نویسنده = رضا اسلامی
تعداد مقالات: 8
1. جایگاه نهاد دادستانی در پرتو اصل تفکیک قوا (مطالعه موردی ایران و ایالات متحده آمریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

10.22034/jlr.2020.184497.1500

حسن شریفیان؛ رضا اسلامی


2. به دنبال سنجه‌ای برای تبیین مشروعیت در نظام حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22034/jlr.2020.184100.1405

رضا اسلامی؛ مهشید آجلی لاهیجی


6. حق دسترسی به اطلاعات در اینترنت؛ابزار تقویت مشارکت شهروندی

دوره 15، شماره 60، زمستان 1391

رضا اسلامی؛ عبدالله عصاره


7. احراز"معیار معقولیت" در قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

دوره 15، ویژه نامه شماره 11، زمستان 1391

رضا اسلامی؛ فیروزه نامه


8. بررسی و تحلیل برخی آراء کمیسیون آفریقای حقوق بشر و مردم

دوره 12، شماره 50، پاییز 1388

رضا اسلامی؛ یلدا بصیرت