نویسنده = محمد راسخ
تعداد مقالات: 8
1. مبانی و نظام حقوق سلامت عمومی در وضعیت اضطراری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.29252/jlr.2021.221972.1914

محمد راسخ


2. امر اخلاقی و حق

دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 19-48

10.29252/lawresearch.22.87.19

محمد راسخ؛ مائده تسخیری؛ علیرضا اسکندری؛ فائزه عامری


3. نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 63-85

10.22034/jlr.2018.110630.1066

محمد راسخ؛ مهناز بیات؛ سارا محمدی


5. نگاهی انتقادی به شکل‌گرایی در حقوق

دوره 19، شماره 74، پاییز 1395، صفحه 69-84

محمد راسخ؛ سیدحمید پورسید آقایی


6. مفهوم مصلحت عمومی

دوره 14، شماره 56، زمستان 1390

محمد راسخ؛ مهناز بیات کمیتکی


7. تئوری حق و حقوق بشر بین الملل

دوره 8، شماره 41، تابستان 1384

محمد راسخ


8. بیوتکنولوژی و انسان:مسائل و دیدگاهها

دوره 7، شماره 40، زمستان 1383

محمد راسخ