نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا

دوره 23، شماره 91، پاییز 1399، صفحه 213-236

10.22034/jlr.2020.154400.1260

جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ الیاس کلکلی


2. اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران

دوره 20، شماره 77، تابستان 1396، صفحه 67-89

جواد تقی‌زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ کوثر آملی جلودار


3. بررسی اصل 177 قانون اساسی با تاکید بر مذاکراتشورای بازنگری قانون اساسی

دوره 16، شماره 63، تابستان 1392

جواد تقی زاده؛ معصومه فدایی جویباری


4. کفالت رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 55، پاییز 1390

جواد تقی زاده


5. انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی فرانسه

دوره 12، شماره 49، تابستان 1388

جواد تقی زاده