نویسنده = ���������������� �������������� ����������
بررسی تأثیر اراده موصی بر ارث بری مورث از طریق وصیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/jlr.2018.116648.1107

میلاد منصفی؛ ابوذر ابراهیمی ترکمان


ریشه‌یابی چالش‌های فقهی و حقوقی در تصویب قانون کار

دوره 19، شماره 76، اسفند 1395، صفحه 131-157

ابوذر ابراهیمی ترکمان