشایار اسفندیاری فر؛ نادر جعفری