نویسنده = پرویز ساورائی
شناخت رمزارز و چالش های پیش روی نظام های حقوقی

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 113-142

10.52547/jlr.2022.228506.2293

پرویز ساورایی


تحلیل حقوقی سند الکترونیک

دوره 17، شماره 65، خرداد 1393، صفحه 83-107

پرویز ساورایی


نقدی بر قانون تجارت الکترونیک

دوره 15، شماره 60، اسفند 1391

پرویز ساورایی


شرایط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی

دوره 3، شماره 31-32، خرداد 1379

پرویز ساورایی