نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 6
4. خسارات تبعی در بیع بین المللی کالا

دوره 20، شماره 79، پاییز 1396، صفحه 99-122

10.22034/jlr.2017.54389

حسن بادینی؛ ابراهیم تقی زاده؛ ناصر علی دوستی شهرکی؛ پانته آ پناهی اصانلو


5. مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما

دوره 18، شماره 72، زمستان 1394، صفحه 177-200

حسن بادینی؛ حسین داوودی بیرق


6. صندوق تامین خسارت های بدنی: ترسیم وضع موجود و چشم انداز آینده

دوره 17، شماره 67، پاییز 1393

حسن بادینی؛ علی اسلامی فارسانی