نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تطبیقی اجرای حق وثیقه منقول در قانون متحد الشکل تجاری آمریکا و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

10.29252/jlr.2021.184782.1568

محمد سلیم اردشیری لردجانی؛ مصطفی السان


3. بررسی موردی مقررات قانون حمایت خانواده بر مبنای اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 137-158

10.22034/jlr.2018.110963.1041

مصطفی السان؛ لیلا نجفی زاده؛ مسعود جلیلی آذر